Amaç ve Hedefler


  1. Klinik toksikolojiye  Acil Tıp bakış açısıyla değerlendirme yaparak bu konuda eğitim standartlarını oluşturmak,
  2. Klinik toksikoloji alanında multidisipliner yaklaşımları oluşturarak ilgili birimlerle  birlikte Klinik Toksikoloji alanında çalışmalar yaparak gerekli veri bankasının oluşmasına ve yönetimine katkıda bulunmak,
  3. Oluşturulan  çalışma grubu ( Klinik toksikoloji eğitmenleri,bölge koordinatörleri vb) aracılığı ile eğitici eğitmenleri eğitimleri yaparak ülkemiz genelinde Temel ve İleri Toksikoloji kursları düzenlemek. Ayrıca hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirirerek güncelleme yapmak,
  4. Klinik Toksikoloji alanında bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunan bilim adamları ve akademisyenlerin yetiştirilmesi konusunda destek olmak,
  5. Klinik toksikoloji alanında deneyimli eğitmenlerin oluşmasına fırsat vermek için  Acil Tıp alanında ve/veya multidisipliner yaklaşımla yandal/yükseklisans açılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı, Üniversterarası kurul başkanlığı vs iletişim ve girişimlerde bulunmak
  6. Çevresel toksinler, kimyasal, biyolojik   zehirlenmeler konusunda ,sanayide  işyerinde karşılaşılan toksik etkenler ve ürün bilgileri yönünde danışmanlık yapmak,
  7. Toksikoloji ve zehirlenmeler konusunda sağlık personeli ve topluma önemli hizmetlerde bulunan İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin işlevinin ve işleyişinin geliştirilmesi, zehirlenme istatistiklerinin çıkarılması ve bu konudaki devlet politikalarının geliştirilmesinde danışmanlık yapmak,
  8. Acil Tıp açısından klinik toksikoloji alanında pratik bilgiler içeren  ISSBN nolu ulusal , detaylı  ve güncel bilgiler içeren toksikoloji kitabı çıkarmaktır.

Paylaş Paylaş