Medusa’nın Saçları


Tbc perikarditi olan genç bayan hasta.Çok sayıda fibrin ipçikler içeren masif perikardiyal efuzyon. Konnektif bağ doku hastalıkları ve tbc perikardit gibi birçok durumda görülebilir.

Paylaş Paylaş