İleri USG Kursu


TATD Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS) tarafından düzenlenen İleri USG Kursu kritik hasta ve özellikli hasta grubunda tanı ve tedavi sürecinde yol gösterecek ultrasonografik inceleme becerilerini kazandırmak amacı ile planlanmıştır. Toraks ultrasonografisi, ileri ekokardiyografi, volüm değerlendirme ve batın ultrasonografisi incelemeleri ile kritik hasta yönetiminde hızlı karar verip doğru tedaviyi planlamak için kılavuzluk edecek algoritmaların; oküler ve ekstremitelerin ultrasonogrofik incelemesi  ile  seçili hasta grubunda tanıyı kolaylaştıracak tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Kurs Planı

Kurs 2 gün süre ile aynı düzende devam eder. Saat 08:30’da teorik eğitimler başlar, öğleden sonra pratik eğitimlerle devam edilir ve 17:30’da sonlanır.

Katılımcı Sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursta sınıf düzeni kullanılmaktadır. Katılımcı sayısı maksimum 24’tür. Eğitmen ve cihaz sayısına göre bazı kurslarda 30 olabilir.

Pratikler 4 istasyonda gerçekleştirilir. Katılımcılar 4 grup halinde, her grupta maksimum 7-8 kursiyer olacak şekilde ayrılır. Her istasyonda bir cihaz, bir model ve bir eğitmen bulunur. Katılımcılar belirli sürelerle rotasyon yaparak 4 ayrı ultrasonografik incelemeyi modeller üzerinde uygulamış olacaktır.

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

İleri USG Kursuna kayıt yaptırmak için ön koşul Temel USG kursunu almış olmaktır. Kursun ilanı ile birlikte web sitesi üzerinden kayıt süreci başlar ve son biletin satılması ile de kayıt sistemi kapanır.

Kurs fiyatı ve dahil olanlar:

 • Sabah Kahvaltıları
 • Gün için sınırsız sıcak içecek ve ikramlar
 • Kurs kitapçığı
 • Defter, kalem
 • Sunum ve veri dosyalarının bulunduğu USB

Kurs ücreti

TATD üyesi olanlar için 800 TL, üye olmayanlar için 1000 TL’dir.

 

İleri USG Kursu Konuları ve Programı

 • Toraks Ultrasonografisi
 • İleri Ekokardiyografi
 • Volüm değerlendirme
 • Oküler Ultrasonografi
 • Üst ekstremite Ultrasonografisi
 • Alt Ekstremite Ultrasonografisi
 • Kritik Hastada Ultrasonografi Algortimaları

 

Örnek Program

Kurs Programı    Tarih Gün Ay Yıl
09.00-09.30 30dk Açılış, kurstan beklentiler Tüm Eğitmenler
09.30-10.15 45dk Toraks Ultrasonografisi
10.15-10.30 15dk Ara
10.30-11.15 45dk İleri Ekokardiyografi
11.15-11.30 15dk Ara
11.30-12.00 30dk Volüm Değerlendirme
12.00-12.30 30 dk Oküler Ultrasonografi
12.30- 14:00 90dk Öğle Arası
14:00- 17:30 Pratik uygulama Tüm Eğitmenler
  Tarih Gün Ay Yıl
09.00-09.45 45 dk Üst Ekstremite Ultrasonografisi
09.45-10.00 15dk Ara
10.00-10.40 40dk Alt Ekstremite Ultrasonografisi
10.40-10.55 15dk Ara
10.55-11.35 40dk İleri Batın ve Genital Sisem Ultrasonografisi
11.35-11.50 15dk Ara
11.50-12.30 40dk Kritik Hastada Ultrasonografi Algoritmaları (Olgu Sunumları)
12.30-14.00 90dk Öğle Arası
14.00-17.30 Pratik uygulama Tüm Eğitmenler
17.30-18.00 Kapanış, Sertifika dağıtımı Tüm Eğitmenler

 

Paylaş Paylaş