Hakkımızda


Araştırma Komitesi, dernek gruplarının TATD bünyesinde ve kendi faaliyet alanları içerisinde tanımlanmış konularda, kendilerine amaç olarak belirledikleri sonuçlara ulaşmak için yapmak istedikleri ve Araştırma Komitesi Yönergesi’ne tabi bilimsel araştırmaları, yazılmasını uygun gördükleri, ISBN ya da e-ISBN almasına gerek olmayan ve her türlü, basılı ve elektronik kılavuz, rehber, algoritma ve akış şemasını yönergede yazılı usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler. Araştırma Komitesi araştırma etkinliklerini alt komisyonlar kurarak yürütür ve takip eder. Bu amaçla Araştırma Komitesi bünyesinde kurulan ilk alt komisyon Klinik Politika Rehberleri Komisyonu’dur.

Araştırma Komitesi temel olarak aşağıdaki gruplardan oluşur:

  • Yürütme Kurulu
  • Acil Tıp Akademisi (ATAK)
  • Klinik Politika Rehberleri Komisyonu (KPRK)
  • Akademik Gelişim Grubu (AGG)

Son yazılar Tümünü göster


Sonuç bulunamadı

2021 TATD-TTD KOAH Alevlenmesi Yönetimi Klinik Uygulama Rehberi

Belgeler Tümünü göster


Araştırma Komitesi

2021 TATD-TTD KOAH Alevlenmesi Yönetimi Klinik Uygulama Rehberi

  • 14 Ekim 2021
pdf - 12,29 MB
Araştırma Komitesi

2018 Sepsis Tanı ve Tedavi Kılavuzu – TATD Kritik Bakım Çalışma Grubu

  • 14 Ekim 2018
pdf - 516,22 KB
Araştırma Komitesi

2016 TATD Sıcak Hastalıkları Klinik Uygulama Rehberi

  • 14 Ekim 2016
pdf - 160,97 KB