Ani tek taraflı görme kaybı (Vitreus hemorajisi)


57 yaşında erkek hasta acil servise 6 saat önce başlayan sağ gözde ağrısız ani görme kaybı ile başvuruyor. Bilinen DM ve HT tanılı, 5 yıl önce katarakt operasyonu geçirmiş, metformin, amlodipin ve ASA kullanıyor.Fizik muayenesinde sağ konjunktiva hiperemik, sağ göz sadece ışığı seçebiliyor, ışık refleksi bilateral mevcut, sağ pupil sola göre hafif miyotik, bakış kısıtlılığı yok ve ek sistemik muayene bulgusu yok…

Paylaş Paylaş