Acil USG Eğitim ve Uygulama Önerileri


Sevgili okurlarımız

Acil Tıp eğitim programlarındaki Acil Ultrasonografi (AUS) eğitimini geliştirmek, kurumlar için AUS eğitiminin yapılandırılmasında güvenilir bir kaynak sunabilmek, motivasyon sağlamak, AUS kullanımı ve değerlendirmelerin kayıt ve takibinin gerek uzmanlık eğitimi içinde gerekse de mezuniyet sonrası çerçevesini belirlemek, standardizasyon için öneriler sunmak ve Acil Tıp eğitim programlarındaki AUS ile ilgili araştırmaları teşvik etmek, desteklemek amacı ile, 2021 yılında Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal editörlüğünde, TATDUS çalışma grubu üyesi 20 yazarın katkısıyla yayımlanan  “Acil USG Eğitim ve Uygulama Önerileri” isimli kaynağımız TATDUS web sitemizde yerini aldı.

Türkiye’de AUS eğitiminin yapılandırılması, desteklenmesi için program yöneticilerine kaynak ve örnek olarak sunulmuş ve başlangıç niteliğinde hazırlanmış bir tavsiye metni şeklinde olan kaynağa https://tatd.org.tr/tatdus/homepage/belgeler/kilavuz-ve-rehberler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Acil hasta bakımının önemli kazanımlarından biri olan AUS’un zaman içinde ve hızla tüm acil tıp eğitim programlarda yerini alabilmesi için gerekli teknik, idari, operasyonel ve eğitime ilişkin düzenlemelerin yapılması özellikle hasta güvenliği konusu olmak üzere kalite sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu asgari düzenlemelerin acil tıp eğitim programlarında sağlanması ile AUS, acil hasta bakımı kalitesini arttırarak acil servislerde kendine yer bulacaktır.

Saygılarımızla.

 

Acil USG Eğitim ve Uygulama Önerileri

Paylaş Paylaş