Amaç ve Hedefler


  • Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin düzeyini yükseltecek nitelikli acil tıp uzmanlarının yetişmesini sağlamak.
  • Acil tıp Uzmanlık eğitimi alan hekimlerin eğitimlerini ve gelişmesini destekleyerek ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek.
  • Acil Tıp Uzmanlık eğitiminin standartlarını ve kalitesini belirleyerek diğer ülkelerdeki acil tıp uzmanlık programları için önder ve örnek olmak.

Belgeler Tümünü göster


Acil Tıp Asistanlar Birliği (ATAB)

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ v2

  • Prof. Dr. Haldun Akoğlu
  • 21 Kasım 2021
pdf - 50,25 KB

Gelecek Etkinlikler Takvim


Sonuç bulunamadı

3. Tıbbi İşaret Dili Kursu

twitter atab2008