9. Asya Acil Tıp Kongresi ve EMPACT Lansmanı


EMPACT (Emergency Physician in Action) Nedir, Ne amaçlanmaktadır?

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonunun alt çalışma grubu olarak öne çıkan EMPACT; Türkiye’de ve tüm dünyada Acil Tıp uzmanlık dalının süregelirliği ve gelişiminde önemli rol oynamak üzere planlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’deki genç Acil Tıp doktorlarının (Acil Tıp asistanları ve genç Acil Tıp uzmanları) arasındaki iletişimi arttırırken, mesleki/akademik eğitim ve gelişimlerini de dünya standartlarında olmasına yardımcı olmak; Türkiye Acil Tıp Derneği’nin teknoloji, sosyal medya ve organizasyonel planlamalarında, kendilerinin birikim ve dinanizmlerinden yararlanmak, proje üretmek ve yürütme misyonunu edinmiştir.

Vizyonu ise, Türkiye’deki genç Acil Tıp doktorlarının mesleki bilgi ve becerileri, akademik yeterlilikleri açısından gelişimlerini sağlamaya yardımcı olarak, Türkiye’de ve dünyada önder ve örnek bir Acil Tıp uzmanlığı duruşu sergilemektir. 

Tıbbi bilgi ve uygulama, bilimsel araştırmalara ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla değişmekte ve yenilenmektedir. Birçok uzmanlık dalı ve hatta meslek de olduğu gibi, Acil Tıp uzmanlığında da, bireyin kişisel becerileri önem arz etmektedir. Bu becerilerin çeşitliliğindeki artış sayesinde, ülkemiz Acil Tıp uzmanları, bireysel donanım ve özgüvenleri ile gerek ülkemiz gerekse de uluslararası platformlarda üst düzey temsiliyete ulaşabilecektir.

EMPACT sayesinde genç Acil Tıp doktorları, birbirinden haberdar olarak ve iletişim içerisinde, ortak eğitim ve bilimsel programlara katılabilecek, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecek ve kendilerini Acil Tıp başta olmak üzere her alanda gösterebileceklerdir.    

Yine, Genç Acil Tıp doktorlarının bilimsel yayın üretmeleri ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine de katılmaları, hem kendi gelişimleri hem Acil Tıp uzmanlığının gelişimi hem de ülkemiz potansiyellerini ortaya çıkarabilme açısından önem arz etmektedir. Bu anlamda Acil Tıp doktorları, her tip araştırmaya katılma ve katkı sağlamaları açısından teşvik edilmelidir. EMPACT ile, başta Türkiye Acil Tıp Derneği eğitim birimleri olmak üzere gerekli görülen diğer organizasyonların Genç Acil Tıp doktorlarına ulaştırılması sağlanacaktır.

EMPACT çalışma grubu, arkasına Türkiye Acil Tıp Derneği gibi kurumsal yapısı güçlü bir derneğin desteğini alarak gerçekleştirdiği faaliyetler ile; uluslararası platformlarda Türk Acil Tıp doktorlarının görünürlüğü ve saygınlığı da artacak, Türkiye ve dünyada Acil Tıp uzmanlığı gelişecektir.

ACEM2017 sırasında EMPACT’ a ilişkin hangi faaliyetler gerçekleştirildi ve hangi sonuçlar alındı?

EMPACT’in lansmanı 9. Asya Acil Tıp Kongresinde 23.11.2017 tarihinde saat 21:00 da gerçekleştirildi. Lansman sonrasından itibaren üyelik kayıtları alınmaya başlanan EMPACT’ ın ilk genel kurulu 24.11.2017 tarihinde saat 14.30’ da toplandı. Birkaç saat içinde 100’ ün üzerinde üyeye ulaşan EMPACT’in çalışma grubu toplantısına 3 gözlemci öğretim üyesi (Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Prof. Dr. Özlem Güneysel ve Doç Dr. Serkan E. Eroğlu) ve 42 Acil Tıp Uzmanı ve uzmanlık öğrencisi katıldı. Kurul sırasında, Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu ayrıntılı şekilde "EMPACT program tanıtımı” gerçekleştirildi. 

EMPACT projesinin detaylı tanıtımından sonra Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu, Prof. Dr. Arzu Denizbaşı ve Prof. Dr. Özlem Güneysel salondan ayrıldı ve EMPACT üyeleri ile toplantı başladı. 

Bu andan itibaren EMPACT çalışma grubu toplantısı resmen başlamış oldu. Salonda bulunan 42 üyenin birden söz aldığı, kendilerini teker teker tanıttığı toplantıda; 

Önce, seçimler için dört kişilik divan kurulu seçilmesine karar verildi. Önerilen isimler Dr. Murat Çetin, Dr. Salahi Engin, Dr. Eyüp Karaoğlu ve Dr. Ezgi Şeker Eren divan kurulu üyesi olarak oybirliği seçildi. EMPACT Yürütme Kurulu adayları olarak, 

  • Dr. Erkman Sanrı
  • Dr. Mine Kayacı Yıldız
  • Dr. Yasin Yıldız
  • Dr. Bulut Demirel
  • Dr. Enes Güler
  • Dr. Sarper Yılmaz
  • Dr. Selin Tezel 
  • Dr. Tuğba Mamak

istekliliklerini belirtti. 

Saat 15.25’ de başlayan oylama ve saat 16.30’ da da sayımların tamamlanması ve kapanış ile EMPACT Çalışma grubunun Genel Kurulu sonlandırıldı.  

Gerçekleştirilen bu EMPACT çalışma grubu toplantısı ile Dr. Erkman Sanrı, Dr. Bulut Demirel ve Dr. Yasin Yıldız asil yönetim üyeleri olarak seçilmiştir. Dr. Enes Güler, Dr. Sarper Yılmaz ve Dr. Selin Tezel yedek üyeler olarak seçilmiştir. 

Gerekli tutanak Dr. Murat Çetin, Dr. Salahi Engin, Dr. Eyüp Karaoğlu ve Dr. Ezgi Şeker Eren tarafından düzenlenip, oyların asılları dernek sekreterine iletilmiştir.

Asil üyeler kendi aralarında toplantı yaparak, EMPACT başkanı olarak oy birliği ile Dr. Erkman Sanrı’yı, başkan yardımcısı olarak oy birliği ile Dr. Yasin Yıldız’ı ve sekreter olarak ise oy birliği ile Dr. Bulut Demirel’i seçtiler.

Paylaş Paylaş