[:tr]

Araştırma komitesi (AKOM )

Araştırma Komitesi (AKOM), dernek gruplarının TATD bünyesinde ve kendi faaliyet alanları içerisinde tanımlanmış konularda, kendilerine amaç olarak belirledikleri sonuçlara ulaşmak için yapmak istedikleri ve AKOM Yönergesi’ne tabi bilimsel araştırmaları, yazılmasını uygun gördükleri, ISBN ya da e-ISBN almasına gerek olmayan ve her türlü, basılı ve elektronik kılavuz, rehber, algoritma ve akış şemasını yönergede yazılı usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler. Araştırma Komitesi araştırma etkinliklerini alt komisyonlar kurarak yürütür ve takip eder.

 

AKOM, tüm öneri ve kanıt düzeylerini belirlerken dünyada kabul görmüş (GRADE yaklaşımı) kılavuz hazırlama tekniklerine uyar.

 

AKOM aşağıdaki gruplardan oluşur:

 • AKOM Başkan ve Genel Sekreteri
 • AKOM Danışma Kurulu (AKOM-DK)
 • AKOM Üyeleri (AKOM-ÜYE)

 

AKOM Faaliyetleri

 • Kanıta dayalı cevaplar (KDC)
 • Klinik politikalar (KP)
 • Klinik uygulama rehberleri (KUR)
 • Klinik görüşler (KG)
 •  
 • Araştırma Grubu (AKOM-AG)
  •    Bilimsel çalışmalar
 •    Klinik veri tabanları
 • Acil Tıp Akademisi (ATAK)
 •  

[:en]Araştırma Komisyonu, Çalışma Grupları ve Komisyonların TATD bünyesinde ve kendi faaliyet alanları içerisinde tanımlanmış konularda, kendilerine amaç olarak belirledikleri sonuçlara ulaşmak için yapmak istedikleri ve Araştırma Komisyonu Yönergesine tabii bilimsel araştırmaları, yazılmasını uygun gördükleri, ISBN ya da e-ISBN almasına gerek olmayan ve her türlü, basılı ve elektronik kılavuz, rehber, algoritma ve akış şemasını yönergede yazılı usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler. Araştırma Komisyonu idari bir komisyondur. Kendisi direk olarak araştırma etkinliğinde bulunmaz. Bunu alt komisyonlar kurarak yürütür ve takip eder. Bu amaçla Araştırma Komisyonu bünyesinde kurulan ilk alt komisyon Klinik Politika Rehberleri Komisyonu’dur.

Araştırma Komisyonu içerisinde çalışmak ve görev almak isteyen dernek üyelerimiz, TATD üye alanına şifreleri ile giriş yaparak Hesabım kısmı Görevler sekmesinden çalışmak istedikleri komisyon ve çalışma gruplarını seçmek suretiyle ilgili birimlerin Yürütme Kurullarına taleplerini iletebilir ya da iletişim sayfasındaki bilgileri kullanarak kendilerine ulaşabilirler.[:]

Kurullar

Başkan

Prof. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

 

Genel Sekreter

Doç. Dr. Gökhan Aksel

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

 

ÜYELER

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Prof. Dr. Ersin Aksay

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis