Anasayfa Anasayfa TATD Ödülleri TATD Akademi Üyeliği ve Başvuru (FEMAT)

TATD Akademi Üyeliği ve Başvuru (FEMAT)

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Akademi Üyeliği (Fellow’luğu) üyelerimizin Acil Tıbba olan hizmetlerini ve derneğin amaçlarına olan katkılarını belirten bir ünvandır.

Bu ünvan, Türkiye Acil Tıp Derneği’ne ve bu vesileyle Acil Tıbba özellikli katkı sağlayan uzmanları onurlandırmak için düzenlenmiştir.

Ünvan Kullanımı

 • FEMAT unvanı TATD Yönetim Kurulu tarafından verilmesini takiben 10 yıl geçerlidir, 10 yılın ardından yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirilir.
 • TATD dernek üyeliğinden çıkan kişi, FEMAT unvanını kullanamaz.
 • Başvurular bireysel olarak yapılabilir, yönetim kurulu da bir kişiyi aday olarak gösterebilir.
 • İlgili unvanı alan kişi, unvanını yurtiçi ve yurtdışında “Türkiye Acil Tıp Derneği Akademi Üyesi” veya “Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey (FEMAT)” olarak kullanabilir.

Başvuruda Aranan Kriterler

Zorunlu Kriterler (Bu kriterlerin tamamı karşılanmak zorundadır):

 • Acil Tıp Uzmanı olmak ve en az 3 yıl uzman klinisyen olarak görev yapmış olmak
 • Ardışık olarak son üç yıl boyunca TATD dernek üyesi olmak
 • Acil Tıp branşına ve tıp mesleğine gölge düşürecek etik, deontolojik, adli herhangi bir olumsuz olaya karışmamış olmak

Ek Kriterler:

Aşağıdaki kriterlerden en az 4’ü karşılanmalıdır

 • Acil Servis yönetiminde ve idari işlerinde görev yapmış olmak (Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Acil Tıp Kliniği Eğitim ya da İdari Sorumlusu görevlerinden en az biri)
 • TATD’nin düzenlemiş olduğu bilimsel organizasyonlar dışında; Acil Tıp ile ilgili ulusal ve uluslararası sağlık organizasyonlarında aktif rol üstlenmek (yönetim kurulu üyeliği, komisyon başkanlığı)
 • TATD Yönetim Kurulu Üyeliği, Kongre Başkanlığı, Kongre Genel Sekreterliği, TATD Komisyon ya da çalışma grubu üyeliği veya Uluslararası Acil tıp Kurumları’nda (IFEM, EuSEM, ASEM) TATD’nin temsilciliğini yapmış olmak.
 • TATD’nin son 3 yıl içerisinde düzenlemiş olduğu; TATD kurslarında eğitmen, TATD’nin sempozyum ve kongrelerinde konuşmacı/moderatör olarak görev almış olmak
 • Başasistan, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanlarından birine sahip olmak
 • TATD’nin ulusal yayınlarında ya da TATD’nin yayınları dışındaki Uluslararası Acil Tıp Yayınlarında editör yardımcılığı, bölüm editörlüğü, editörlük yapmış olmak ve bunları belgelendirmek

Başvuru Dosyası Nasıl Hazırlanır?

 • Doçentlik dosyası başvuru özgeçmişi formatında hazırlanmış özgeçmiş
 • FEMAT Üyelik başvurusu talebini belirten imzalı ve tarihli dilekçe
 • Zorunlu ve Ek Kriterlerden hangilerini karşıladığını gösterir bir belge
 • Sırasıyla Zorunlu ve Ek Kriterlerin karşılandığını gösteren belgelerin örnekleri
 • Özgeçmiş sayfasına iliştirilmiş 1 adet fotoğraf

Yukarıda yazılı belgelerin yer aldığı fotoğraflı dosya TATD Merkezi sekreteri tarafından teslim alınmak üzere kişinin kendisine ulaştırıldı bilgisi veren bir kargo firması aracılığıyla gönderilmelidir. Adaylara ayrıca dosyanın teslim alındığına dair bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Dernek Merkezi ile telefonla görüşmek suretiyle dosyanın ulaşıp ulaşmadığı ve hangi tarihli YK toplantısı gündeminde olduğu öğrenilebilir.
(TATD Yönetim Kurulu’nun 12 Ocak 2012 tarihli kararıyla uygulamaya konulmuş, 2016 tarihinde güncellenmiştir.)
FEMAT Örnek Başvuru Dilekçesi: TATD Akademi Üyeliği Örnek Başvuru Dilekçesi (124,66 KB)

 

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis