Anasayfa Haber ve Duyuru TATD ve ATUDER Yoğun Bakım Yan Dal Ortak Açıklama⁩

TATD ve ATUDER Yoğun Bakım Yan Dal Ortak Açıklama⁩

by Ozan Konrot
0 comment

Çok Değerli Acil Tıp Meslektaşlarımız;

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de acil servislerde kritik hasta bakımı, acil tıbbın önemli bir konusu haline gelmiştir. Acil Tıp Uzmanları artık ülkemizin her yerinde ve özellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında günlük mesleki uygulamaları içerisinde kritik hasta bakımı, takibi, sevk ve idaresiyle ile sıklıkla ilgilenmektedir. Bu hastalar için gerekli medikal tedavileri, invaziv girişimleri ve takipleri başarıyla ve yetkinlikle gerçekleştirmektedirler. Zamanın ve şartların zorlamasıyla acil servislerde kritik hasta bakımı artık acil tıp uzmanlarının günlük rutin bir işi haline gelmiştir. 

Yukarıda da kısmen belirtilen birçok haklı nedenlerden dolayı, Acil Tıp Uzmanlarına “Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı Sınavı’na” girme hakkının tanınması gerektiğine inanmaktayız. Acil Tıp Camiası olarak kritik hasta bakımı ve başka diğer haklı taleplerimiz için beraber mücadele etmek zaruret haline gelmiştir. 

Bu amaçla; Acil Tıp Uzmanlarına Yoğun Bakım Yan Dal Sınavına girme hakkının verilmesi içinAcil Tıp Uzmanları Derneği ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanlarınınimzalarıyla hazırlanan ortak bir metin Sağlık Bakanlığı “Tıpta Uzmanlık Kuruluna” teslim edilmiştir. Bu bağlamda, yoğun bakım yan dal uzmanlığı için Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri ile ortak görüşme talebinde bulunulmuştur. Bundan sonra da her iki dernek acil hasta bakım kalitesinin ve acil tıbbın gelişimi için ortak konularda birlikte hareket edecektir. 

Acil Tıp Camiasına saygı ile duyurulur. 

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu adına Doç. Dr. Bülent Erbil

Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Behçet Al

You may also like

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis