AKUT KOLESİSTİT


 

49 YAŞ ERKEK HASTA

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ

BİLİNEN HASTALIĞI OLMAYAN 3 GÜNDÜR OLAN VE BUGUN ARTAN KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURDU.

GKS 15 ORYANTE KOOPERE

TA 140/60 MM/HG NBZ 90/DK SAT %99 ATEŞ 37.5

BATIN MUAYNESİNDE ÜST KADRANDA HASSASİYET VE DEFANS MEVCUT. REBOUND MEVCUT. SONOGRAFİK MURPHY MEVCUT. DİĞER SİSTEM MUAYNELERİ DOĞAL.

YAPILAN BATIN USGSİNDE PERİKOLESİSTİK SIVISI MEVCUT, SAFRA TRANSVERS ÇAPI ARTMIŞ, KALKÜL GÖZLENMEYEN HASTA AKUT KOLESİSTİT AÇISINDAN GENEL CERRAHİYE KONSÜLTE EDİLDİ.

TAKİPLERİNDE PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ UYGULANDI.

Paylaş Paylaş