Tarihçe


Kuruluşu

Kuruluş Yılı 8 Şubat 2008
Kurucu Başkan Aslıhan Yürüktümen Ünal

Faaliyet Başlangıcı: 08 Şubat 2008 tarihli YK kararı ile kurulmuştur.

İlk Çalışma Grubu Üyeleri; Dr. Ahmet Sebe, Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, Dr. Cem Ertan, Dr. Funda Karbek Akarca, Dr. İsa Kılıçaslan, Dr. M. Nuri Bozdemir, Dr. Nurdan Ergün Acar, Dr. Seçgin Söyüncü

İlk Faaliyetler

Acil Tıp uzman ve asistanlarına yönelik ilk mezuniyet sonrası eğitimi 27 Nisan 2008 İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi’nde gerçekleştirmiştir. 2022 yılı itibariyle 50 eğitmeni ve 118 çalışma grup üyesi ile eğitime katkı sunmaya devam etmektedir.

Kuruluşundan bu yana Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerine klinik senaryolar üzerinden sağlanan mezuniyet sonrası eğitimler yanı sıra kritik ve acil hasta yönetiminde yer alan uzman hekimlere yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve süreğen olarak devam eden; Nöroloji Yoğun Bakım Derneği, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil Tıp-Yoğun Bakım Derneği ve Aile Hekimleri ile multidisipliner ortaklıklar söz konusudur.

TATDUS, 2009 yılında “Acil USG Temel Kurs Kitabı“, 2014 yılında “Acil USG Cep Atlası“, 2021 yılında “Acil USG Eğitim ve Uygulama Önerileri” ve yine 2021 yılında “Acil Ultrasonografi” kitapları Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerinin kullanımına kazandırılmıştır. Web tabanlı açık bir eğitim kaynağı sağlayan grubun organizasyonu ile çok merkezli olarak yürütülen araştırmalar ve halen devam etmekte olan orijinal basılı kaynak çalışmaları mevcuttur.

Yürütme Kurulları

Dönem Başkan Görev Süresi Sekreter Görev Süresi
7. Özlem Dikme 2021 – Halen Burcu Azapoğlu Kaymak 2021 – Halen
6. Aslıhan Yürüktümen Ünal 2019 – 2021 Burcu Azapoğlu Kaymak 2019 – 2021
5. Funda Karbek Akarca 2017 – 2019 Volkan Arslan 2017 – 2019
4. Aslıhan Yürüktümen Ünal 2015 – 2017 Özlem Dikme 2015 – 2017
3. Murat Yeşilaras 2014 – 2015 Özgür Çevrim 2014 – 2015
2. Funda Karbek Akarca 2011 – 2014
1. Aslıhan Yürüktümen Ünal 2008 – 2011

 

Paylaş Paylaş