Amaç ve Hedefler


Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB), 2008 yılında kurulmuş ve o zamandan bu yana seçimle iş başına gelmiş yönetim kurullarının fedakarca emekleri ile çok iyi tanınan bazı projelerin mimarı olmuştur. Yılda iki kez düzenlenen asistan oryantasyon eğitimleri, Tintinalli’nin Türkçe’ye çevrilmesi, İşaret Dili eğitimleri, Acil Tıp Asistan Sempozyum’larının düzenlenmesi, 14 Mart Tıp Bayramı Koşu projesinin Türkiye Acil Tıp Derneği’ne kazandırılması, düzenli olarak yapılan klinik ziyaretleri gibi Türkiye’deki tüm acil tıp asistanlarının yararına projelerin fikir kaynağı olan ATAB, aynı zamanda her yıl çemberini daha da genişleterek düzenlediği klinik ziyaretleri ile çok daha fazla acil tıp asistanına ulaşmaktadır. Acil Tıp Asistan Birliği yönergesinin 1. Maddesinde belirtildiği gibi ATAB’ın amacı;

“Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak; birbiriyle iletişimlerinin devamlılığını sağlamak, eğitim amaçlı toplantılar düzenleyip ve katılımlarını destekleyerek, özlük hakları ve çalışma programları ile ilgili toplantılar düzenleyerek gerekli mercilere beklenti ve istekleri iletmektir.”

Değerli ATA’lar; iletişimin öneminin farkındayız. Bizler olumlu olumsuz tecrübelerimizi ve sıkıntılarımızı paylaşıp, birbirimizin arkasında durup ve zamanı geldiğinde hep birlikte kutlamalar yapıp, Türkiye’de sağlık sisteminin ve acil tıbbın geçtiği bu zor zamanlarda ”Mobbing ve Şiddet’e du de! sloganlarımızla hep birlikte tüm Acil Tıp Asistanları ve sağlık çalışanları için daha iyi koşullar yaratmak için buradayız. Birlikteliğin ve iletişimin gücüne inanıyoruz.

Ortak sorunlarımızın kalıcı çözümlerine ulaşmak ancak birbirimizle kuracağımız iletişim ve kliniklerimiz arası standardizasyon ile mümkün olacaktır.

Her geçen yıl daha aktif, daha kalabalık, daha disiplinli ve ulaşılabilirliği daha kolay bir şekilde çalışan ATAB için “BEN DE VARIM!” diyecek Asistan arkadaşlarımızla tanışmak için can atıyoruz!..

Belgeler Tümünü göster


Acil Tıp Asistan Birliği

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ v2

  • Prof. Dr. Haldun Akoğlu
  • 21 Kasım 2021
pdf - 50,25 KB

Gelecek Etkinlikler Takvim


Sonuç bulunamadı

3. Tıbbi İşaret Dili Kursu

twitter atab2008