TATD Akademi Üyeliği (FEMAT)


Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Akademi Üyeliği (Fellow’luğu) üyelerimizin Acil Tıbba olan hizmetlerini ve derneğin amaçlarına olan katkılarını belirten bir ünvandır. Bu ünvan, Türkiye Acil Tıp Derneği’ne ve bu vesileyle Acil Tıbba özellikli katkı sağlayan uzmanları onurlandırmak için düzenlenmiştir.

Paylaş Paylaş