Amaç ve Hedefler


Amaçlarımız

 1. Uzmanlık eğitimi müfredatında geriatrik yaş grubu hastalıklarına ait yetkinlik alanlarını tanımlamak.
 2. Geriatrik yaş grubuna yaklaşımda bilgi ve beceri eğitiminin yöntemlerini belirlemek.
 3. Geriatrik hastaların Acil Servislerde standart tedavi alabilmelerini sağlayacak eğitim rehberleri geliştirmek
 4. Sosyal projeler geliştirerek yaşlı hastaların aldıkları hizmet kalitesini geliştirmek, kolaylaştırmak.
 5. Sağlık hizmetlerini sağlayan ve yürüten devlet makamları ile ortak projeler geliştirmek, politikalar üretilmesine yardımcı olmak
 6. Geriatri hastalarına sunulan hizmetlerde yarar/ zarar oranı gözetilerek ve maliyet optimizasyonu yaparak protokoller geliştirmek.
 7. Geriatri alanında sempozyum, toplantı düzenlemek ve bu konuda çalışan diğer Uzmanlık dernekleri ve Üniversiteler ile işbirliği yapmak.

Bu amaçlara ulaşmak için planladığımız projelerimiz

 1. Acil servise başvuran geriatrik hastaların başvuru nedenleri, tıbbi sorunlarının ulusal bilgi ağına ait alt yapı hazırlanması. Bu hastaların başvuru nedenlerini analiz etmek.
 2. “Yaşlı Dostu” acil servis tasarımı ve işleyişi konulu bir yarışma düzenlemek. İlerleyen zamanlarda “Yaşlı Dostu” acil servisleri akredite etmek.
 3. Geriatrik Acil hastalarının memnuniyet ölçümleri için skorlama geliştirmek
 4. Acil servise başvuran geriatrik hastalara yönelik Sağlık Personelinin bilgi ve tutum düzeylerini ölçmek
 5. Geriatrik Acil Tıp alanında yapılmış olan doktora ve uzmanlık tezlerini incelemek ve derlemek. (Bu hem tezlerden faydalanılmasını hem de Acil Tıp ortamında paylaşılarak “know how” katkısını sağlayacaktır).

Çalışma Yöntemleri grup içinde yapılacak olan iş bölümü ile kararlaştırılıp, yürütülecek ve Çalışma grubu başkanı tarafından koordine edilecektir.

Paylaş Paylaş