Anasayfa Anasayfa Hakkımızda Tarihçemiz

Tarihçemiz

1980’li yılların sonunda Acil Tıp hizmetlerinin öneminin kavranması sonrası 1990’lı yılların başında Sağlık Bakanlığında bir dizi toplantı yapılmıştır. Bu toplantılar neticesinde “Acil Tıp Uzmanlığı” 30 Nisan 1993 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak o dönemde “İlk ve Acil Yardım” adı ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne eklenmiştir.
Dönemin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik’in büyük destekleri ve 1990 yılından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde göreve başlayan Dr. John Fowler’ın emekleri ile ilk anabilim dalı kurulmuştur. Nisan 1994 Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk asistanlar göreve başlamıştır.
Uzmanlık eğitiminin başlamasının ardından İzmir’de Acil Tıp ile ilgilenen bir grup hekim tarafından 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir’de Acil Tıp Derneği (ATD) kurulmuş ve Kurucu Başkanı Dr. John Fowler olmuştur. Acil Tıp Derneğinin ilk genel kurulu 18 Ekim 1995 tarihinde İzmir’de yapılmıştır.
TATD’nin ilk bilimsel yayın organı Acil Tıp Dergisi 2001’de yayınlanmaya başlamıştır. Yine aynı yıl ülkemizdeki ilk Uluslararası Acil Tıp Kongresi (1. MECEM) İstanbul’da yapılmıştır.
Acil Tıp Derneği’nin gerçekleştirdiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası etkinlik sayesinde, Bakanlar Kurulu’nun 23 Mayıs 2003 tarih ve 2003/5660 sayılı kararı ile adının önüne “TÜRKİYE” ibaresinin konulması uygun bulmuştur ve derneğin adı Türkiye Acil Tıp Derneği olarak değiştirilmiştir.
İlk Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON) 2004 yılında Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. TATD yine ülkemizdeki ilklere bir imza daha atmış ve ilk Acil Tıp Asistan Sempozyumu (ATAS) 2006 yılında Ankara’da düzenlenmiş, o tarihten beri de her yıl kesintisiz olarak yapılmaya devam etmiştir.
TATD ülkemizin ev sahipliğinde kendi markamız ile gerçekleştirilen ilk uluslararası kongremiz olan EurAsian Congress on Emergency Medicine (EACEM) kongresini 2008 yılında (1. Avrasya Acil Tıp Kongresi) Antalya’da düzenlemiştir. Avrasya Acil Tıp Kongreleri 2 yılda bir düzenli olarak yapılmaktadır.
2015 yılında Türkiye Acil Tıp Dergisi Pubmed’de indekslenmeye başlamış ve tamamen İngilizce olarak yayın hayatına devam etmek üzere Turkish Journal of Emergency Medicine adını almıştır. Yayıncı olarak önce Elsevier ile çalışan dergimiz, ardından Wolter Kluwer MedKnow ile anlaşmış ve halen bu yayıncıyla devam etmektedir. 2020 yılı için yayınlanan Scopus CiteScore verilerine göre dergimiz uluslararası acil tıp dergileri içinde ilk çeyrek grupta (Q1) yer almaktadır. Ayrıca Dünya’da Acil Tıp ve Kritik Bakım alanlarında ücretsiz olarak Open-Access şekilde yayınlanan ve yine ücretsiz yayın kabul (APC almayan) en yüksek CiteScore değerine sahip dergidir.
TATD’nin ikinci bilimsel yayın organı Anadolu Acil Tıp Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır.
2017 yılında Asya Acil Tıp Kongresi, Türkiye’de gerçekleştirilmiş ve TATD Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asya Acil Tıp Derneği (ASEM) başkanı seçilmiştir. 2019 yılında 2. Güney Doğu Avrupa Acil Tıp ve Afet Kongresi İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Acil Tıp Derneği, 1996 yılından bu yana Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi, 2002’den beri IFEM (International Federation for Emergency Medicine) ve EUSEM (European Society for Emergency Medicine) üyesi, 2008’den beri de ASEM (Asian Society for Emergency Medicine) üyesidir.
Yıllar içerisinde TATD ülkemizin sağlık politikalarının geliştirilmesi çabalarının içinde aktif olarak rol oynamıştır. Günümüzde yılda 2 kongre onlarca sempozyum ve mezuniyet sonrası eğitim etkinliği ile ülkemizdeki akademik acil tıbbın gelişimine katkı vermeye devam etmektedir.

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis