ATAK – Online İstatistik 1 Kursu


 • 1 Şubat 2021 - 13 Şubat 2021
 • Etkinlik
 • 1238

 

KURS TANITIMI

 

ATAK Başkanı: Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Koordinatör: Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Eğitmenler: Prof. Dr. Haldun Akoğlu

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

       

Kursun Amaç ve Hedefleri

En eski ve klasik kursumuz Klinisyenler için İstatistik-1 kursumuzu sizler için online platforma taşımız bulunmaktayız.  Kursumuzun toplam süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. Kursumuz temelde her biri iki gün süren 4 modül olarak belirlenmiştir. Her modül temel konu anlatımlarının önceden kaydedildiği ders videolarılarından, SPSS ve Jamovi gibi programlardaki bazı prosedürlerin kayıtlarını içeren kısa eğitici videolardan, kursiyerlere verilecek ödevlerden ve her modülün sonunda tüm eğitmenlerin katılacağı online pratiklerden oluşmaktadır. Bu Kursumuzda temel istatistiksel analiz metotlarını uygulamalı olarak öğrenmekteyiz. 

 

Kurs Planı

Kursumuz toplam 14 gün sürmekte ve 4 temel modülden oluşmaktadır. Her modül için hazırlanan iki veya daha fazla eğitici videonun ilgili günler içerisinde izlenmesi ve verilen ödevlerin yapılması gerekmektedir. Modüllere ayrılan sürenin son gününde günün tüm eğitimcilerin katıldığı “Google Meet” üzerinden canlı pratiğimiz yapılmaktadır. Bu pratikte örnek veri setleri üzerinde çalışılmakta ve konunun pekişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca pratikler süresince kursiyerlerimizin konu ile ilgili soruları da yanıtlanmaktadır.

Bu pratiklerin günleri (14 gün süresince toplam 4 ayrı gün) kurs başlangıcında tarih olarak net şekilde size bildirilecektir. Bu dönemde mutlaka iş planınızı iyi ayarlayıp pratik dersler için boşluk yaratmalısınız. Bu kursumuzdan en iyi şekilde yararlanmanız için gerekli bir kuraldır.

 

Katılımcı sayısı ve Online Platform

Bu kursumuz “Google Classroom” üzerinden yapılmakta ve canlı derslerimiz “Google Meet” üzerinden gerçekleşmektedir. Katılımcı sayısı 15’dir

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Ön kayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

Ön kayıt yaptırmak için TIKLAYINIZ.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti 1000 liradır.

 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
 • Konu anlatımlarına özgü video kayıtları
 • SPSS ve Jamovi programlarında test prosedürlerinin yapılmasına dair kısa videolar
 • Test seçim algoritmaları
 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu 

 

Hazır edilmesi gerekenler

İçerisinde SPSS ve Jamovi programları yüklü kendinize ait bir kameralı bir dizüstü bilgisayarınızın olması gerekmektedir. Ayrıca internet bağlantınızın güçlü olması canlı pratiklerde sorun yaşamamanız açısından önemlidir.  

 

Kurs konuları ve Programı

 • Veriseti oluşturma, değişkenler, p değeri, güven aralıkları, tanımlayıcı istatistikler, istatistiksel yöntem seçimi, 
 • Histogram, box-plot, hata grafiği (error plot), density grafikleri…
 • Ki-kare, Fisher ve dört gözlü tablolar
 • t-testi, Mann Whitney U, Wilcoxon, İşaret Testi, 
 • Varyans analizine giriş, ANOVA, Kruskal-Wallis
 • Olasılık, 
 • Tanısal testlerin değerlendirmesi, ROC analizi, Youden J indeksi, 
 • Olabilirlik olasılıkları (+LR, -LR), Fagan nomogramı, NNT, NNH, interaktif diyagramlar, interval LR
 • Dört gözlü tablolardan duyarlılık, özgüllük analizi, PPV, NPV

 

Online İstatistik Programı (14 günlük program)

Günler

Modüller

Konular

Eğitmen

1-3 Şubat 2021

Modül 1

 • Veri seti için Gerekli Kavramlar (değişken tipleri, merkezi dağılım ölçütleri), veri tabanı hazırlama ve veri girişi
 • P değeri, güven aralığı ve İstatistiksel yöntem seçimi

Prof. Dr. H. Akoğlu

3 Şubat 2021

Saat: 20:00-22:00 

Pratik

Modül 1 pratiği

Tüm eğitmenler

4-7 Şubat 2021

Modül 2

 • Ki-Kare & McNemar
 • İkili grup karşılaştırmaları (T testi vs)

Doç. Dr. G. Aksel

Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu

7 Şubat 2021

Saat: 14:00-16:00

Pratik

Modül 2 pratiği

Tüm eğitmenler

8-10 Şubat 2021

Modül 3

 • Risk ölçütleri, olasılık
 • Tanısal değerlilik çalışmaları

Doç. Dr. G. Aksel

Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu

10 Şubat 2021

Saat: 20:00-22:00

Pratik

Modül 3 pratiği

Tüm eğitmenler

11-13 Şubat 2021

Modül 4

 • İkiden Fazla Grup Karşılaştırması 

Prof. Dr. H. Akoğlu

13 Şubat 2021

Saat: 14:00-16:00

Pratik

Modül 4 pratiği ve GENEL TEKRAR

Tüm eğitmenler

 

Modül 1 

  * Veri seti için gerekli kavramlar (değişken tipleri, merkezi dağılım ölçütleri vb.),

     veri tabanı hazırlama ve veri girişi

  * P değeri, güven aralığı, istatistiksel yöntem seçimi

Modül 2 

  * Nominal değişenlerde grup karşılaştırmaları (Ki-Kare, Fisher, McNemar, Qohran’s q.)

  * Sayısal değişkenlerde iki gurup karşılaştırmaları

Modül 3 

  * Risk ölçütleri, olasılık (RR, OR, RRR, ARR, NNT/NNH)

  * Tanısal değerlilik çalışmaları

Modül 4 

  * Sayısal değişkenlerde ikiden fazla gurup karşılaştırmaları 

    (ANOVA, Kruskal Wallis) 

PRATİKLER 

  * Her modül bitiminde eğitmenlerimizle birlikte 

    online pratik uygulamalar ve soru-cevap bölümü olacaktır.

 

Paylaş Paylaş