Temel USG Kursu


Türkiye Acil Tıp Derneği USG Çalışma Grubu (TATDUS) acil serviste 7/24 tanısal çözüm ve hız olanağı yanı sıra girişimlerde işlem güvenilirliğini dolayısı ile hasta bakım kalitesini arttıracak yatak başı ultrasonografi değerlendirmesinin acil hekimlerince kullanım sıklığı ve çeşitliliğini iyileştirmeyi, ülke çapında kullanım standartları sağlamayı hedeflemektedir. Kursun içeriğinde ultrason cihazını ilk defa kullanacaklar için temel cihaz ve ultrasonografik görüntüleme prensiplerinin yanı sıra  yatak başı Genişletilmiş Odaklı Travma Ulrasonografisi (E-FAST),  hepatobiliyer, üriner, pelvik, abdominal aorta ve inferior vena kava ultrasonografik incelemelerinin teorik bilgileri  ve modeller üzerinde uygulamaları gösterilecektir. Kurs içeriğindeki bütün prosedürler  canlı model  üzerinde eğitmen tarafından gösterilecek ve her katılımcı tarafından uygulanacaktır. Ultrason eşliğinde girişimsel işlemler hazırlanan vasküler girişim modelleri üzerinde her katılımcı tarafından yapılacaktır.

Kurs Planı

Kurs 2 gün süre ile aynı düzende devam eder. Klasik eğitimde hergün saat 08:30’da teorik eğitimler başlar, öğleden sonra pratik eğitimlerle devam edilir ve 17:00’da sonlanır. Hibrid eğitimde ise ilk gün tüm teorik eğitimler 08:30’da başlar online platform üzerinden canlı gerçekleştirilir ve 17:30’da sonlanır, ikinci gün tüm pratik eğitimler 08:30’da başlar, öğleden sonra devam edilir ve 17:30’da sonlanır.

Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursta sınıf düzeni kullanılmaktadır. Katılımcı sayısı maksimum 24’tür. Her model başına en fazla 8 kişi olacak şekilde istasyonlara yerleşilir. Eğitmen ve cihaz sayısına göre kurslarda katılımcı sayısı arttırılabilir.
Pratikler minimum 4 istasyonda gerçekleştirilir. Katılımcılar gruplar halinde, her grupta maksimum 6-8 katılımcı olacak şekilde ayrılır. Her istasyonda bir cihaz, bir model ve bir eğitmen bulunur. Katılımcıların hepsi belirli sürelerle rotasyon yaparak tüm ultrasonografik incelemeleri modeller üzerinde uygulamış olur.

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Kursun ilanı ile birlikte web sitesi üzerinden kayıt süreci başlar ve son biletin satılması ile de kayıt sistemi kapanır.

Kurs fiyatı ve dahil olanlar:

 • Sabah Kahvaltısı
 • Gün içi sıcak içecek ve ikramlar
 • Sunumlara ait PDF dosyası

Kurs ücreti

TATD üyesi olanlar için 3000 TL, üye olmayanlar için 3500 TL’dir.

Temel USG Kursu Konuları ve Programı

 • Ultrason Fiziği ve İnceleme Tekniği
 • Genişletilmiş Odaklı Travma Ulrasonografisi (E-FAST)
 • Hepatobiliyer Ultrasonografi
 • Üriner Sistem Ultrasonografisi
 • Pelvik Sistem Ultrasonografisi
 • Odaklanmış Temel Ekokardiyografi
 • Girişimsel Ultrasonografi
 • Alt Ekstremite DVT Ultrasonografisi
 • Abdominal Aorta ve İnferior Vena Kava Ultrasonografisi

Örnek Program

Kurs Programı  TARİH: Gün.Ay.Yıl
08:30- 08:40 10dk Açılış, kurstan beklentiler Tüm Eğitmenler
08:40- 09:20 40dk Ultrason Fiziği ve İnceleme Tekniği
09:20- 10:00 40dk E-FAST
10:00- 10:20 20dk Ara
10:20-11:00 40dk Hepatobiliyer Ultrasonografi
11:00-11:30 30dk Üriner Sistem Ultrasonografisi
11.30-12.00 30 dk Pelvik Sistem Ultrasonografisi
12.00- 13:00 60dk Öğle Arası
13:00- 17:00 Pratik uygulama Tüm Eğitmenler
  TARİH: Gün.Ay.Yıl
08:30- 10:00 90 dk Odaklanmış Temel Ekokardiyografi
10:00-10:20 20dk Ara
10:20- 11:00 40dk Abdominal Aorta ve İnferior Vena Kava Ultrasonografisi
11:00- 11:30 30dk Alt Ekstremite DVT Ultrasonografisi
11:30-12.00 30dk Girişimsel Ultrasonografi
12:00- 13:00 60dk Öğle Arası
13:00- 17:00 Pratik uygulama Tüm Eğitmenler
17:00-17:30 Kapanış ve geri bildirimlerin alınması  

Paylaş Paylaş