Amaç ve Hedefler


TATD Yayın Komisyonu, dernek yetkili organlarından aldığı güçle, dernek yayınları oluşum sürecinin en iyi şekilde yürütülmesine, en doğru şekilde yapılandırılmasına ve en kapsamlı şekilde sunulmasına aracılık etmeyi hedefler.

TATD Yayın Komisyonu, başta acil sağlık hizmetlerinde yer alan sağlık personelleri olmak üzere, tüm diğer sağlık çalışanlarına ve halka yönelik tıp ya da tıp dışı konularda en doğru yayınların oluşumuna katkı sunmayı, modern ve güçlü biçimde onları desteklemeyi kendisine amaç edinmiştir.

Yazılarımız Tümünü göster


Sonuç bulunamadı

Belgeler Tümünü göster


Sonuç bulunamadı

Bülten Ad

Anadolu Ad

TJEM Ad