İleri USG Kursu


TATD Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS) tarafından düzenlenen İleri USG Kursu kritik hasta ve özellikli hasta grubunda tanı ve tedavi sürecinde yol gösterecek ultrasonografik inceleme becerilerini kazandırmak amacı ile planlanmıştır. Toraks ultrasonografisi, ileri ekokardiyografi, volüm değerlendirme ve batın ultrasonografisi incelemeleri ile kritik hasta yönetiminde hızlı karar verip doğru tedaviyi planlamak için kılavuzluk edecek algoritmaların; oküler ve ekstremitelerin ultrasonogrofik incelemesi ile seçili hasta grubunda tanıyı kolaylaştıracak tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Kurs Planı

Kurs 2 gün süre ile aynı düzende devam eder. Klasik eğitimde hergün saat 08:30’da teorik eğitimler başlar, öğleden sonra pratik eğitimlerle devam edilir ve 17:00’da sonlanır. Hibrid eğitimde ise ilk gün tüm teorik eğitimler 08:30’da başlar online platform üzerinden canlı gerçekleştirilir ve 17:00’da sonlanır, ikinci gün tüm pratik eğitimler 08:30’da başlar, öğleden sonra devam edilir ve 17:00’da sonlanır.

Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursta sınıf düzeni kullanılmaktadır. Katılımcı sayısı maksimum 24’tür. Her model başına en fazla 8 kişi olacak şekilde istasyonlara yerleşilir. Eğitmen ve cihaz sayısına göre kurslarda katılımcı sayısı arttırılabilir.

Pratikler minimum 4 istasyonda gerçekleştirilir. Katılımcılar gruplar halinde, her grupta maksimum 6-8 katılımcı olacak şekilde ayrılır. Her istasyonda bir cihaz, bir model ve bir eğitmen bulunur. Katılımcıların hepsi belirli sürelerle rotasyon yaparak tüm ultrasonografik incelemeleri modeller üzerinde uygulamış olur.

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

İleri USG Kursuna kayıt yaptırmak için ön koşul Temel USG kursu almış olmaktır. Kursun ilanı ile birlikte web sitesi üzerinden kayıt süreci başlar ve son biletin satılması ile de kayıt sistemi kapanır.

Kurs fiyatı ve dahil olanlar:

 • Sabah Kahvaltısı
 • Gün içi sıcak içecek ve ikramlar
 • Sunumlara ait PDF dosyası

Kurs ücreti

TATD üyesi olanlar için 3500 TL, üye olmayanlar için 4000 TL’dir.

 İleri USG Kursu Konuları ve Programı

 • Toraks Ultrasonografisi
 • İleri Ekokardiyografi
 • Volüm değerlendirme
 • Oküler Ultrasonografi
 • Üst ekstremite Ultrasonografisi
 • Alt Ekstremite Ultrasonografisi
 • İleri Batın Ultrasonografisi (Pankreatit, Apandisit, Perforasyon, İleus tanıma)
 • Kritik Hastada Ultrasonografi Algortimaları

Örnek Program

Kurs Programı Tarih: Gün.Ay.Yıl
08.30-09.00 30dk Açılış, kurstan beklentiler Tüm Eğitmenler
09.00-09.40 40dk Toraks Ultrasonografisi
09.40-10.00 20dk Ara
10.00-10.40 40dk İleri Ekokardiyografi
10.40-11.00 20dk Ara
11.00-11.30 30dk Volüm Değerlendirme
11.30-12.00 30 dk Oküler Ultrasonografi
12.00-13:00 60dk Öğle Arası
13:00-17:00 Pratik uygulama Tüm Eğitmenler
  Tarih: Gün.Ay.Yıl
08.30-09.15 45 dk Üst Ekstremite Ultrasonografisi
09.15-10.00 45dk Alt Ekstremite Ultrasonografisi
10.00-10.20 20dk Ara
10.20-11.00 40dk İleri Batın Ultrasonografisi
11.00-11.20 20dk Ara
11.20-12.00 40dk Kritik Hastada Ultrasonografi Algoritmaları
12.00-13.00 60dk Öğle Arası
13.00-17.00 Pratik uygulama Tüm Eğitmenler
17.00-17.30 Kapanış ve geri bildirimlerin alınması

Paylaş Paylaş