Tarihçe

Faaliyet Başlangıcı: Çalışma grubumuz 08 Şubat 2008 tarihli YK kararı ile resmen çalışmalarına başlamıştır. Dr. Ahmet Sebe, Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, Dr. Cem Ertan, Dr. Funda Karbek Akarca, Dr. İsa Kılıçaslan, Dr. Nurdan Ergün Acar, Dr. M. Nuri Bozdemir, Dr. Seçgin Söyüncü kurucu üyelerimizdir. 2016 yılı itibarı ile çalışmalarımıza katkı veren 41 üyemiz mevcuttur. 

Geçmiş Koordinatörlerimiz:      
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal; 26 Ocak 2008- 21 Mayıs 2011
Dr. Funda Karbek Akarca; 21 Mayıs 2011- 12 Haziran 2014
Dr. Murat Yeşilaras–Dr Özgür Çevrim 12 Haziran 2014 – 14 Kasım 2015 tarihlerinde görev yapmışlardır.

Eğitimler: İlk mezuniyet sonrası eğitim 27 Nisan 2008 İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi’nde 16 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kuruluşundan bu yana sekiz yılda 85 eğitim ile 2000 civarı katılımcı hekime ulaşılmış, Acil Tıp hekimleri yanı sıra kritik ve acil hasta yönetiminde yer alan uzman hekimlere yönelik olarak Nöroloji Yoğun Bakım Derneği, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil Tıp-Yoğun Bakım Derneği ve Aile Hekimleri ile multidisipliner ortaklıklar gerçekleştirilmiştir ve halihazırda da bu çalışmalar devam etmektedir. 

Diğer Çalışmalar: Çalışma grubumuz 2009 yılında Acil USG Temel Kurs Kitabı, 2014 yılında Acil USG Cep Atlası’ nı Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerinin kullanımına kazandırmıştır. Yanı sıra halen, grubun organizasyonu ile çok merkezli olarak yürütülen çalışmaları mevcuttur.

Amaç

 1. Acil tıp eğitim müfredatındaki acil ultrasonografi eğitiminin geliştirilmesi, tüm eğitim kurumlarında standardizasyonu
 2. Acil ultrasonografi ile ilgili bilimsel çalışmaların (çok/tek merkezli) teşvik edilmesi, yapılması
 3. Acil USG kullanımı ve değerlendirmelerin kayıt ve takibinin standardizasyonu için politika ve kılavuzların belirlenmesi, geliştirilmesi
 4. Acil USG kullanıcıları için ana dilde basılı ve basılı olmayan (web tabanlı) orijinal kaynakların sağlanması, sunumu
 5. ATU, ATA ve acil serviste çalışan hekimlere yönelik değişik düzey ve çeşitlilikte eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Başkan

Doç. Dr. Aslıhan Yürüktümen

Genel Sekreter

Uzm. Dr. Özlem Dikme

Toplam Üye : 41

 1. ADNAN YAMANOĞLU
 2. AHMET BURAK OĞUZ
 3. AHMET TUĞRUL ZEYTİN
 4. ALİ BATUR
 5. ALTEN OSKAY
 6. ALP GİRAY AYDIN
 7. ARİF ALPER ÇEVİK
 8. BAŞAK BAYRAM
 9. BETÜL GÜLALP EVREN
 10. BÜLENT ERBİL
 11. CEM ERTAN
 12. DAVUT KAPLAN
 13. EKREM MUSALAR
 14. ERKAN GÖKSU
 15. FARUK GÜNGÖR
 16. FECRİ BENGİ
 17. FUNDA KARBEK AKARCA
 18. İLHAN UZ
 19. İSA KILIÇASLAN
 20. MELEK SEDEF GÜRYAY
 21. MEHMET OKTAY ALKAN
 22. MURAT YEŞİLARAS
 23. NURDAN ERGÜN ACAR
 24. ONUR KARAKAYALI
 25. ÖZGÜR ÇEVRİM
 26. ÖZGÜR DİKME
 27. SALİH EKİNCİ
 28. SERCAN YALÇINLI
 29. SERKAN DOĞAN
 30. SEVİLAY KARADUMAN
 31. TANZER KORKMAZ
 32. VERMİ DEĞERLİ
 33. VOLKAN ARSLAN
 34. YUNUS EMRE ÖZLÜER
 35. ZEYNEP KEKEÇ
 36. ASLIHAN YÜRÜKTÜMEN
 37. ÖZLEM DİKME
 38. JOHN FOWLER
 39. MEHMET ALİ ASLANER
 40. ÖZGE CAN
 41. TURGAY YILMAZ KILIÇ
Tarih Etkinlik Yer
23 - 24 Mart 2017 Temel Ultrasonografi Eğitimi, Adana Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi -Kışla Yerleşkesi ADANA
18 - 19 Ocak 2017 Temel Ultrasonografi Eğitimi, Ankara Türkiye Acil Tıp Derneği, Dernek Merkezi
15 Aralık 2016 İleri Ultrasonografi Kursu, İstanbul TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Konferans Salonu
10 - 11 Aralık 2016 Temel Ultrasonografi Kursu, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Denizli
21 Ekim 2016 İleri Ultrasonografi Eğitimi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Toplantı Salonu Balçova, İzmir
24 - 25 Eylül 2016 Temel Ultrasonografi Eğitimi, Ankara Türkiye Acil Tıp Derneği Dernek Merkezi, Ankara
8 - 9 Eylül 2016 Temel Ultrasonografi Eğitimi, İzmir Ege Üniversitesi Öğrenim Kaynakları Merkezi
29 - 30 Haziran 2016 Temel Ultrasonografi Eğitimi, Antalya Akdeniz ÜTF Acil Tıp AD, Antalya
4 - 5 Haziran 2016 Temel Ultrasonografi Eğitimi, Samsun 19 Mayıs ÜTF Acil Tıp AD - Samsun
3 Mayıs 2016 İleri Ultrasonografi Kursu, Ankara ANKARA
İndir Belge Adı Tarih

Aslıhan Yürüktümen Ünal (BAŞKAN): ayuruktumen@gmail.com
Özlem Dikme (SEKRETER) : ozlemdikmemd@gmail.com

DERNEK MERKEZİ
Adres: Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 51/10, Çankaya - Ankara 
Tel / Fax: +90 (312) 438 12 66 / +90 (312) 438 12 68
E-posta: bilgi@tatd.org.tr