Pulmoner Emboli vs ARDS Akciğer Ultrasonografisi


SEPTİK ABORTUS VAKA SUNUMU Kritik Hasta Yönetiminde Yatakbaşı Ultrason; Pulmoner Emboli ve ARDS ekokardiyografik bulguları oldukça benzerdir ve birbirlerini taklit ederler. Çözümünde Akciğer Ulrasonu anahtar rol oynayabilir.

Galeri


Paylaş Paylaş