Acil Tıp Asistan Sempozyumu, İzmir (ATAS 2022)


ATAS 2022 Web Sayfası

ATAS bilimsel program 220411 (485,16 KB)

15. ACİL TIP ASİSTAN SEMPOZYUMU BİLİMSEL PROGRAM
12 Mayıs 2022 Perşembe
14:30-16:00 Açılış Paneli 1
Acil serviste ağrı yönetimi Prof. Dr. Serkan YILMAZ (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Akılcı ilaç kullanımı Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA (İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği)
16:00-17:30 Açılış Seremonisi
TATD YK Başkanı Prof. Dr. Serkan YILMAZ
ATAB YK Başkanı Dr. Adil OCAK
ATAS Başkanı Dr. Ayşegül KAYMAKÇI
17:30-18:30 Açılış Paneli 2
Acil Tıp Yeterlik Kurulu ve Amaçları Doç. Dr. Rıdvan Atilla (Acil Tıp Yeterlik Kurulu YK Başkanı- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Acil Tıp Asistanlarının TUKMOS’a dayalı eğitim içerikleri- Asistan El Kitabı Dr. Adil Ocak (ATAB YK Başkanı- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
13 Mayıs 2022 Cuma
Panel 1- ACİL SERVİSİ NASIL YÖNETEBİLİRİM ? Moderatör: Dr. Ayşegül KAYMAKÇI (İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği)
Prof. Dr. Serkan YILMAZ (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
09:30-10:30 Bekleyen 60 hasta var:Kalabalik acillerle başetme yöntemleri Dr. Onur Cem BÜYÜKTAŞ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Acil serviste takım çalışması ve disiplini Dr. Dinçer YEĞİN (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Olağan dışı hallerde acil servis yönetimi Dr. Ünzile ATALAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
10:30-11:00 ARA
Panel 2-DÜN TABURCU ETTİĞİN HASTA VAR YA! Moderatör: Dr. Ömer Erdem ŞEVİK (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Doç. Dr. Zeynep KARAKAYA (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
11:00-12:00 Yeşil alan hastalarında tuzaklar Dr. Vecdi Vahdet ÇÖMEZ  (Samsun EAH Acil Tıp Kliniği)
Sarı alan hastalarında tuzaklar Dr. Ezgi Sevgi BULUT (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Taburculukta risk yönetimi Dr. Ahmet DEMİR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
12:00-13:30 ARA
Panel 3- ACİL SERVİSİN ÖZEL DİLİ! Moderatör: Dr. Furkan YAKIN (Marmara Üniversitesi Pendik EAH Acil Tıp Kliniği)
Prof. Dr. Suat ZENGİN (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
13:30-14:30 Acil serviste konsultasyon sanatı: Konsultanlarla optimal iletişim yolları Dr. İffet TİFTİKÇÇİ (SBÜ Antalya EAH Acil Tıp Kliniği)
Acil servis hekiminin hasta ve yakınlarını bilgilendirme yükümlülüğü Dr. Damla ÖZER (İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH Acil Tıp Kliniği)
Acil serviste çalışanlar arası iletişim püf noktaları: Sorun yaratan davranışlar ve yönetimi Dr. Sevcan SEÇİNTİ (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
14:30-15:00 ARA
Panel 4-SAĞLIKTA ŞİDDETE DUR DE ! Moderatör: Dr. Burak Emre GİLİK (Ankara Şehir Hastanesi)
Doç. Dr. Funda KARBEK AKARCA (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
15:00-16:30 Neden acil serviste/sağlıkta şiddet arttı? Dr. Ayça BALTA (Adana Şehir EAH Acil Tıp Kliniği)
Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası nedir? Dr. Abdulkadir KANTAR (Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği)
Beyaz kod beni ne kadar koruyor? Acil Tıp hekiminin hasta reddetme hakkı! Dr. Ali Selman BİLGÜ (İstanbul EAH Acil Tıp Kliniği)
Serbest kürsü / tüm katılımcılar öneriler- sonuç raporu
14 Mayıs 2022 Cumartesi
Panel 5- HEKİMLER NEDEN GİDİYOR? Moderatör: Dr. Taner EKİNCİ (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Doç. Dr. Bülent ERBİL (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
09:30-10:30 Mobbing nedir? Haklarımız neler? Dr. Can Berk BİRET (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Acil tıp hekiminin özlük hakları Dr. Ayşe YILMAZ (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
İdeal acil servis çalışma koşulları ve güncel durum Dr. Fatma TALAY (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
10:30-11:00 ARA
Panel 6- YURTDIŞI HEKİMLİK OLANAKLARI Moderatör: Dr. Hikmet KILINÇ (Kocaeli SBÜ Derince EAH Acil Tıp Kliniği)
Doç. Dr. Serkan Emre EROĞLU (İstanbul Ümraniye EAH Acil Tıp Kliniği)
11:00-12:00 Örneklerle Avrupa ülkeleri kabul süreci Almanya-İngiltere Dr. Cansu TIRIŞ (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
ABD kabul süreci Dr. Sinan SARAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Arap ülkeleri kabul süreci Dr. Kadir YENAL (Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği)
12:00-13:30 ARA
Panel 7- ACİL TIP ASİSTANININ EĞİTİM HAKKI! Moderatör: Dr. Başak YÜKSEK (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Prof. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp AD)
13:30-14:30 İdeal ATA eğitimi nasıl olmalıdır? Dr. Fulya TUĞYAN (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Pandemi ve ATA eğitimi Dr. Mustafa YORGANCIOĞLU (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
TUS’ta tercih edilme oranlarımızı nasıl arttırırız? Dr. Muhammet Samet BEKAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp AD)
14:30-15:00 ARA
Panel 8- GELECEĞİM İÇİN ! ATAmanifesto Moderatör: Dr. Adil OCAK (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Dr. Gülseren ACE (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Dr. Ayşe Çağla ŞAHİN (Bakırköy Sadi Konuk EAH Acil Tıp Kliniği)
Doç. Dr. Özgür DİKME (İstanbul EAH Acil Tıp Kliniği)
15:00-16:00
Serbest kürsü / tüm katılımcılar öneriler- sonuç raporu
16:30-18:30 2023 ATAS Seçimi
15 Mayıs 2022 Pazar
Panel 9- BAĞIMSIZ SOSYAL MEDYA ! Moderatör: Dr. İlker DAĞDAŞ (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Prof. Dr. Haldun AKOĞLU (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
09:30-10:30 Acil serviste sosyal medya kullanım etiği Dr. Veysel YILMAZ (Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Olağan dışı hallerde sosyal medya kullanımı Dr. Muhammed Yusuf DEMİR (Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Acil Tıp Kliniği)
Acil Tıp eğitiminde sosyal medyanın yeri Dr. Emine KARESİOĞLU (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
10:30-11:00 ARA
Panel 10- HODRİ MEYDAN ! Moderatör: Dr. Şefik Meriç UYSAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali ALTUNCI (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)

11:00-12:00 Çömez ATA kıdemliden ne bekler? Dr. Yusuf Burak AYDOĞMUŞ (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD)
Kıdemli ATA çömezden ne bekler? Dr. Şamil AKYÜZ (SBÜ Trabzon Kanuni EAH Acil Tıp Kliniği)
ATA-ATAB ilişkileri Dr. Ayşen EKER (İstanbul Ümraniye EAH Acil Tıp Kliniği-ATAB)
12:00-12:30 Kapanış Seremonisi

Paylaş Paylaş