Home Hakkımızda Tarihçe

Tarihçe

Kuruluşu

Kuruluş Yılı 8 Şubat 2008
Kurucu Başkan Aslıhan Yürüktümen Ünal

Faaliyet Başlangıcı: 08 Şubat 2008 tarihli YK kararı ile kurulmuştur.

İlk Çalışma Grubu Üyeleri; Dr. Ahmet Sebe, Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, Dr. Cem Ertan, Dr. Funda Karbek Akarca, Dr. İsa Kılıçaslan, Dr. M. Nuri Bozdemir, Dr. Nurdan Ergün Acar, Dr. Seçgin Söyüncü

İlk Faaliyetler

Acil Tıp uzman ve asistanlarına yönelik ilk mezuniyet sonrası eğitimi 27 Nisan 2008 İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi’nde gerçekleştirmiştir. 2022 yılı itibariyle 50 eğitmeni ve 118 çalışma grup üyesi ile eğitime katkı sunmaya devam etmektedir.

Kuruluşundan bu yana Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerine klinik senaryolar üzerinden sağlanan mezuniyet sonrası eğitimler yanı sıra kritik ve acil hasta yönetiminde yer alan uzman hekimlere yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve süreğen olarak devam eden; Nöroloji Yoğun Bakım Derneği, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil Tıp-Yoğun Bakım Derneği, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Araştırma Derneği ve Aile Hekimleri ile yurtiçi multidisipliner ortaklıklar söz konusudur. Yurtdışında ise EUSEM (Avrupa Acil Tıp Derneği) ve WINFOCUS (Kritik Ultrasonografi Odaklı Dünya İnteraktif Etkileşim Ağı) dernekleri ile aktif işbirlikleri devam etmektedir.

TATDUS, 2009 yılında “Acil USG Temel Kurs Kitabı“, 2014 yılında “Acil USG Cep Atlası“, 2021 yılında “Acil USG Eğitim ve Uygulama Önerileri” ve yine 2021 yılında “Acil Ultrasonografi” kitapları Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerinin kullanımına kazandırılmıştır. Web tabanlı açık bir eğitim kaynağı sağlayan grubun organizasyonu ile çok merkezli olarak yürütülen araştırmalar ve halen devam etmekte olan orijinal basılı kaynak çalışmaları mevcuttur.

Yürütme Kurulları

Dönem Başkan Görev Süresi Sekreter Görev Süresi
8. Özlem Dikme 2024 – 2025 Ramazan Sivil 2024 – 2025
7. Özlem Dikme 2022 – 2023 Burcu Azapoğlu Kaymak 2022 – 2023
6. Aslıhan Yürüktümen Ünal 2020 – 2021 Burcu Azapoğlu Kaymak 2020 – 2021
5. Funda Karbek Akarca 2018 – 2019 Volkan Arslan 2018 – 2019
4. Aslıhan Yürüktümen Ünal 2016 – 2017 Özlem Dikme 2016 – 2017
3. Murat Yeşilaras 2014 – 2015 Özgür Çevrim 2014 – 2015
2. Funda Karbek Akarca 2012 – 2013
1. Aslıhan Yürüktümen Ünal 2008 – 2011
@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis