Akut Böbrek Yetmezliği Etyolojisinde Üriner Sistem Ultrasonu-Vaka Sunumu


Dr. Adnan Yamanoğlu – Postrenal ABY – Üriner sistem ultrasonu

Galeri


Paylaş Paylaş