Klinik Toksikoloji’nin Acil Tıp Anabilim Dalına Yan Dal olma süreci


Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere Toksikoloji’nin Acil Tıp Anabilim Dalına Yan Dal olma süreci başladı.

Öncelikle bu eğitimi vermeyi hedefleyen üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliği doğrultusunda Toksikoloji bilim dalı kurulıuş aşamasında Acil Tıp AD başkanları tarafından Toksikoloji bilim dalının açılmasının gerekçelerini içeren bir gerekçe metni hazırlanmalıdır.

Bu gerekçe metninde, Toksikoloji Yan Dal eğitiminin bahsi geçecek klinikte; neden başlaması gerektiği, bu klinikteki toksikoloji hasta potansiyeli, bu eğitimin kliniğe ve topluma olacak olan potansyel faydalarının neler olduğunun detaylı bir şekilde yazılması beklenmektedir. Verilen verilerin istatistiki verilerle desteklenmesi iyi olacaktır.

Gerekçe metni; bölüm başkanı ve dekanın ortak görüşü alınarak Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderilecektir. Sonrasında Üniversite Senatosunun uygun görüşü ile Yüksek Öğretim Kurumu’nun onayına sunulacaktır. Program kabulunden sonra TUK Yan dal asistan kadrolarını belirleyecektir.

Bilim dalı kurulduktan sonraki süreçte Toksikoloji Bilim dalı başkanı, bilim dalında varsa profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, bilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde dekan tarafından atanır.

Toksikoloji Yan Dalı kurulması için aday olan klinikler bünyesindeki eğitici adayı olan kişilerin özgeçmişlerinin, toksikoloji alanındaki tecrübelerinin, toksikoloji eğitici belgeleri ve sertifikalarının ibraz edilmesi önemlidir.

Bilim dalı kurulu, o bilimdalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent ile öğretim görevlilerinden oluşur. Bilim dalı kurulu, ders programlarının, araştırmaların hazırlanma ve uygulamaları ile ilgili önerilerini bilim dalı başkanına sunar.

Eğer bahsi geçen anabilim dallarında yeterli sayıda eğitici yok ise, Farmakoloji veya Adli Tıp anabilim dallarından öğretim üyesi desteği istenebilir.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve mevzuata, tıpta uzmanlık kurulunun (TUK) internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu sürecin acil tıbba, toksikolojiye ve dolayısıyla toplum sağlığına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı

Paylaş Paylaş