Amaç, Hedef ve Görevler


TATD Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS) acil serviste 7/24 tanısal çözüm ve hız olanağı yanı sıra girişimlerde işlem güvenilirliğini dolayısı ile hasta bakım kalitesini arttıracak yatak başı ultrasonografi değerlendirmesinin acil hekimlerince kullanım sıklığı ve çeşitliliğini iyileştirmeyi, ülke çapında kullanım standartları sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirmek için çalışmaktadır:

  1. Acil tıp eğitim müfredatındaki yatak başı ultrasonografi eğitiminin geliştirilmesi, tüm eğitim kurumlarında standardizasyonu,
  2. Yatak başı ultrasonografi ile ilgili bilimsel çalışmaların (çok/tek merkezli) teşvik edilmesi, yapılması
  3. Yatak başı USG kullanımı ve değerlendirmelerin kayıt ve takibinin standardizasyonu için politika ve kılavuzların belirlenmesi, geliştirilmesi,
  4. Yatak başı USG kullanıcıları için ana dilde basılı ve basılı olmayan (web tabanlı) orijinal kaynakların sağlanması, sunumu,
  5. Ultrasonografi kullanımı ile ilgili farklı uzmanlık alanları ile hasta bakımını ve iletişimi iyileştirecek multidisipliner çalışmalar yapmak, mevcut çalışmaları desteklemek,
  6. Acil tıp uzmanı (ATU), acil tıp asistanı (ATA) ve acil serviste hizmet veren hekimlere yönelik değişik düzey ve çeşitlilikte eğitimlerin gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.

Paylaş Paylaş