Hakkımızda


Araştırma komitesi (AKOM )

Araştırma Komitesi (AKOM), dernek gruplarının TATD bünyesinde ve kendi faaliyet alanları içerisinde tanımlanmış konularda, kendilerine amaç olarak belirledikleri sonuçlara ulaşmak için yapmak istedikleri ve AKOM Yönergesi’ne tabi bilimsel araştırmaları, yazılmasını uygun gördükleri, ISBN ya da e-ISBN almasına gerek olmayan ve her türlü, basılı ve elektronik kılavuz, rehber, algoritma ve akış şemasını yönergede yazılı usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler. Araştırma Komitesi araştırma etkinliklerini alt komisyonlar kurarak yürütür ve takip eder.

 

AKOM, tüm öneri ve kanıt düzeylerini belirlerken dünyada kabul görmüş (GRADE yaklaşımı) kılavuz hazırlama tekniklerine uyar.

 

AKOM aşağıdaki gruplardan oluşur:

 • AKOM Başkan ve Genel Sekreteri
 • AKOM Danışma Kurulu (AKOM-DK)
 • AKOM Üyeleri (AKOM-ÜYE)

 

AKOM Faaliyetleri

 • Kanıta dayalı cevaplar (KDC)
 • Klinik politikalar (KP)
 • Klinik uygulama rehberleri (KUR)
 • Klinik görüşler (KG)
 • Araştırma Grubu (AKOM-AG)
  • Bilimsel çalışmalar
  • Klinik veri tabanları
 • Acil Tıp Akademisi (ATAK)

Kurullar


Başkan

Prof. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Genel Sekreter

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

ÜYELER

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Belgeler Tümünü göster


Araştırma Komitesi

2021 TATD-TTD KOAH Alevlenmesi Yönetimi Klinik Uygulama Rehberi

 • 14 Ekim 2021
pdf - 12,29 MB
Araştırma Komitesi

2018 Sepsis Tanı ve Tedavi Kılavuzu – TATD Kritik Bakım Çalışma Grubu

 • 14 Ekim 2018
pdf - 516,22 KB
Araştırma Komitesi

2016 TATD Sıcak Hastalıkları Klinik Uygulama Rehberi

 • 14 Ekim 2016
pdf - 160,97 KB