WINFOCUS Odaklanmış Ekokardiyografi (FoCUS) Kursu, 3 Aralık 2023, İstanbul


WINFOCUS Odaklanmış Ekokardiyografi – FOCUS Kursu

Tarih: 3 Aralık 2023 

Yer: Byotell Kozyatağı, Saniye Ermutlu Sk. No:3, Kozyatağı, İstanbul, Türkiye

WINFOCUS (World Interactive Network Focused On Critical UltraSound) – TATDUS iş birliği ile “Odaklanmış Ekokardiyografi – FOCUS” kursu  Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecektir. Bu kursun içeriği  kritik hasta yönetiminde yer alan tüm klinisyenler (acil tıp, anestezi, yoğun bakım, iç hastalıkları, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, nöroloji) için tasarlanmıştır. Kurs (eski adıyla Winfocus Basic Echo, WBE), 2008 yılından bu yana 140 defa düzenlenmiş ve dünya çapında 50’den fazla ülkede verilmiştir. Eğitim içeriği, Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi (Via G, Hussain A, et al. International Evidence-Based Recommendations for Focused Cardiac Ultrasound – J AM SOC ECHOCARDIOGRAPHY 2014) üzerine yapılan 1. Uluslararası Konsensüs Konferansının bildirilerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kurs Formatı:
Hibrit formatta gerçekleştirilecek olan kursun teorik kısmı WINFOCUS platformu üzerinden İngilizce dilinde yayınlanacaktır. Platform, kaydı kesinleşen katılımcılara iletilecek şifre ile erişilebilir hale gelecek ve 1 ay süre ile açık kalacaktır. Dersler tekrarlayan kez izlenmeye açık olacaktır. Pratik uygulamalar Türkçe dilinde gerçekleşecek olup; 03.12.2023 tarihine kadar platformda dersleri izlemek pratik uygulamaların daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır. ‘WINFOCUS FOCUS Kursu Katılım Belgesi’ post-testi başarıyla tamamlayan ve pratiklere katılım sağlayan katılımcılara verilecektir.

Kurs İçeriği:
Kurs, kardiyak ultrasona yeni başlayanlara yönelik olup kardiyak arrest, peri-resüsitasyon ve şok durumlarında,  yoğun bakım üniteleri ve acil servislerde karşılaşılan stabil olmayan hastaların hızlı değerlendirilmesinde Transtorasik Ekokardiyografi (TTE) kullanımını içermektedir. Daha deneyimli ekokardiyograflara da katkı sağlayacak olan bu kurs, kritik durumdaki hastaların ultrasonografik incelemesini daha etkili ve ALS algoritmalarına uyumlu hale getirme amacını taşımaktadır.

Kursun Özellikleri:
FEEL ve FATE klinik ultrason  protokollerine dayalı program, Klinik senaryoları içeren interaktif tartışmalar, Sağlıklı modeller üzerinde uygulamalı eğitim, Odaklanmış ultrasonografi konusunda uzman eğitmenler, Kanıta dayalı ultrasonografi prensiplerine dayalı güncel içerik

Kurs Online Eğitim Ana Başlıkları (WINFOCUS eğitmenleri tarafından ingilizce dilinde hazırlanmıştır)
Kritik Hasta Bakımında Odaklanmış Kardiyak Ultrason: amaçlar ve ekokardiyografi eğitimindeki yeri
FoCUS incelemesinin hedefleri 
Kronik Kalp Hastalığının FoCUS bulguları
LV Sistolik Disfonksiyonunun FoCUS bulguları
RV Sistolik Disfonksiyonunun FoCUS bulguları
Şiddetli Hipovoleminin FoCUS bulguları
Perikardiyal Efüzyon ve Tamponadın FoCUS bulguları
Belirgin Valvüler Patolojinin FoCUS bulguları
Temel Kardiyak Ultrasonografi Fiziği
Kardiyak Arrestte Odaklanmış Kardiyak Ultrason
Şokta Odaklanmış Kardiyak Ultrason
Solunum yetmezliğinde Odaklanmış Kardiyak Ultrason
Odaklanmış Kardiyak Ultrasonun Tuzakları ve Sınırlamaları

Uygulamalı Eğitim Programı:
Genel yapı: Toplam 6 istasyonda, her masada maksimum 5 katılımcı ile, 6 grup rotasyon ile pratik eğitimi her istasyonda 30 dakika süre ile çalışılacaktır.
Amaçlar ve Eğitim Araçları: TTE temel pencereleri öğretilecek ve pratik yapılacaktır. Ana patolojik bulgulara yönelik önceden edinilen patolojik TTE görüntüleri gözden geçirilecektir. Simüle edilmiş bir CPR senaryosunda Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi (FEEL) gerçekleştirilecektir. Bilgisayar tabanlı sistem üzerinden Şok Senaryoları ile pratik yapılacaktır.

WINFOCUS Odaklanmış Ekokardiyografi (FoCUS) Kursu                            3 Aralık 2023, İstanbul
Saat AralığıKonu BaşlığıEğitmen
08.00-08.15Açılış, Eğitimin tanıtımıÖzlem Dikme
08.15-09.00FoCUS e-kursunda öne çıkan noktalar: Isınma DersiAslıhan Yürüktümen Ünal
09.00-09.30FoCUS e-Kurs Konuları Hakkında Soru-CevapTüm Eğitmenler
09.30-10.00Kahve Arası
10.00-13.001. Pratik OturumuMasa 1: Parasternal pencereler;
Uzun aks ve kısa aks değerlendirmesi
Yunus Emre Özlüer
Masa 2: Apikal 4 boşluk pencereMerve Ekşioğlu
Masa 3: Apikal 2 boşluk pencereSüleyman İbze
Masa 4: Apikal uzun aks pencereRamazan Sivil
Masa 5: Subkostal pencere;
Uzun aks ve inferior vena kava değerlendirmesi
Burcu Azapoğlu Kaymak
Masa 6: Video klipler;
Bilgisayar tabanlı, küçük grup öğretimi.
Özlem Dikme
13.00-14.00Öğle Arası
14.00-17.002. Pratik OturumuMasa 1: FEEL protokolü: ALS MEGACODE;
CPR mankeni ile kardiyak arrest simülasyonu.
CPR, FoCUS uygulamasıyla ALS’ye göre gerçekleştirilir.
Yunus Emre Özlüer
Masa 2: Total FoCUS değerlendirmesi;
Farklı eğitmenler ile tekrarlayan değerlendirmeler.
Merve Ekşioğlu
Masa 3: Total FoCUS değerlendirmesi;
Farklı eğitmenler ile tekrarlayan değerlendirmeler.
Süleyman İbze
Masa 4: Total FoCUS değerlendirmesi;
Farklı eğitmenler ile tekrarlayan değerlendirmeler.
Ramazan Sivil
Masa 5: Patolojik Klipler;
Bilgisayar tabanlı, küçük grup öğretimi.
Burcu Azapoğlu Kaymak
Masa 6: Şok MEGACODE;
Bilgisayar tabanlı, küçük grup öğretimi, şok senaryolarıyla değerlendirmeler.
Özlem Dikme
17.00-17.30Son TestTüm Eğitmenler
17.30-18.00KapanışÖzlem Dikme

Kurs Ücreti: 6000 TL

Ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen eğitimimiz ile katılımcı birebir uygulama fırsatı yakalayacak, interaktif patolojik olguların tartışılmasıyla gerçek hasta senaryolarında uygulamanın simüle edilmesi ile akılda kalıcılık sağlayacak ve günlük hayatta acil pratiğinde hasta yönetiminde yol gösterici olacaktır. WINFOCUS ve TATDUS’un 15 yıllık eğitim deneyimi ile gerçekleşen bu kurs, kardiyak ultrasonografi alanında uzmanlık kazanmanıza yardımcı olacaktır.
Kardiyak ultrasonografi alanında kendinizi geliştirmek ve uluslararası alanda tanınmış bir sertifikaya sahip olmak için 3 Aralık 2023’teki WINFOCUS Odaklanmış Ekokardiyografi – FOCUS Kursu’ na katılın.

Kurs hakkında Winfocus sayfasından detaylı bilgi için tıklayınız.

Örnek video dersi için tıklayınız.

Galeri


Kursu Görüntüle

Paylaş Paylaş