İleri İstatistik Kursu, Ankara


13 Ekim 2018, Cumartesi

09:00

Açılış, tanışma, kurs amaç ve hedefleri

Prof.Dr. Murat Pekdemir

09:15

Korelasyon

Prof.Dr. Süleyman Türedi

09:45

Uyum araştırılması (Bland-Altmann, kappa)

Doç.Dr. N. Özgür Doğan

10:15

ARA

 

10:30

Pratik

 

12:00

ÖĞLE ARASI

 

13:00

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

Dr. Murat Pekdemir

14:00

Lineer Regresyon

Doç.Dr. Orhan Çınar

14:45

ARA

 

15:00

Pratik

 

17:00

Gün sonu değerlendirmesi

 

14 Ekim 2018, Pazar

09:00

Lojistik regresyon

Prof.Dr. Murat Ersel

09:45

Pratik

 

10:30

ARA

 

10:45

Çok grup, çoklu karşılaştırma (MANOVA, ANCOVA)

Doç.Dr. Haldun Akoğlu

12:00

ÖĞLE ARASI

 

13:00

Sağkalım Analizi

Prof.Dr. Murat Pekdemir

14:00

Pratik

 

14:30

Genel tekrar

 

15:00

ARA

 

15:15

Genel Pratik

 

17:00

Kapanış

 

 

Paylaş Paylaş