Üyeler


Prof. Dr. Ahmet SEBE


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ADANA

Prof. Dr. ARZU DENİZBAŞI


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, İstanbul

Prof. Dr. Ayhan Aköz


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

EKG, Medikal Simülasyon, Tıp Eğitimi, Sağlıkta İletişim ilgi alanlarım

[email protected]

Prof. Dr. Cem Oktay


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Derneğimizin 2003-2005 ve 2005-2007 tarihleri arasında 2 dönem başkanlığını yapan, Avrupa Acil Tıp Derneği Yeterlik Kurulu üyesi Prof.Dr.Cem OKTAY'a TATD'deki özverili çalışmaları, derneğimizi uluslararası arenadaki üstün temsiliyetleri nedeniyle 2017 yılında onursal başkanlık ünvanı verilmiştir.

[email protected]

Prof. Dr. Cuma Yildirim


Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ad Gaziantep

Prof. Dr. Ersin Aksay


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimine başladım. 2003 yılında acil tıp uzmanı oldum. 2005-2009 arasında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda acil tıp uzmanı ve acil tıp doçenti, 2009 yılında ise S.B. İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniğinde Klinik Şefi olarak görev yaptım. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda göreve başladım. 2014 yılından beri aynı kurumda profesör kadrosu ile görev yapmaktayım. 2008-2011 yılları arasında Turkish Journal of Emergency Medicine dergisinde editör olarak çalıştım, halen aynı derginin editöriyel kurul üyesiyim. Türkiye Acil Tıp Derneğinde 1 dönem MSE komisyon başkanı, 4 kez yönetim kurulu üyesi, 1 kez de yönetim kurulu başkanı olarak görev aldım.

[email protected]

Prof. Dr. Mehtap Bulut


Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Bursa Şehir hastanesi

Prof. Dr. Müge Günalp Eneyli


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Adı Soyadı : Müge GÜNALP ENEYLİ Doğum Tarihi : 31.Ocak.1972 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990-1996 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Acil Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Uzm.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2004-2014 Yard.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2014-2016 Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 25.03.2015 Halen Görev Yaptığı Yer: İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yabancı Dil : İngilizce / Fransızca YÖKDİL : İngilizce : 90 puan (24.11.2017)

[email protected]

Prof. Dr. Nalan KOZACI


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. ANTALYA

Prof. Dr. Okhan AKDUR


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ÇANAKKALE

Prof. Dr. Orhan Çınar


Acıbadem Ankara Hastanesi

Prof.Dr.Orhan ÇINAR, 2005 yılında GATA Acil Tıp AD’da Acil Tıp Uzmanlık ihtisasını tamamlamıştır. 2011 yılında University of Utah’ta Araştırma Üst İhtisasını tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana Acıbadem Sağlık Grubunda çalışmaktadır. 2019-2021 yılları arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2013-2017 yılları arasında Türkiye Acil Tıp Dergisi editörlük görevini yürütmüştür. ATAK, Havayolu, Taktik Tıbbı, Tıp Bilişimi çalışma grupları üyesi ve eğitmenidir. Mobil-ED Mobil Uygulaması, INNOVEM Simülasyon Etkinliği kurucusudur. TATD-Acil Tıpta İnovasyon Çalışma Grubu Kurucu Başkanıdır. Amerikan Konsolosluğu tarafından desteklenen INNOVEMTECH proje koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Gazi Teknopark bünyesinde yer alan Technomedicare Firması kurucusudur. Scoper Video Laringoskopi Cihazı, Technosağlık Platformu, Venticab Negatif Basınçlı Ventilasyon Kabini, Fastprime-Akut Bakım Ekipleri Koordinasyon Yazılımı, Netrezant Uygulaması geliştiricisidir. Nöbette Uygulaması kurucusu ve eğitmenidir.

[email protected]

Prof. Dr. Ozgur KARCIOGLU


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

1969 yılında Aydın’da doğdum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olup 1994’te Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. (DEUTF) Acil Tıp AD Araştırma Görevliliğine başladım. 1998’de ‘Acil Serviste Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulanan Hastalarda End-Tidal CO2 Monitörizasyonunun Rolü’ konulu uzmanlık tezi ile Acil Tıp Uzmanı oldum. Ekim 2004’te DEÜTF Acil Tıp AD’da Doçent unvanı aldım. 2005 Nisan-2007 Eylül arasında aynı anabilim dalında başkanlık görevinde bulundum. 2007’den itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Kliniği eğitim direktörü olarak görev aldım. Ocak 2009’dan sonra Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Acıbadem Hastanesi Acil Servis Sorumlusu olarak çalıştım. 2010 yılında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde Profesör ünvanı aldım. Eylül 2007-2009 arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. İstanbul Tabip Odası, Türkiye Acil Tıp Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, American College of Emergency Physicians (ACEP), European Society of Emergency Medicine üyesiyim. 2014 yılında kurucusu olduğum Toplumsal Afet Derneği’nin Başkanlığını yürütüyorum. TATD bünyesinde Kritik bakım, Toksikoloji, Travma ve Resüsitasyon çalışma gruplarında aktif üyeyim. 2017 yılında “Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey” (FEMAT) üyeliği ödülü aldım. 2012 ve 2016 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (BLS ve ACLS) Eğitici Eğitimi Sertifikası aldım. Bu süreç içinde DEUTF Acil Tıp akademik yapısı içinde yürütülen ve tamamlanan 32, diğer bir üniversitede 1 uzmanlık tez çalışmasında tez danışmanı olarak görev yaptım. Acil tıp ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde 161, ulusal hakemli dergilerde 73 bilimsel yazı ve makalem, editörlük yaptığım 2 çeviri, 13 özgün kitap ve 69 kitap bölümüm (ikisi İngilizce) yayınlandı. InTechOpen Uluslararası Basımevi bünyesinde editörlüğünü yaptığım ‘Trauma Surgery’ ve “Poisoning in the Modern World”, “Cardiac Diseases and Interventions in 21st Century” ve “Emergency Medicine and Trauma” başlıklı orijinal İngilizce kitaplar 2018 ve 2019’da basılmıştır. Türkçe tek yazarlı ilk orijinal kitap olarak ‘Göğüs Acilleri’ de 2019’da basılmıştır. 2020’de COVID-19 pandemisi ile ilgili Türkçede ilk özgün yapıtlar olan 'COVID-19 Modern Veba ve Dünyamız' ve 'Sağlık Profesyonelleri için Covid-19 Tanı ve Tedavisi' başlıklı kitaplarım da Nisan 2020’de yayınlanmıştır. “Tüm Yönleriyle Ağrı - Ağrı Sendromlarına Yaklaşım ve Acilde Analjezi İlkeleri” başlıklı kitabım Mayıs 2020’de, ‘Acil Tıpta Karın Ağrısına Yaklaşım’ ve ‘Kardiyovasküler Aciller: Tanı ve Tedavi’ ve ‘Üst-alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsis’, ‘Acilde ve birinci basamakta kas-iskelet sistemi ağrılarına yaklaşım’ ve ‘Şok ve Kanamalı Hastaya Yaklaşım: Tanı ve tedavi’, ‘İlk Yardım Olgularla Temel Yaşam Desteği’, “COVID-19 tanı ve tedavisi: ‘Pandemiler çağında sağ kalma’ Sağlık profesyonelleri ve halk için güncelleştirilmiş versiyon” ve “COVID-19 Tedavisi: İlaçlar ve aşılar” başlıklı kitaplarım da 2021’de yayınlanmıştır. 2021’de Bentham Science Publishers tarafından İngilizce iki orijinal kitabım; "Demystifying COVID-19: Understanding the disease, Its Diagnosis and Treatment” ve “Cardiac care and COVID-19: Perspectives in Medical Practice” yayınlanmıştır. SCI-Expanded bünyesindeki ‘Signa Vitae’ dergisinde Acil Tıp Bölüm Editörüyüm. Üniversiteler ve uzmanlık dernekleri bünyesinde düzenlenen çeşitli sempozyum ve konferanslarda görev aldım. 2007’de İzmir’de III. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde Kongre başkanlığı yaptım. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulan 116 bildiride katkım oldu. Yayınlanan makalelerime 1667 Atıf (citation) aldım (ResearchGate). DEÜ Tıp Fakültesi’nde Dönem 5 ve Dönem 6 Kurulu Üyesi, Donem 5’te Acil Tıp Bloğu başkan yardımcısı, Uzmanlık Eğitimi Uygulama Komisyonunda Acil Tıp AD Sorumlusu görevlerini yürüttüm. 2009-2015 arasında Acıbadem Üniv. SHMYO Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Programının Başkanlığı görevini yürüttüm. 2015 yılından beri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde çalışmaktayım. 2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Bilirkişilik ünvanı aldım. 2019 yılından itibaren Afet ve Acil Tıp Derneği (ADEM-AFAT) aktif üyesi ve MSE sorumlusuyum. Bu dernek bünyesinde 2020’de ilk sayısı yayınlanan ‘Journal of ADEM’ (Afet ve Acil Tıp Dergisi, ISSN 2717-7424) için Editör olarak görev yapıyorum. 2021 yılında Sağlık Bakanlığınca oluşturulan TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu-Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi) içinde çalışmak üzere Komisyon Üyesi olarak atandım. H index = 24 (2021) RG score= 36.27 Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, FEMAT SBU İstanbul EAH Acil Tıp Kliniği ORCID ID: 0000-0002-8814-6164 SCOPUS ID: 6603829476 https://scholar.google.com/citations?user=MfHgEU8AAAAJ&hl=eng https://www.researchgate.net/profile/Ozgur-Karcioglu https://publons.com/researcher/1201726/ozgur-karcioglu/ https://ozgurkarcioglu.com/

Prof. Dr. Özlem Köksal


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

She graduated from Uludag University Faculty of Medicine in 1991. She worked as a general practitioner in various health institutions between 1991-2000. After completing her specialization training at Uludag University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine between 2001-2004, she continued to work as an attending physician in the same department. Between 2006-2009, she completed her PhD in Uludag University Faculty of Medicine, Department of Physiology. She received the title of Assistant Professor in 2009, Associate Professor in 2012, and Professor in 2020. She is still working as a faculty member in Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine. Her areas of interest are; postgraduate education, Toxicology, Electrocardiography, Geriatric Emergency Medicine, Resuscitation, Trauma and Wellness. She is currently the Associate Editor of Anatolian Journal of Emergency Medicine and a member of the Emergency Medicine Qualification Board Accreditation Commission.

[email protected]

Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu


T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, Türkiye Acil Tıp Derneği 15. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı.

[email protected]

Prof. Dr. Serkan Yılmaz


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Prof. Dr. Suat ZENGİN


Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD GAZİANTEP

01.12.1976 tarihinde Elazığ’da doğdum. İlköğrenimimi Adana Dosteller İlkokulu’nda,orta ve lise öğrenimimi Adana Mehmet Kemal Tuncel Ortaokulu-Lise’sinde tamamladım.1993 yılında girdiğim Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldum. 2003 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladım. 2008 tarihinde uzman oldum. 2011 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. kadrosundan atandım. Üç Eylül 2014 tarihinde yapılan Doçent’lik sınavından başarılı bulundum. 2019 yılında Profesörlüğe layık görüldüm. 2016-2017 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2017-2020 tarihlerinde Başhekimlik görevlerini yürüttüm. Halen Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı bünyesinde çalışmaktayım Adres: Osmangazi Mah. 88. Sok. Çamlıca Sitesi F Blok Kat:14 No:28 Şehitkâmil/GAZİANTEP Telefon: 0 533 6408361 e-mail: [email protected]

Prof. Dr. Süleyman Türedi


Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

[email protected]

Prof. Dr. Zeynep Kekeç


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ADANA

Doç. Dr. Adnan YAMANOĞLU


İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Doç. Dr. Ali AYGÜN


Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp anabilim Dalı (2011-2015) Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2015-2017) Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı (2017-..)

Doç. Dr. BEDİA GÜLEN


Bezmi-Alem Vakıf Gureba EAH. Acil Servis Fatih İSTANBUL

Doç. Dr. Buğra İLHAN


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bülent Erbil


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Canan Akman


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ÇANAKKALE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ihtisas (2006-2011) İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp AD (Şubat 2012-2016) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Doç. Dr. Ali Gür


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emine KADIOĞLU


Konya Şehir Hastanesi

Doç. Dr. seval komut


hitit üniversitesi çorum eah

Doç. Dr. Erdal Yavuz


Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Erdem Çevik


Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

SBÜ Sultan 2. Abdülhamid Han EAH Acil Tıp Kliniğinde çalışıyor

Doç. Dr. Erkman Sanrı


Marmara University Faculty of Medicine

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Doç. Dr. Feriyde Caliskan


Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp AD AMASYA

Acil tıbba 1999'da girmeden önce dahi gönülden bağlı, tamamlayıcı tıp uygulamalarına da 2007'den beri pratiğinde yer veren, sağlıklı yaşam, doğa ve denizlere olan düşkünlüğü ile hayatı ertelemeden yaşamayı benimsemiş bir hekimdir. Acil tıpta "özlük hakları" ve "şiddete hayır" için yapılması gerekenler hakkında sözünü esirgememektedir. Özellikle toksikoloji yandalı ve teletıp, medikal simülasyon ve teletoksikoloji ilgilendiği güncel konulardır.

Doç. Dr. güleser akpınar


başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

Doç. Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Bilkent Yolu 3.Km Bilkent

Doç. Dr. HASAN İDİL


İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamamladıktan sonra eğitim öğretim hayatıma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ettim (2002). Asistanlık sürecimi İzmir Atatürk EA Hastanesi'nde tamamlayarak Acil Tıp Uzmanı oldum (2013). Mecburi hizmet dönemi sonrasında İzmir Tepecik EA Hastanesi'nde görev almaya başladım (2015). Aynı kurumda 2021 yılında doçent ünvanı almaya hak kazandım ve gönül verdiğim alanda çalışmaya devam ediyorum..

Doç. Dr. İrfan AYDIN


Adıyaman Devlet Hastanesi

Doç. Dr. Kaan Çelik


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp Ad, Bolu

1981 Kırşehir/Kaman'da doğdum.İlk okul,orta okul ve Liseyi Kaman'da okudum.1999 da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim,2006 da mezun oldum.Çorumun çeşitli ilçelerinde pratisyen hekim ve aile hekimi olarak 2,5 yıl hizmet ettim.2009 Ocak ayında Ankara Numune E.A. Hastanesi Acil Tıp Kliniğine Asistan olarak başladım,ihtisasımı tamamlayıp 2013 Nisan ayında Acil Tıp Uzmanı olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine atandım, 4 yıl kadar Acil Tıp Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra ,2017 Şubat ayında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına yardımcı doçent kadrosunda Öğretim üyesi olarak başladım.Bu süreçte Anabilim Dalı başkanlığı görev yaptım.03.03.2023 tarihinde Doçentlik ünvanını aldım ve halen aynı üniversitede Acil Tıp Anabilim Dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak görevime devam etmekteyim.

Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR


Düzce Üniversitesi

1987 yılı Muş doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Tıp lisans eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde, tıpta uzmanlık ihtisasını ise Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamlayarak, 2016 yılında Acil Tıp Uzmanı unvanı aldı. Samsun ve Sinop illerinde yürütülen uzmanlık görevlerinin ardından, 2019 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Halen aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Mehtap GÜRGER


Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Doç. Dr. METİN OCAK


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Tıp Doçenti

Doç. Dr. Müge Gülen


Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Müge Gülen; Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapıyor. 2021 yılından beri TATD üyesi. Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Klinik Toksikoloji Doktora Programı Öğrencisi

Doç. Dr. Murat DAŞ


Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Canakkale, Turkey

balık tutma tutkunu

Doç. Dr. Mustafa Emin Çanakçı


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2009 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda başladığım uzmanlık eğitimimi 2016 yılında tamamladım. 2017-2019 yıllarında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalıştım. Aralık 2019'dan beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ


Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Doç. Dr. Nazire Belgin AKILLI


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

Doç. Dr. Nezihat Rana Dişel


Adana Çukurova Devlet Hastanesi ADANA

Doç. Dr. Onur KARAKAYALI


Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği

2001-2007-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2012-Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Ankara Atatürk EAH-Acil Tıp Asistanlığı 2012-2020-SBÜ Kocaeli Derince EAH-Uzm.Dr 2020-......-Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi- Doç.Dr. İlgi alanları:Afet tıbbı,Ultrasonografi.

[email protected]

Doç. Dr. Özcan Yavaşi


RTEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

[email protected]

Doç. Dr. PINAR YEŞİM AKYOL


ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İZMİR

.

Doç. Dr. Seyran BOZKURT BABUŞ


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MERSİN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında çalışmakta

Doç. Dr. Sinan Karacabey


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Şükrü GÜRBÜZ


İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Tıp Ad

Doç. Dr. Suphi Bahadırlı


İstanbul Medipol Üniversitesi - Acil Tıp AD

-

Dr. Öğr. Üyesi Adnan BİLGE


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaan Ataman


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Ali SAĞLIK


İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Balkız


Gazi üniversitesi tıp fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem ŞİMŞEK


YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS ATAŞEHİR

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Tuba Savrun


Ordu Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acili beni ben yaptığı için, beni özgür kıldığı için seviyorum..

Dr. Öğr. Üyesi cem gün


Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek


Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tortum


Atatürk üniversitesi acil tıp anabilim dalı

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Şengüldür


Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi

2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2018 de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden Acil Tıp Uzmanı ünvanını aldı. Şırnak ve ordu illerinde acil tıp uzmanı olarak görev yaptı. 2023 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Dr. öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Taner Şahin


Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Kayseri Tıp Fakültesi-Kayseri Şehir Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Oya AKPINAR ORUÇ


Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Dr. Öğr. Üyesi Emre BÜLBÜL


Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Acil Tıp Sevdalısı

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Ersin ALTINSOY


İslam Bilim veTeknoloji üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin KADI


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Gönüllüsü

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ALTUNTAŞ


Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimliği

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç KARAMAN


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MUĞLA

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ekiz


Giresun Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Melih İmamoğlu


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2010 yılında KTÜ Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2011 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Acil Tıp uzmanlık eğitimine başlamış ve 2015 yılında uzmanlığını almıştır. 2015-2016 yılları arasında Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde, 2016-2020 yılları arasında Rize Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2020'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Melis EFEOĞLU SAÇAK


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL

Marmara Üniversitesi Acil Tıp ihtisaslıyım. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışmaktayım.

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Mevlana Gül


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr Öğr Üyesi Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ferudun ÇELİKMEN


Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde halen çalışmaya devam ediyorum 2024

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sabak


Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2017 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D.' dan mezun oldum. 2020 yılından beri yine mezun olduğum klinikte öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Travma, tıp eğitimi ve toksikoloji konusu özel ilgi ve ağırlıklı çalışma alanımdır.

Dr. Öğr. Üyesi orhan delice


erzurum şehir hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Eren Çanakçı


Adnan Menderes Üniversitesi Acil Servis

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ÖZER


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis/TRABZON

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÜLKER


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Burak Oğuz


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

.

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Beyza Alp


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Elif ÖZTÜRK İNCE


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2017- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Süleyman İBZE


Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Akdeniz Üni. Tıp Fakültesinden 2014'te mezun oldum. 2015'te Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD'nda asistanlığa başladım. 2019-2022 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak görev yaptım. 2022 eylül ayından itibaren Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktayım.

[email protected]

Başasistan Uzman Dr. Deniz Kılıç


Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Nafis Vural


Konya Ereğli Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Konya Ereğli Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. AHMET NACİ KOCA


ADANA ŞEHİR HASTANESİ

Uzm. Dr. Ahmet Tunç DENİZ


Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis

Uzm. Dr. Ahmet UYANIK


Konya Meram Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği KONYA

Uzm. Dr. Altuğ Kanbakan


İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2013 yılında tamamlayıp uzmanlık eğitimine 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladım. Zorunlu hizmetimi 2020-2021 yılları içerisinde Hakkari, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tamamladım. Ağustos 2021 - Kasım 2022 tarihi aralığında Koç Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda uzman olarak çalıştım. Kasım 2022 'den itibaren İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman olarak çalışmaktayım.

Uzm. Dr. Andaç Öztekin


Batman Kozluk Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Ayşe BAŞARAN


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MUĞLA

Uzm. Dr. Tolga Aytekin


Defne devlet hastanesi

Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı


SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

1984 yılı Hakkari doğumluyum. İlk ve ortaöğretim sürecimi Mersin'de tamamladım. İçel Anadolu Lisesi mezunuyum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldum. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde ihtisasımı 2013 yılında tamamladım ve DHY kapsamında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl çalıştıktan sonra 2017-2020 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştım. Şu an halen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktayım.

[email protected]

Uzm. Dr. Begüm ÖKTEM


Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

.

Uzm. Dr. Bulut DEMİREL


Royal Alexandra Hospita;

Uzm. Dr. Burcu Yılmaz


Kütahya Evliya Çelebi Eğititim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Büşra BİLDİK


Kanuni Sultan Süleyman EAH

Uzm. Dr. Can Ozen


King's College Hospital, LONDRA

Uzm. Dr. Çiğdem ORHAN


Beylikdüzü Devlet Hastanesi

….

Uzm. Dr. Demet DEVRİMSEL DOĞAN


Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

Havayolu, travma, usg #foamed

Uzm. Dr. Deniz ÖZÇELİK


İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. derviş yıldız


Hatay Samandağ Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Dilek DURMAZ


Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Ahmet şahin BAYIK


Gaziantep üniversitesi

Uzm. Dr. AYŞE ŞULE AKAN


KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

Uzm. Dr. MERVE TÜRKER


NİĞDE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr. EMİNE MUNİSE BAYSAL EMİROĞLU


VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Uzm. Dr. Ece Yılmaz


Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. Muhammed Kamiloğlu


Başkent Üniversitesi Konya Uygulama Hastanesi

Uzm. Dr. gözde canan yavaş


kuşadası devlet hastanesi

05.05.1988 yılında İzmir’de doğdum. İlköğretimini İzmir Mavişehir İlköğretim okulunda tamamladım. Lise öğretimini İzmir Semikler Lisesinde tamamladım. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2006 yılında başladığım tıp öğrenimini 2012 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldım. İhtisasımı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim dalında tamamlayarak 2019 yılında Acil Tıp Uzmanı oldum. T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Kuşadası Devlet Hastanesinde hekimlik görevlerinde bulundum. Halen Kuşadası Devlet Hastanesinde çalışmaktayım Evli ve 2 çocuk annesiyim.

Uzm. Dr. Mustafa İpek


Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi

Diyarbakır’ın sıcak havasından biraz olsun nefes alabilmek için Kocaeli’ye gitmiş, Kocaeli Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Dicle Acilden ihtisasını almış, konuşmayı, gezmeyi, okumayı seven, her zaman orta yolu bulan, herkesle geçinebilen ortam acilcisi, Kliniğin ‘iyiki bugün nöbetçisin’ dedirten doktoru, Zeren’in eşi, Aras’ın babası.

[email protected]

Uzm. Dr. Safa Dönmez


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. tarık acar


beyhekim eğitim ve araştırma hastanesi

Uzm. Dr. Ecem Deniz KIRKPANTUR


Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. Eda ARŞ


Koç Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Egemen NOYIN


Şehit Kamil Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Acil Tıp uzmanı

Uzm. Dr. Emel Bozgüney


Birecik Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Emir ünal


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emergency Medicine, Airway, Trauma, Ultrasound,

Uzm. Dr. EMRE ÇIRAN


Gaziantep Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Özgür Emre Kısa


Tekirdağ Kapaklı Devlet Hastanesi

2017 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2022 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Emre Şancı


Kocaeli Şehir Hastanesi

..........

Uzm. Dr. ERAY ÇELİKTÜRK


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

2008-2014 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2017 Kayseri Sarız İlçe Devlet Hastanesi 2017-2021 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı 2021-2022 Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi 2022- Trakya Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı

Uzm. Dr. Erdem Kurt


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Erkan ERDEM


Bayburt Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Esra ERSÖZ GENÇ


Balıkesir Devlet Hastanesi

Ağrı'nın çorak topraklarında doğdu, gençliğini İzmir'in çiçekli dağlarında geçirdi. BAL'lı olmanın haklı gururunu yaşadıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. Mecburi hizmetin mecburi olduğu yıllarda Iğdır'da, SSK hastanelerinin SSK olmadığı yıllarda Çekirge Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Büyük heves ve umutlarla KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği'nde Asistanlığına başladı. Halen Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalışmakta. Afet, doğa, toksikoloji olmazsa olmazları. Evli ve bir Merdan annesi.

Uzm. Dr. Evrim Sayın


Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. EYLEM SEZENLER AYGÜN


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP A.B.D

Uzm. Dr. Eyüp KARAOĞLU


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Eyyüp Güneş


Kızıltepe Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Fadime Kara


Mustafakemalpaşa devlet hastanesi

Hacettepe üniversitesi 2014 Antalya sbü eğitim araştırma hastanesi 2021

Uzm. Dr. Faruk Danış


Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Tıbbi ilgi alanlarım; medikal simülasyon, yatak başı ultrasonografi, doğa tıbbı (wilderness medicine), çocuk acil.

[email protected]

Uzm. Dr. Fatma Çakmak


Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Fehmi Alper GÜNDÜZ


İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeşilyurt İZMİR

Uzm. Dr. FİLİZ FROOHARİ DAMARSOY


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Fatma ERTÜRK YILDIRIM


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Fuat Kulaksız


Dr nafiz körez sincan devlet hastanesi

Uzm. Dr. GÜLŞAH UÇAN


Eskişehir Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. Görkem Karalar


Kayseri Devlet Hastanesi

Mersin Üniversite Tıp Fakültesi (2009-2015) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim dalı arş. (2016-2016) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalı arş.(2017-2022) Kayseri Devlet Hastanesi Acil Uzm. Dr. (2022- )

Uzm. Dr. Halil Emre KOYUNCUOĞLU


DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ

Acil Tıp Uzmanı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Halit Aytar


İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Kamu hizmetinde 7 yıllık deneyime sahip, Acil Tıp kliniğinde çalışan bir hekim olarak, bu süre zarfında acil servisin doğası gereği baskı altında çalışma, çok sayıda hastayı idare etme ve etkin iletişim becerisi geliştirme konusunda başarılı olmayı öğrenmiştir. Kazanmış olduğu olumlu tutum ve uyarlanabilir bir iletişim anlayışı ile gerektiğinde iyi ve uyumlu bir takım üyesi, gerektiğinde iyi bir takım lideri olabilir.

Uzm. Dr. Hande Şener Gök


S.B.Ü. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. HARUN KUNDAKCI


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TATD

Uzm. Dr. HASAN YEGEN


ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ

Uzm. Dr. İlter Ağaçkıran


Çorum Erol Olçok EAH

Uzm. Dr. Işıl DIĞIROĞLU


Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi

Uzm. Dr. GALAL ALESSAI


HAMAD MEDICAL CORPORATION

Uzm. Dr. KAMURAN ÇELİK


UZ.DR.KAMURAN ÇELİK MUAYENEHANESİ

1986 yılında Tokat’ta doğan Dr. Kamuran ÇELİK ilk ve ortaöğrenimini Manisa, Bursa ve Uşak’ta tamamlamıştır.2005 yılında U.Ş.A.K Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olmuştur. Tıp fakültesi eğitimini 2005-2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmete başlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp alanında ihtisas eğitimini tamamlamıştır. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beylikdüzü Yerleşkesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak Acil Servis idari sorumluluğu görevini üstlenmiştir. 2016-2018 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında eğitimlerini tamamladı. 2018 Mart ayı itibariyle kendi kliniğinde hastalarına ulaşmaktadır. Ayrıca Faruk Saraç Meslek Yüksekokulunda İlk ve acil yardım bölümünde yükseköğretim düzeyinde ders vermektedir.

Uzm. Dr. KENAN YILMAZ


BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Uzm. Dr. MEDİNE ÜNAL


ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

2010 Gazi Tıp

Uzm. Dr. Mehmet Özbulat


İstanbul eğitim araştırma hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ


RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Mehmet Kaan POYRAZ


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet ÖZEL


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

Uzm. Dr. MEHMET SEYFETTİN SARIBAŞ


Girne Asker Hastanesi

Toksikoloji ve Ultrasonografi'ye tutkun Acil Tıp Uzmanı

Uzm. Dr. Mehmet Tatlı


VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Acil Uzmanı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktayım. POCUS, toksikoloji, doğa tıbbı ilgi alanlarım. Bilimsel araştırma yapmayı, okumayı, doğayı ve hayvanları severim. Yaz-kış demeden yüzerim.

Uzm. Dr. Mehmet YİĞİT


Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Fatih İSTANBUL

Uzm. Dr. Meral Leman ÖZKAN


ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Uzm. Dr. Mesut Gürbüz


Kilis Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi

Work, work, work...

Uzm. Dr. Muhammet Selim CELEP


Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. Muharrem DOĞAN


İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS

Uzm. Dr. Murat CARUS


İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Mustafa AVCI


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Mustafa GÜLPEMBE


Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. MUSTAFA ALPASLAN


NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

1987 Kayseri doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Orta düzeyde ingilizce bilmekteyim. Üniversite ve çalıştığım kurumlar aşağıda verilmiştir. 2005-2011 Karadeniz Teknik Üniversitesi 2011-2012 Sivas Numune Hastanesi 2012-2016 KAyseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016-2018-Bingöl Devlet Hastanesi 2018-...Nevşehir Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. NEBAHAT CAN


ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Uzm. Dr. Necati SALMAN


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Nurseli BAYRAM


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

.

Uzm. Dr. OLCAY YEŞİL


Sakarya Yenikent Devlet hastanesi

Uzm. Dr. Ömer Yusuf Erdurmuş


Ordu Devlet Hastanesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı'ndan Acil Tıp Uzmanlığını almış bir ATU.Travma ve spor travmalarına özel ilgisi olup acilci.net'te spor travmalarına yaklaşım yazı dizisine katkı sağlamaktadır. Ordu Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Uzm. Dr. Özgür Çevrim


Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Rabia Birsen TAPKAN


Kanuni Sultan Süleyman EAH

Uzm. Dr. mehmet ragıp aktemur


erciş şehit rıdvan çelik devlet hastanesi

Uzm. Dr. REBİ DURAN


HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

15 07 1991 de Hatay Samandağı ilçesinde dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimimi Samandağında aldım. Adıyaman üniversitesi tıp fakultesini 2008 de kazandım. O yıllarda malatyada eğitim vermekte olan Adıyaman Üniversitesi tıp fakültesinden 2013 te Mustafa Kemal Üniversitesine geçiş yaptım. 2015 te tıp fakultesini bitirip Yayladağı toplum sağlığı merkezinde 1 yıl mecburi hizmetimi yapıp Hassa Akbez Aile Sağlığı Merkezine Aile Hekimi olarak geçiş yaptım. Hassa Akbez de 1 yıl 4 ay aile hekimliği yaptım. 2017 de Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalında uzmanlık eğitimine başladım. 2021 kasım itibariyle Acil Tıp Uzmanı oldum. 2022 ocak ayı itibariyle Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

Uzm. Dr. Recep Kuş


Seyhan devlet hastanesi

Acil Tıp Uzmanı Eşi ve 2 çocuğuyla mutlu, huzurlu… Galatasaray ömürlük sevda…

Uzm. Dr. Reşad Beyoğlu


Denizli Servergazi Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. FATİH ŞAHİN


MEDİCALPARK TOKAT HASTANESİ

Uzm. Dr. ŞAKİR HAKAN AKSU


Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. sedat akkan


elbistan devlet hastanesi

Uzm. Dr. Sefer ÖZGÜR


İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi

Uzm. Dr. Selma ATAY


Sancaktepe EAH

Uzm. Dr. serdal ateş


Çorum Erol Olçok EAH

Uzm. Dr. Soner IŞIK


Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Sultan Özselçuk


Nevşehir Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Süveyda YEŞİLARAS


Özel Kent Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Tolga ÖZ


Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Acil Servis

Uzm. Dr. ÜMMEHAN AKBULUT YILDIZ


BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ

Uzm. Dr. Yasin YILDIZ


Konya Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Evli ve bir kız babası. Medikal istatistik, veri bilimi ve bilgisayar programcılığı konularında gelişmeye çalışıyor.

Asist. Dr. MUSTAFA SAİD ACAR


YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Asist. Dr. Ahmet Çağrı Durkaya


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Arife Pekdemir


Uludağ üniversitesi

Asist. Dr. Ahmet Ali TOP


Trabzon Numune ve Egitim Arastırma Hastanesi TRABZON

Asist. Dr. Ahmet Faruk Yıldız


Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Ahmet Önata


TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS

Asist. Dr. Ahmet Safa Deniz


gazi üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. ahmet uzan


SBÜ MERSİN ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP ABD

Asist. Dr. Ramazan melik Akkaya


Eskişehir osmangazi üniversitesi

Asist. Dr. Fatih Mehmet Aksoy


Adıyaman Üniversitesi

2019 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet 2021 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 6 Ay Acil Tıp Asistanlığı 2022 Adıyaman Üniversitesi 18 Ay Acil Tıp Asistanlığı

Asist. Dr. ali isa aslan


adana şehir hastanesi

Asist. Dr. Alper Taşkın


Mkü acil

Asist. Dr. Alperen Koçak


Ankara şehir hastanesi

Antalya Yusuf ziya Öner Fen lisesi2015, Akdeniz üniversitesi 2022 mezunuyum.4 ay sincan devlet hastanesi acil servisinde çalıştım.Şu an Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde asistanlık eğitimime devam etmekteyim.

Asist. Dr. Alperen Kasımhan ÜNLÜER


KTÜ Tıp Fakültesi

Marmara Tıp mezunu, KTÜ Acil ailesi üyesi

Asist. Dr. Gozel Amanova


Ege Universitesi Hastanesi

Ismim Gozel Amanova. 46 yaşındayım. Türkmenistan uyrukluyum. 2000 - Türkmen Devlet Tıp Üniversitesinden mezun oldum. Memleketimde aile hekim olarak 10 sene çalıştım. 2015 Izmire taşındım. 2021 de Tıp Uzmanlık Sınavından geçtim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak Kasımayinda görevimi başladım Mayıs ayında 2022 de istifa ettim. Tekrar Tuştan geçtim ve Acil Tıp Ege Üniversitesi Hastanesinde asistan olarak Haziran ayinda görevimi başladım. İş yerimden çok memnunum. Bekarım. 18 yaşında kızım var.

Asist. Dr. ANILCAN TAHSİN KARAHAN


Ankara eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Ziya Anıl Eryılmaz


Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Fulden Aras Ekmekçi


EGE ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. Arife ERDOĞAN


Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. asena kaya


akdeniz üniversitesi

Asist. Dr. ATAKAN YÜKSEKBAŞ


İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Aynur Özdamar


İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ayşe Şeyma Uysal


Antalya eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Ayşe Suayra Güler


Fatih sultan mehmet eah

Asist. Dr. azad onur kekilli


Marmara tıp fakültesi

Inonu universitesi Marmara universitesi

Asist. Dr. berkcan yılmaz


ege üniversitesi

Asist. Dr. KÜBRA BİRE


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Sevilcan Seçme


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Asist. Dr. FİDAN BUKET SARI


KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. BÜLENT YILMAZTÜRK


KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EAH

Asist. Dr. Burcu Ataoğlu kılıç


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Büşra Yiğiter Skaik


Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi

Konya Ereğli Fen lisesinden mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine girdim. Tıp Fakültesini bitirdikten sonra ilk dhy ataması ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine başladım, yaklaşık bir yıl covid servisinde çalıştıktan sonra servisin kapanmasıyla birlikte acil servise geçtim ve acil asistanı olmak istediğimi fark ettim, daha öncesinde TUS planları yapmıyordum ama ilk TUS ile yine çalıştığım yer olan Taksim Eğitim Araştırma hastanesi aciline asistan olarak devam etmeye başladım.

Asist. Dr. Büşra Nur Akkaya


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Asist. Dr. Büşra ADANUR


BURSA Uludağ Üniversitesi Acil

Asist. Dr. CANSU BEKFELAVİ


BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ EAH

Asist. Dr. Cem Abacı


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. cengizhan güleş


ege

Asist. Dr. İbrahim Çimen


Ankara eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. jiyan deniz ilgün


ankara eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. damla gülşen


kırşehir eah ahi evran üniversitesi

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. AYTAÇ POLAT


BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Serhat Çelik


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

.................................................................................................................................................

Asist. Dr. Elif Zinet Çolak


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. esra başbunar


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis

Asist. Dr. Mine Melis Çinçe


marmara üni pendik eah

Asist. Dr. Ömer Mergen


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. özgün yağmur


Kırşehir AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Sadık Adırbelli


Erzurum bölge eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. süleyman biçer


sivas cumhuriyet üniversitesi

Asist. Dr. yüksel çetin


ümraniye eğitim araştırma

Asist. Dr. Ahmet Var


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Dr. Ahmet Var Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis

Asist. Dr. Furkan Akpınar


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. FARUK AKKUŞ


ADNAN MENDERES TIP FAKÜLTESİ

Asist. Dr. gamze doğan


cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi

acil tıp

Asist. Dr. Halil İbrahim Doru


Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Muhammed Hamdi Uyar


Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Asist. Dr. HASİP KIZILAY


ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. Abdulkadir Odacı


Sbü Erzurum acil

Asist. Dr. Mahir Utku Aybey


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. özge şahan


adana şehir hastanesi

Asist. Dr. muhammet özkul


Sağlık bilimleri üniversitesi

Asist. Dr. Rıdvan Kılıç


Ege üniversitesi tıp fakültesi acil servis

Asist. Dr. EDA ERGÜDEN


Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Eda ÇAKIR


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Sıhhıye ANKARA

Asist. Dr.


Kocaeli şehir hastanesi

Asist. Dr. ELİFE NUR GÖREN


İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. elif günhan


Bursa Şehir Hastanesi

Asist. Dr. EMİNE YOLAÇAN


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ ACİL ABD

28 yıllık ömrü Adana'da geçmiş bir insan evladı. Yağmurda yürümekten ve güneşli havalarda at binmekten hoşlanır. Mitoloji sever. Ölen her hastasıyla ruhundan bir parçası eksilen biri...

Asist. Dr. MUHAMMED EMİR GEREN


abant izzet baysal üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. enes uzun


ankara dışkapı yıldırım beyazıt eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. ENES İLHAK DUMAN


KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP ABD

Asist. Dr. EREN AYAZ


giresun tıp fakültesi

Asist. Dr. Büşra Esen


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. esma bulut


yozgat bozok üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. esma buşra güzeş


ankara eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Ezgi Cesur


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi Acil tıp

Asist. Dr. Fatmanur Çavdaroğlu


ORDU EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

............

Asist. Dr. firas arda dönmez


HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Asist. Dr. Furkan KARA


Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Furkan Yakın


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

2017'de Erzurum soğuğunda ihtisasını bitirip kendini batıya mecburi hizmet adına sürüklemiş , 2020'de ilim ve bilimde dur durak olmaz deyip kendini Marmaranın soğuk sularına atmıştır. Acil Tıp aşığıdır. Asistanlık hayatına Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalında devam etmektedir.

Asist. Dr. Gamze Alsu


Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Gizem Sezer


Marmara Üniversitesi Pendik EAH

Asist. Dr. GÖKAY ÖNDER


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

01.01.1991 de Kastamonunun Taşköprü ilçesinde doğdum.Mersin fen lisesinden 2009 yılında mezun oldum.2016 yılında dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum.2017/mart-2018/haziran tarihleri arasında pamukkale üniversitesi hastanesi kardiyoloji anabilim dalında kardiyoloji asistanlığı yaptım.21.11.2018 de pamukkale üniversitesi acil tıp anabilim dalında asistanlığa başladım.

Asist. Dr. Göksel Aydoğan


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL

Asist. Dr. GÖZDE YILMAZ MAKİNECİOĞLU


BURSA ŞEHİR HASTANESİ ACİL SERVİS

2021- Halen SBÜ Bursa Şehir Hastanesi acil tıp anabilim dalında asistan hekim olarak çalışmaktayım 2018-2020 İstanbul SBÜ Kanuni EAH zorunlu hizmet 2011-2017 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006-2010 Bursa Fen Lisesi

Asist. Dr. Gül Filiz Devecioğlu


Çukurova Üniversitesi Hastanesi

Asist. Dr. Gülizar Akdağ


İnönü üniversitesi-turgut özal tıp merkezi

Asist. Dr. Sude Günce Yüksel


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Güner YURTSEVER


İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeşilyurt İZMİR

Asist. Dr. HAFSA ASUMAN CANLI


ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. halil çallı


çanakkale onsekiz mart üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Halime Beyza Yüksel


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Hasan Cemal Yüksel


Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

uludağ üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu. batman eğitim ve araştırma hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. bursa şehir hastanesinde halen dr araştırma görevlisi olarak devam etmektedir.

Asist. Dr. Hasan Pakır


Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Asistanı, ALKÜ Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Hatice Gündüz


Süleyman Demirel Universitesi Araştırma ve Uygulama Hastanrsi

Asist. Dr. Tabrız Hazıyev


Bursa Uludağ Üniversite hastanesi

Asist. Dr. hüseyin çanak


kırıkkale üniverstesi tıp fakültesi

Sivas Cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesi 2021 mezunu Kırıkkale üniversitesi acil tıp anabilim dalında asistan

Asist. Dr. HÜSEYİN YILDIRIM


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

Asist. Dr. Hatice Güldal


Düzce Üniversitesi

Asist. Dr. Hızır Doyğun


ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. İhsan SARNEL


Zonguldak Bülent EcevitÜniversitesi Hastanesi

Asist. Dr. İHYA OPRUKCU


ORDU EAH

Gazi tıp mezunu Ordu Üni acil tıp asistanı

Asist. Dr. İLKSEN OKUR


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

...

Asist. Dr. İREM AYDOĞDU


ESOGÜ ACİL

Anksiyetik acil sevdalısı

Asist. Dr. İsmail Borazan


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. İsmail Eren AKÇAY


Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İZMİR

Asist. Dr. Necmettin Kaan Kanevetçi


Mersin Üniversite Hastanesi

Asist. Dr. Kemal Serin


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

Asist. Dr. KEMAL YILDIRIM


SULTAN 2.ABDULHAMİD HAN EAH ACİL TIP KLİNİĞİ

Asist. Dr. Mustafa Batuhan KILIÇASLAN


İstanbul Eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Kübra Yurter


Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Asist. Dr. Kudret Selki


Düzce üniversitesi

Düzce üniversitesi acil serviste 2021 başlangıçlı asistanlık

Asist. Dr. Muhammed Emre DİNÇEL


Bursa Şehir Hastanesi

İzmir kâtip çelebi 2019 mezunu, 2022 aralık Bursa Şehir Hastanesi acil bölümü girişli

Asist. Dr. Levent Gülbüz


Samsun eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. mahmut asma


çukurova tıp fakültesi

Asist. Dr. Seyit Mehmet Altan


Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. MEHMET ŞENADAM


SBÜ GAZİ YAŞARGİL EAH ACİL TIP KLİNİĞİ

Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Melike Nur Çırçır


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. Merve Şekercioğlu


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Meryem Keçelioğlu


Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Meryem Balcı


ordu eğitim ve araştırma hastanesi

2018 yılında ktü mezuniyet 2021 yılı ordu üniversitesi acil tıp asistanlığına giriş

Asist. Dr. MİTAT CAN ÖZTÜRK


Ankara EAH

Asist. Dr. meryem balcı


ordu eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Muhammed Güner


Kanuni Sultan Süleyman EAH

B

Asist. Dr. Muhammet agah Ayaz


çukurova üniversitesi acil tıp abd

Asist. Dr. MUHAMMET ÇAKAS


BALIKESİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL TIP

Balıkesir Üniversitesi Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Mürşit Zengin


Marmara üniversitesi Pendik eğitim araştırma hastanesi

jmmgmymuıkmıyumıumıumkuyjmuı

Asist. Dr. Musa ADANÇ


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Mustafa Akyol


Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya sağlık bilimleri üniversitesi

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EAH ACİL TIP ASİSTANI

Asist. Dr. NAGEHAN DELİBOYRAZ


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP ABD

2010-2017 hacettepe üniversitesi tıp fakültesi 2018-2020 bolu - mengen ilçe devlet hastanesi 2020-2020 izmir foça ilçe devlet hastanesi 2020- aydın adnan menderes üniversitesi acil tıp abd

Asist. Dr. Neslihan ERGÜN SÜZER


İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Nurda Öztürk


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. Oğuzhan Abur


Marmara Üniversitesi EAH Acil Tıp

Asist. Dr. OĞUZ YARDIM


FATİH DEVLET HASTANESİ

Asist. Dr. ÖKKEŞ ZORTUK


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 2019-2023

Asist. Dr. ömer can nazlı


kütahya evliya çelebi eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. ÖMER FARUK YILMAZ


FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Onurcan Binboğa


Şişli Etfal eah

Asist. Dr. Abdullah Onur Oflaz


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2020 Erzurum Tortum İlçe Devlet Hastanesi 2020-2021 Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği 2022-

Asist. Dr. Onur Zengin


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Obsesif

Asist. Dr. Ozan ALTINTAS


Izmir Katip celebi Üniversitesi ataturk egitim arastirma hastanesi

Ege üniversitesi 15 mezunuyum, 2018 yılında İzmir katip çelebi üniversitesi Atatürk eğitim araştırma hastanesinde acil tıp asistanı olarak görev yapmaktayım

Asist. Dr. ÖZGE COŞAN BAŞ


PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Ekin Özsoy


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. irem pınarbaş


şişli hamidiye etfal eah

Asist. Dr. Recep Reçber


Çanakkale 18 mart tıp fakültesi

Asist. Dr. Ramazan Bakar


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mütf ED

Asist. Dr. RUTKAY REYHANİOĞLU


Ege Üniversitesi

Asist. Dr. Saadet merve Ayaz


Balcalı hastanesi

Asist. Dr. Muhammed sadettin İpek


Konya şehir hastanesi

Asist. Dr. Satuk Buğra Han BOZATLI


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ad

Asist. Dr. Seda ERTAŞ


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. SEHER ŞAHİN


DERİNCE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Seher.....

Asist. Dr. Sercan BIÇAKÇI


Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil servis Narlıdere/ İZMİR

Asist. Dr. Şeyda Nur Aslan


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

2015-2021 Gazi Üni. Tıp Fak. 2023 26 Ocak Aşh acil tıp kliniğine başlangıç

Asist. Dr. Şeyma Işık


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. hatice Şeyma büyükgül


istanbul eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Sezer Avcı


Derince eğitim araştırma hastanesi

2020 Ege üniversitesi mezunuyum. Derince eğitim araştırma hastanesi acil servisinde 1.5 yıllık asistan doktorum.

Asist. Dr. Seher Can


Çukurova üniversitesi tıp fakültesi hastanesi

Asist. Dr. Salih Yağcı


Hitit Üniversitesi

Asist. Dr. Şule Oktay


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. SÜLEYMAN ATAY


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bucak doğumlu. 2012 Mehmet cadıl Anadolu öğretmen lisesi mezunu. 2018 ege tıp mezunu. Bucak DH acil servisinde dhy tamamladı. Antalya eah acil tıp kliniğinde asistan hekim

Asist. Dr. Tansu Gökçe Öztürk


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. NURBANU TAFLAN


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi

Asist. Dr. Tayyar Apa


Etlik şehir hastanesi

Asist. Dr. Tuba nur Vural


Pamukkale üniversitesi

2020 Akdeniz mezunu Pamukkale Üniversitesinde Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Tugay Karaoğlan


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Çok Acil Tıp

Asist. Dr. TUĞÇE KUZUCUOĞLU


EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Asist. Dr. Tuğçe Akıncı


Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi

Asist. Dr. Tülay Kuloğlu


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Asist. Dr. Turancan Odabaşı


Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ümmü öksüz


Erol Olçok EAH

Asist. Dr. ufuk çağman


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Acil Tıp, Doğa, Bilim

Asist. Dr. RECEP UFUK ERGÜVENOĞLU


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Asist. Dr. SEMA BELEK


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Asist. Dr. VEYSEL BULAN


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

elazığ doğumluyum.fırat üniversitesi tıp fakültesi 2018 mezunuyum. mezuniyet sonrası bingöl devlet hastanesinde dhy'mi tamamladıktan sonra fırat üniversitesi tıp fakültesi acil tıp anabilim dalında başladığım uzmanlık eğitimime inönü üniversitesi acil tıp anabilim dalında devam etmekteyim.

Asist. Dr. yiğit hiçyılmaz


ümraniye eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Yiğit Mert Pelitli


Marmara Üniversitesi

Asist. Dr. Yusuf TURAN


Marmara Üniversitesi Pendik EAH

Asist. Dr. Zekeriya Younus


Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Asist. Dr. Burhan Coşkun


Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Pratisyen Hekim Muhammed Mehdi Aras


Iğdır devlet hastanesi

Pratisyen Hekim Furkan Ergün


Güroymak Devlet Hastanesi

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Araştırma Görevlisi

Pratisyen Hekim İsa Melih Yıldıran


denizli özel sağlık hastanesi

Duygu ZİYAN


Bozyaka EAH Acil Servis

ESRA EKİCİ ERDEM


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 2018 mezunuyum.2018 Ankara Numune EAH da göreve başlamış olup asistanlık sürecimin 3.yılındayım

İlhan KORKMAZ


Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SİVAS

Rıdvan Atilla


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Tıp Doktoru diplomasını Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993), Acil Tıp Uzmanlığı belgesini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD’dan (1999) aldı. Türkiye Acil Tıp Derneği (FEMAT) üyesidir. Daha önceki mesleki görevleri TATD Genel Sekreteri (2003-2007), Universiade 2005 Sağlık Kurulu Üyesi (2005), TATD 8. Dönem YK Başkanı (2007-2009), 4. TATKON ve 1. EACEM Kongre Başkanı (2008) ACEP Yönetim Kurulu Onursal Üyesi (2008-2009), Formula 1 Türk GP, Medikal Direktör Yardımcısı (2005-2008), Ağrı ve Acil Tıp, editör ve yazarı (2010), Tintinallli Acil Tıp Kitabı 7. baskı, yazarı (2011) ve Türkçe çeviri editörü (2012), acilci.net, yazarı (2020 – halen) 17. TATKON ve 7. EACEM, Genel Sekreteri (2021) Acil Tıp Yeterlik Kurumu, Başkanı (2021 – halen) oldu. Mesleki ilgi alanları travma, klinik toksikoloji, çevresel aciller, kardiyak yaşam desteği ve spor yaralanmalarıdır. Bir çok ulusal ve uluslararası kurum ve etkinlikte TATD’yi ve Türkiye’yi temsil etmiştir.

[email protected]

Tanzer KORKMAZ


TEPECİK EAH

1995 İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde uzmanlığımı aldım ve 2017'de Doçentlik ünvanını aldım. Son olarak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaktayım. Telf: 05054742710 [email protected]

aydeniz ünver


bahçeşehir üniversitesi paramedik bölümü öğrencisi

Çağla Gürpınar


Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Halit SİPAHİOĞLU


Bakırdağı Aile Sağlığı Merkezi

Sumeyye Aslan


Hastane

Paylaş Paylaş