Anasayfa Anasayfa Hakkımızda Vizyon, Misyon ve Stratejimiz

Vizyon, Misyon ve Stratejimiz

Misyonumuz, Türkiye’de, Acil Tıp Sistemi içinde yer alan konularda – acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu – projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmaktır.
Vizyonumuz, Acil Tıp Sisteminin tüm Türkiye’de gelişmesini sağlayarak Dünya’da önder ve örnek kuruluş olmaktır.
Misyonumuzu gerçekleştirmek için ilgili vizyon ışığında aşağıdaki stratejileri yürütmekteyiz:

 • Acil Tıp Uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bunları en yüksek seviyeye çıkarmak.
 • Acil hekimlerini, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimine teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Acil sağlık hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirmek,
 • Halkı acil tıp hizmetleri konusunda bilinçlendirmek (poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, televizyon vs.),
 • Acil tıp ile ilgili yapılacak temel ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemek,
 • Acil hekimlerinin hem kamuda hem de özel olarak çalışabilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin hem akademik kuruluşlarda hem de bilimsel/tıbbi kuruluşlarda temsil edilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin, hastane öncesi acil hizmetler sisteminde ve felaket afet planlamasında lider rolü oynamalarını desteklemek,
 • Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonunun sağlanmasını teşvik etmek,
 • Acil tıp hizmetlerinde ‘toplam kalite’ felsefesini tüm sağlık ekibine anlatılarak eğitilmelerini teşvik etmek,
 • Acil servislerde çalışan hekimlerin ve personelin tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak,
 • Acil hekimlerinin eğitim ve tecrübe ile kazandıkları becerileri uygulayabilecekleri ortamın sağlanmasını teşvik etmek.
@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis