Amaç ve Görevler


Amaç ve Hedefler

Acil tıp çalışanlarında hukuk okur yazarlığının artırılmasını sağlamak, medikal malpraktis ile ilgili farkındalığı artırmak ve eğitimlerle önleyici bilgi ve uygulama birikimini sağlamak.

 

Görevler

  • Seminer, konferans, kurs ve benzeri eğitimler düzenlemek; bilgilendirici yayınlar ve raporlar yayımlamak; internet, web sayfası ve benzeri mecralarda eğitim vermek.
  • Acil Tıp uzmanlığı ile ilgili tıbbi uygulamalarda etik değerleri tanıtmak. yaygınlaştırmak; etik ile ilgili görüş ve düşüncelerin bilgisel temele oturmasını sağlamak; felsefe, hukuk ve insan bilimleri gibi disiplinlerle ve diğer sağlık uğraşları ile işbirliği sağlamak, etik sorunlar konusunda işbirliği ortamı yaratmak.
  • Türkiye Acil Tıp Derneği üyelerinin mesleki yayın, araştırma ve etkinlikleri hakkında bilimsel, etik ve nesnel ölçütler ışığında görüş belirtmek.

Belgeler Tümünü göster


Etik ve Hukuk Komisyonu

Uzmanlık Dernekleri Etik Kurullar Kılavuzu 2013

  • 15 Ekim 2021
pdf - 368,71 KB