Hakkımızda


Eğitim Komitesi, TATD gruplarının görev tanımlarda yer alan eğitim etkinliklerini oluşturmaları konusundaki kriter ve kuralları belirleyen, yönerge uyarınca yapılıp yapılmadığını denetleyen idari bir komitedir. Her sene TATKON kongresi öncesinde çalışma gruplarının yıllık faaliyet planlarını alır ve buna göre de yıllık etkinlik takvimini oluşturur. Eğitim Komitesi ayrıca çalışma gruplarının eğitmen belirlemek için koydukları kriterleri önceler ve belirli aralıklarla eğitici eğitimi ve kursların yapılmasını teminat altına alır.

Eğitim Komitesinde görev almak isteyen dernek üyelerimiz, TATD üye alanına şifreleri ile giriş yaparak Hesabım kısmı Görevler sekmesinden çalışmak istedikleri dernek grubunu seçmek suretiyle ilgili birimlerin Yürütme Kurullarına taleplerini iletebilir ya da iletişim sayfasındaki bilgileri kullanarak kendilerine ulaşabilirler.

Oryantasyon

Belgeler Tümünü göster


Eğitim Merkezi

Oryantasyon Programı Genel Bilgilendirme

  • 19 Kasım 2021
pdf - 72,05 KB
Eğitim Merkezi

Taslak Kurs Planı

  • 16 Ekim 2021
pdf - 91,81 KB
Eğitim Merkezi

Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi v10.2 – 22.09.21

  • 16 Ekim 2021
pdf - 189,72 KB