Üyeler


Prof. Dr. ARZU DENİZBAŞI


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, İstanbul

Prof. Dr. Cem Oktay


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Derneğimizin 2003-2005 ve 2005-2007 tarihleri arasında 2 dönem başkanlığını yapan, Avrupa Acil Tıp Derneği Yeterlik Kurulu üyesi Prof.Dr.Cem OKTAY'a TATD'deki özverili çalışmaları, derneğimizi uluslararası arenadaki üstün temsiliyetleri nedeniyle 2017 yılında onursal başkanlık ünvanı verilmiştir.

[email protected]

Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir


Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ersin Aksay


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimine başladım. 2003 yılında acil tıp uzmanı oldum. 2005-2009 arasında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda acil tıp uzmanı ve acil tıp doçenti, 2009 yılında ise S.B. İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniğinde Klinik Şefi olarak görev yaptım. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda göreve başladım. 2014 yılından beri aynı kurumda profesör kadrosu ile görev yapmaktayım. 2008-2011 yılları arasında Turkish Journal of Emergency Medicine dergisinde editör olarak çalıştım, halen aynı derginin editöriyel kurul üyesiyim. Türkiye Acil Tıp Derneğinde 1 dönem MSE komisyon başkanı, 4 kez yönetim kurulu üyesi, 1 kez de yönetim kurulu başkanı olarak görev aldım.

[email protected]

Prof. Dr. Hakan TOPAÇOĞLU


Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Tıp A.D

Prof. Dr. Müge Günalp Eneyli


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Adı Soyadı : Müge GÜNALP ENEYLİ Doğum Tarihi : 31.Ocak.1972 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990-1996 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Acil Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Uzm.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2004-2014 Yard.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2014-2016 Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 25.03.2015 Halen Görev Yaptığı Yer: İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yabancı Dil : İngilizce / Fransızca YÖKDİL : İngilizce : 90 puan (24.11.2017)

[email protected]

Prof. Dr. Orhan Çınar


Acıbadem Ankara Hastanesi

Prof.Dr.Orhan ÇINAR, 2005 yılında GATA Acil Tıp AD’da Acil Tıp Uzmanlık ihtisasını tamamlamıştır. 2011 yılında University of Utah’ta Araştırma Üst İhtisasını tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana Acıbadem Sağlık Grubunda çalışmaktadır. 2019-2021 yılları arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2013-2017 yılları arasında Türkiye Acil Tıp Dergisi editörlük görevini yürütmüştür. ATAK, Havayolu, Taktik Tıbbı, Tıp Bilişimi çalışma grupları üyesi ve eğitmenidir. Mobil-ED Mobil Uygulaması, INNOVEM Simülasyon Etkinliği kurucusudur. TATD-Acil Tıpta İnovasyon Çalışma Grubu Kurucu Başkanıdır. Amerikan Konsolosluğu tarafından desteklenen INNOVEMTECH proje koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Gazi Teknopark bünyesinde yer alan Technomedicare Firması kurucusudur. Scoper Video Laringoskopi Cihazı, Technosağlık Platformu, Venticab Negatif Basınçlı Ventilasyon Kabini, Fastprime-Akut Bakım Ekipleri Koordinasyon Yazılımı, Netrezant Uygulaması geliştiricisidir. Nöbette Uygulaması kurucusu ve eğitmenidir.

[email protected]

Prof. Dr. Ozgur KARCIOGLU


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

1969 yılında Aydın’da doğdum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olup 1994’te Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. (DEUTF) Acil Tıp AD Araştırma Görevliliğine başladım. 1998’de ‘Acil Serviste Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulanan Hastalarda End-Tidal CO2 Monitörizasyonunun Rolü’ konulu uzmanlık tezi ile Acil Tıp Uzmanı oldum. Ekim 2004’te DEÜTF Acil Tıp AD’da Doçent unvanı aldım. 2005 Nisan-2007 Eylül arasında aynı anabilim dalında başkanlık görevinde bulundum. 2007’den itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Kliniği eğitim direktörü olarak görev aldım. Ocak 2009’dan sonra Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Acıbadem Hastanesi Acil Servis Sorumlusu olarak çalıştım. 2010 yılında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde Profesör ünvanı aldım. Eylül 2007-2009 arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. İstanbul Tabip Odası, Türkiye Acil Tıp Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, American College of Emergency Physicians (ACEP), European Society of Emergency Medicine üyesiyim. 2014 yılında kurucusu olduğum Toplumsal Afet Derneği’nin Başkanlığını yürütüyorum. TATD bünyesinde Kritik bakım, Toksikoloji, Travma ve Resüsitasyon çalışma gruplarında aktif üyeyim. 2017 yılında “Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey” (FEMAT) üyeliği ödülü aldım. 2012 ve 2016 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (BLS ve ACLS) Eğitici Eğitimi Sertifikası aldım. Bu süreç içinde DEUTF Acil Tıp akademik yapısı içinde yürütülen ve tamamlanan 32, diğer bir üniversitede 1 uzmanlık tez çalışmasında tez danışmanı olarak görev yaptım. Acil tıp ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde 161, ulusal hakemli dergilerde 73 bilimsel yazı ve makalem, editörlük yaptığım 2 çeviri, 13 özgün kitap ve 69 kitap bölümüm (ikisi İngilizce) yayınlandı. InTechOpen Uluslararası Basımevi bünyesinde editörlüğünü yaptığım ‘Trauma Surgery’ ve “Poisoning in the Modern World”, “Cardiac Diseases and Interventions in 21st Century” ve “Emergency Medicine and Trauma” başlıklı orijinal İngilizce kitaplar 2018 ve 2019’da basılmıştır. Türkçe tek yazarlı ilk orijinal kitap olarak ‘Göğüs Acilleri’ de 2019’da basılmıştır. 2020’de COVID-19 pandemisi ile ilgili Türkçede ilk özgün yapıtlar olan 'COVID-19 Modern Veba ve Dünyamız' ve 'Sağlık Profesyonelleri için Covid-19 Tanı ve Tedavisi' başlıklı kitaplarım da Nisan 2020’de yayınlanmıştır. “Tüm Yönleriyle Ağrı - Ağrı Sendromlarına Yaklaşım ve Acilde Analjezi İlkeleri” başlıklı kitabım Mayıs 2020’de, ‘Acil Tıpta Karın Ağrısına Yaklaşım’ ve ‘Kardiyovasküler Aciller: Tanı ve Tedavi’ ve ‘Üst-alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsis’, ‘Acilde ve birinci basamakta kas-iskelet sistemi ağrılarına yaklaşım’ ve ‘Şok ve Kanamalı Hastaya Yaklaşım: Tanı ve tedavi’, ‘İlk Yardım Olgularla Temel Yaşam Desteği’, “COVID-19 tanı ve tedavisi: ‘Pandemiler çağında sağ kalma’ Sağlık profesyonelleri ve halk için güncelleştirilmiş versiyon” ve “COVID-19 Tedavisi: İlaçlar ve aşılar” başlıklı kitaplarım da 2021’de yayınlanmıştır. 2021’de Bentham Science Publishers tarafından İngilizce iki orijinal kitabım; "Demystifying COVID-19: Understanding the disease, Its Diagnosis and Treatment” ve “Cardiac care and COVID-19: Perspectives in Medical Practice” yayınlanmıştır. SCI-Expanded bünyesindeki ‘Signa Vitae’ dergisinde Acil Tıp Bölüm Editörüyüm. Üniversiteler ve uzmanlık dernekleri bünyesinde düzenlenen çeşitli sempozyum ve konferanslarda görev aldım. 2007’de İzmir’de III. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde Kongre başkanlığı yaptım. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulan 116 bildiride katkım oldu. Yayınlanan makalelerime 1667 Atıf (citation) aldım (ResearchGate). DEÜ Tıp Fakültesi’nde Dönem 5 ve Dönem 6 Kurulu Üyesi, Donem 5’te Acil Tıp Bloğu başkan yardımcısı, Uzmanlık Eğitimi Uygulama Komisyonunda Acil Tıp AD Sorumlusu görevlerini yürüttüm. 2009-2015 arasında Acıbadem Üniv. SHMYO Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Programının Başkanlığı görevini yürüttüm. 2015 yılından beri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde çalışmaktayım. 2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Bilirkişilik ünvanı aldım. 2019 yılından itibaren Afet ve Acil Tıp Derneği (ADEM-AFAT) aktif üyesi ve MSE sorumlusuyum. Bu dernek bünyesinde 2020’de ilk sayısı yayınlanan ‘Journal of ADEM’ (Afet ve Acil Tıp Dergisi, ISSN 2717-7424) için Editör olarak görev yapıyorum. 2021 yılında Sağlık Bakanlığınca oluşturulan TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu-Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi) içinde çalışmak üzere Komisyon Üyesi olarak atandım. H index = 24 (2021) RG score= 36.27 Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, FEMAT SBU İstanbul EAH Acil Tıp Kliniği ORCID ID: 0000-0002-8814-6164 SCOPUS ID: 6603829476 https://scholar.google.com/citations?user=MfHgEU8AAAAJ&hl=eng https://www.researchgate.net/profile/Ozgur-Karcioglu https://publons.com/researcher/1201726/ozgur-karcioglu/ https://ozgurkarcioglu.com/

Prof. Dr. Özlem Köksal


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

She graduated from Uludag University Faculty of Medicine in 1991. She worked as a general practitioner in various health institutions between 1991-2000. After completing her specialization training at Uludag University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine between 2001-2004, she continued to work as an attending physician in the same department. Between 2006-2009, she completed her PhD in Uludag University Faculty of Medicine, Department of Physiology. She received the title of Assistant Professor in 2009, Associate Professor in 2012, and Professor in 2020. She is still working as a faculty member in Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine. Her areas of interest are; postgraduate education, Toxicology, Electrocardiography, Geriatric Emergency Medicine, Resuscitation, Trauma and Wellness. She is currently the Associate Editor of Anatolian Journal of Emergency Medicine and a member of the Emergency Medicine Qualification Board Accreditation Commission.

[email protected]

Prof. Dr. Süleyman Türedi


Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

[email protected]

Doç. Dr. BAŞAK BAYRAM


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Balçova İZMİR

Doç. Dr. BEDİA GÜLEN


Bezmi-Alem Vakıf Gureba EAH. Acil Servis Fatih İSTANBUL

Doç. Dr. Behçet VARIŞLI


Uluslararası Final Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Erbil


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Canan Akman


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ÇANAKKALE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ihtisas (2006-2011) İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp AD (Şubat 2012-2016) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Doç. Dr. Engin Deniz ARSLAN


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. HASAN İDİL


İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamamladıktan sonra eğitim öğretim hayatıma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ettim (2002). Asistanlık sürecimi İzmir Atatürk EA Hastanesi'nde tamamlayarak Acil Tıp Uzmanı oldum (2013). Mecburi hizmet dönemi sonrasında İzmir Tepecik EA Hastanesi'nde görev almaya başladım (2015). Aynı kurumda 2021 yılında doçent ünvanı almaya hak kazandım ve gönül verdiğim alanda çalışmaya devam ediyorum..

Doç. Dr. Mehmet Ali Aslaner


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

...

Doç. Dr. Mustafa Emin Çanakçı


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2009 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda başladığım uzmanlık eğitimimi 2016 yılında tamamladım. 2017-2019 yıllarında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalıştım. Aralık 2019'dan beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.

Doç. Dr. Öner BOZAN


Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

Doç. Dr. Onur KARAKAYALI


Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği

2001-2007-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2012-Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Ankara Atatürk EAH-Acil Tıp Asistanlığı 2012-2020-SBÜ Kocaeli Derince EAH-Uzm.Dr 2020-......-Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi- Doç.Dr. İlgi alanları:Afet tıbbı,Ultrasonografi.

[email protected]

Doç. Dr. Özcan Yavaşi


RTEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

[email protected]

Doç. Dr. Özlem Dikme


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

2004 yılından bu yana TATD üyesi. TATDUS, TATDRES, MEDSİM çalışma gruplarında aktif görevli. 13. Dönem TATD Yönetim Kurulu üyesi. 2011 yılından bu yana TATDUS eğitmeni. EUSEM ultrasonografi çalışma grubu üyesi. 2015-2018 dönemi TATDUS Sekreteri, 2021-2023 dönemi TATDUS Başkanı.

Doç. Dr. Sercan Yalçınlı


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2005 mezunuyum. Acil Tıp uzmanlık eğitimimi 2013 yılında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamladım. Halen Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım. Acil Ultrasonografi, Geriatrik Acil Tıp, Acil Tıp Eğitimi ilgi alanlarım.

Doç. Dr. Sinan Karacabey


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaan Ataman


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin KADI


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Gönüllüsü

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ALTUNTAŞ


Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimliği

Dr. Öğr. Üyesi Melih İmamoğlu


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2010 yılında KTÜ Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2011 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Acil Tıp uzmanlık eğitimine başlamış ve 2015 yılında uzmanlığını almıştır. 2015-2016 yılları arasında Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde, 2016-2020 yılları arasında Rize Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2020'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi orhan delice


erzurum şehir hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Umut PAYZA


Atatürk EAH Katip Çelebi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gümüşhane Devlet Hastanesi Kütahya Devlet Hastanesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk E.A Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÜLKER


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Öğr. Gör. Dr. Elif ÖZTÜRK İNCE


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2017- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Mahir Kunt


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr Mehmet Mahir KUNT 1971 yılında Silifke'de doğdu. İlkokulu Karaman 19 Mayıs ilkokulu ve Silifke 50.Yıl İlkokulu'nda okudu. Silifke Atatürk Ortaokulu ve Silifke Lisesi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden(Türkçe) mezun oldu ve sonrasında Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2001 yılında Acil Tıp Uzmanı oldu. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'de Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Program Başkanlığı'nı da yürütmektedir. https://yunus.hacettepe.edu.tr/~mkunt/

Başasistan Uzman Dr. Deniz Kılıç


Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Agit Akgül


İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Ayşe BAŞARAN


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MUĞLA

Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı


SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

1984 yılı Hakkari doğumluyum. İlk ve ortaöğretim sürecimi Mersin'de tamamladım. İçel Anadolu Lisesi mezunuyum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldum. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde ihtisasımı 2013 yılında tamamladım ve DHY kapsamında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl çalıştıktan sonra 2017-2020 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştım. Şu an halen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktayım.

[email protected]

Uzm. Dr. Begüm ÖKTEM


Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

.

Uzm. Dr. Büşra Sapmaz


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Çağlar Kuas


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Tıp eğitimini Akdeniz Üniversitesinde tamamladı. Iğdır ve Eskişehir’de acil servis doktoru olarak çalıştıktan sonra Acil Tıp uzmanlığını Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamladı. 2019 yılından beri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Mesleki ilgi alanları hastane öncesi acil hasta müdahalesi, kritik hasta bakımı, ultrasonografisi, çocuk acil ve travma yönetimidir.

Uzm. Dr. Çiğdem ORHAN


Beylikdüzü Devlet Hastanesi

….

Uzm. Dr. DİLŞAT ÖZCAN


ankara özel güven hastanesı

Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz


Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Ebru Ünal Akoğlu


Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra en büyük ideali olan Tıp eğitimini almak için Trakya Üniversitesi’nin yolunu tutmuştur. Büyük heyecan ile başladığı Acil tıp ihtisasını Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı heyecan ile çalışmaktadır. “Mutluluk peşinden koşulacak bir şey değildir; kendisi ortaya çıkmalıdır. Kişinin mutlu olmak için bir sebebi olmalıdır.” felsefesine inanmaktadır. En büyük tutkusu yeni yerler keşfetmektir.

[email protected]

Uzm. Dr. Elif Dilek Çakal


Akdeniz Universitesi - Yuksek Lisans Ogrencisi

Uzm. Dr. Özgür Emre Kısa


Tekirdağ Kapaklı Devlet Hastanesi

2017 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2022 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Erkan ERDEM


Bayburt Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Esra ERSÖZ GENÇ


Balıkesir Devlet Hastanesi

Ağrı'nın çorak topraklarında doğdu, gençliğini İzmir'in çiçekli dağlarında geçirdi. BAL'lı olmanın haklı gururunu yaşadıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. Mecburi hizmetin mecburi olduğu yıllarda Iğdır'da, SSK hastanelerinin SSK olmadığı yıllarda Çekirge Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Büyük heves ve umutlarla KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği'nde Asistanlığına başladı. Halen Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalışmakta. Afet, doğa, toksikoloji olmazsa olmazları. Evli ve bir Merdan annesi.

Uzm. Dr. Gökçe Akgül


Özel Akdeniz Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ


RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Mümin Murat YAZICI


Rize Kaçkar Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Kuzey’in “Acil Tıp Uzman”larından. Acil’de travma ve kritik hasta sever. Felsefesi “acil değilse taburcu”. Spor sever, amatör çizer.

Uzm. Dr. Murat Çetin


Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

Acil Tıp Uzmanı

[email protected]

Uzm. Dr. Nimet Uras


Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi

Kahvesever, kitapkurdu bir Acil Tıp Uzmanı • Kaybettirilen umudunu TATD AFET'te buldu • Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi • ZFL'11, FÜTF'17, FTMAcil'22 • Dernek Çalışma Grupları: Afet, Resusitasyon, Kritik Hasta Bakımı, Geriatrik Acil Tıp • twitter.com/DrNimet

Uzm. Dr. Özge Can


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Bornova İZMİR

1983 yılında Afyonkarahisar'da doğdum. Tıp fakültesini eğitimimi 2001-2008 yılları arasında Ege Üniversitesinde tamamladım. Uzmanlık eğitimimi yine aynı üniversitede tamamlayarak 2013 yılında uzman oldum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 'da öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Ultrasonografi, kritik hasta bakımı, geriatri ilgi alanlarım. TATDUS, TATDGAT, Kritik Hasta Bakım Çalışma Gruplarına üyeyim. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Yaşlı Sağlığı doktora öğrencisiyim.

Uzm. Dr. Pınar Koptur


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. ŞAKİR HAKAN AKSU


Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. SALİH KARAKOYUN


Düzce Üniversitesi Hastanesi

Kurtlukta düşeni yemek kanundur

Asist. Dr. Banu ARSLAN


İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. FİDAN BUKET SARI


KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Cem Abacı


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Hüseyin Cem Barlıoğlu


Gaziantep Üniversitesi

1969 yılında Ankara'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. İlk olarak Gaziantep Özel Tip Cezaevi Kurum Tabipliğine atandım. Sonrasında eşimle birlikte kuruluşunda da görev aldığımız Gaziantep yerleşimli özel bir hemodiyaliz kliniğinde 15 sene hekim ve yönetici olarak görev yaptım. 2013 yılında hukuk eğitimine başladım. 2017 yılında hukuk fakültesinden mezun oldum. Ardından kamudan ayrılıp avukatlık stajını tamamladım. Bu sırada sağlık hukuku yüksek lisansı yaptım. 1,5 yıl kadar fiili avukatlı yaptıktan sonra kamu hekimliğine geri döndüm. AÖF sosyoloji, web tasarımı ve havacılık yönetimi bölümlerini bitirdim. 2022 yılının sonunda da acil tıp uzmanlık eğitimine başladım. Yüksek lisans tezim Seçkin Yayınları tarafından kitaplaştırıldı ve şimdiye kadar 3 baskı yaptı. Ayrıca 3 yazarlı 1 başka kitapta da yer aldım. Çok sayıda sağlık hukuk seminer, toplantı ve konferansında sunum yaptım. Yine çok sayıda tıbbi malpraktis davasında hekim tarafını temsil eden hukukçular arasında bulundum, dosya inceledim, dilekçe hazırladım. Hukukçu Hekimler Derneği ile Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği kurucuları arasındayım. Halen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği YK üyesiyim. Evliyim. Eşim aile hekimi. 1 kızım var, o da yeni avukat oldu.

Asist. Dr. Zehra Sena Dur


Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesi

Merhabalar ben Asistan Dr Sena. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım. 2020 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiş yaptım ve 2022 yılında mezun oldum. Şu anda Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Asistanı olarak görev almaktayım. Çalışmaktan, öğrenmekten ve pozitif etkileşimlerden keyif alan biri olarak tanımlayabilirim kendimi.

Asist. Dr. Ali Şen


KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Göksel Aydoğan


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL

Asist. Dr. İLKSEN OKUR


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

...

Asist. Dr. Halil Kara


Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Kudret Selki


Düzce üniversitesi

Düzce üniversitesi acil serviste 2021 başlangıçlı asistanlık

Asist. Dr. Seyit Mehmet Altan


Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. MEHMET ŞENADAM


SBÜ GAZİ YAŞARGİL EAH ACİL TIP KLİNİĞİ

Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. MUHAMMET ÇAKAS


BALIKESİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL TIP

Balıkesir Üniversitesi Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. SEHER ŞAHİN


DERİNCE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Seher.....

Asist. Dr. Sercan BIÇAKÇI


Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil servis Narlıdere/ İZMİR

Asist. Dr. SERHAT OMAÇ


GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Batmanlı ve Gazili.

Asist. Dr. SEMA BELEK


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Tanzer KORKMAZ


TEPECİK EAH

1995 İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde uzmanlığımı aldım ve 2017'de Doçentlik ünvanını aldım. Son olarak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaktayım. Telf: 05054742710 [email protected]

Paylaş Paylaş