Tarihçe


ATAB’ın Kuruluşu ve Tarihçesi

Ülkemizde 1993’te ilk temelleri atılan Acil Tıp yolculuğu giderek büyüyen ve gelişen ailesiyle dikkat çeker hale gelmiştir. Acil Tıp yolculuğunun yeni üyelerine navigatörlük yapan 2008’den beri amacı Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm Acil Tıp asistanlarını bir araya getirmek, birbirleriyle iletişimlerinin sürekliliğini sağlamak olan ATAB her iki senede bir demokratik seçimle kendisine yeni ve dinamik yönetim kurulu seçmektedir.

Acil Tıp asistanları olarak, zorlu çalışma koşulları ve eğitimin ağırlığı altında kendi yaşam biçimlerini bile bu mesleğe göre şekillendiren doktorlar olduğumuzu göz önüne alırsak, birlikte yürünen yollarda engebelerin daha kolay aşılabileceğini öngörmekteyiz.

Asistanlık eğitiminin temel taşlarından olan teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra, sahada da dinamik kalabilmek, özlük haklarımızı öğrenmek ve hem mesleki hem sosyal yaşantımızı daha kaliteli bir hale getirmek için ATAB olarak TATD’nin organizasyonunu yaptığı alanlarda aktif görev alarak temel amacımızın ilk adımlarını atmaktayız.

Yürütülen projelerin devamı ve yeni projelerin üretilebilmesi gayesiyle yönetim kurulu ile birlikte çalışmalar yapacak, ortak ve yeni hedefler belirleyecek Acil Tıp asistanlarını Acil Tıp Asistan Birliği Gönüllüleri adı altında toplamayı hedeflemekteyiz. Böylece hem ülkemizde projelerimizi daha kapsamlı hale getirmek, hem de lokal veya genel saha önlemlerini daha hızlı ve etkili alabilmeyi kolaylaştıracaktır.

ATAB Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmak, toplantılara katılmak, Acil Tıbbın ve asistanlık haklarının iyileştirilmesi ve birbirleriyle olan iletişimin güçlenmesini isteyen asistanlarımızı Acil Tıp Asistan Birliği Gönüllüsü olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Acil Tıp Asistan Birliği Yürütme Kurulu

Paylaş Paylaş