Genel Bilgiler


Aktif Kurslarımız

 • İstatistik Kursları (ATAKOnline, Klinisyenler için İstatistik 1 ve 2)
 • Araştırma Planlama Kursları (Pandemi nedeniyle online planlanmaktadır)
 • Makale Yazma Kursları (Pandemi nedeniyle online planlanmaktadır)
 • Ölçme ve Değerlendirme Kursları (Pandemi nedeniyle askıdadır)
 • Eğitici Eğitimi
 • Literatür Tarama
 • Yazılımlar

Eğitimler ve Nitelikleri

Araştırma Planlama Kursları

Bir araştırma planlanırken seçilecek uygun araştırma metodunun saptanması, bu metodun detayları ve nasıl uygulanacağı ile ilgili kurslardır.

Hedef Kitle: Uzman doktorlar, öğretim üye ve elemanları

İstatistik Kursları

Araştırmalardan elde edilen verilerin istatistiksel olarak analiz ve yorumlanmasına yönelik bilgilerin verildiği kurslardır.

Makale Yazma Kursları

Tamamlanmış bir bilimsel çalışmanın makaleye dönüştürülürken takip edilmesi gereken kılavuzların, yazım esnasında dikkat edilecek hususların öğretildiği kurslardır.

Ölçme ve Değerlendirme Kursları

Asistan ve öğrenci eğitimlerinin sonuçlarının ve etkinliğinin modern uygulamalar eşliğinde nasıl değerlendirileceğine yönelik kurslardır.

Hedef Kitle: Öğretim üye ve elemanları

 

ATAK Eğitsel Faaliyetleri (Değişik: 04.01.2020)1

 • Dernek bünyesinde yapılan ve Acil Tıp uzmanlarının akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan her türlü kurs, çalıştay, sempozyum, kongre, kitap, web sitesi, veya aplikasyonun hazırlama, uygulama, takip, kontrol ve yürütülmesi Araştırma Komisyonu bünyesindeki ATAK tarafından yürütülür. 
 • Bu maksatla ilk etapta aşağıdaki kursların yapılması planlanmıştır (Değişik: 04.01.2020)2:
  • Temel ve İleri İstatistik,
  • Araştırma planlama,
  • Makale Yazma,
  • Ölçme ve Değerlendirme,
  • Eğitici Eğitimi,
  • Hayvan Deneyleri Modelleri Kursu (Değişik: 04.01.2020)3
  • Mentorluk, Yöneticilik, Kurumsal ve Bireysel Gelişim,
  • Dijital teknoloji kullanımı 
 • ATAK kurslarında %68 ATU, %22 ATA, %10 Diğer branş şeklinde kontenjanlar ayrılır.4

1 Araştırma ve Yayın faaliyeti kısımları kaldırılarak sadece Eğitsel Faaliyet kısmı bırakılmıştır. Araştırma faaliyetleri altında listelenmiş olan “Diğer çalışma gruplarının faaliyet alanlarında yapmayı düşündükleri ulusal ya da uluslararası araştırmaların metodoloji ve istatistiksel açıdan planlaması, Diğer çalışma gruplarının faaliyet alanlarında katılmayı düşündükleri ulusal ve uluslararası araştırma önerilerinin değerlendirilmesi, Ödenek gerektiren araştırma faaliyetleri için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje başvurularının hazırlanması, takibi, ve bunlarla ilgili eğitimler yapılması,Ulusal araştırma ve hastalık veritabanlarının kurulması, işletilmesi, araştırma merkezlerinin takibi değerlendirmesi ve onaylanması,” maddeleri bu görevlerin yeni kurulan ve ATAK’ın da altında yapılandırıldığı Araştırma Komisyonu tarafından yapılacak olması sebebiyle çıkarılmıştır. Yayın faaliyetleri altında listelenmiş olan “Diğer çalışma grupları bünyesinde ihtiyacı tespit edilen, ya da ATAK tarafından ihtiyacı öngörülüp teklif edilen ve planlanan, bilimsel rehber kitap, kılavuz, web sitesi, aplikasyon vb.lerinin oluşturulmasını, kontrolünü, takibini ve standardını sağlamak veya çevirilerini yapmak için ekipler kurmak, yönetmek, destek vermek” maddesi Yayın Komisyonu ve KPRK görev ve faaliyet alanına girdiğinden oy birliğiyle çıkarılmıştır (04.01.2020).

2 ATİ komisyon faaliyetleri altında tanımlanan “Proje Yazımı” ile ATAK faaliyet alanında olması gerekli görülmeyen “Eğitim Psikolojisi” kurs faaliyetleri listesinden çıkarılmıştır. (04.01.2020)

3 Kursun şekillenmesi sonrasında adı Hayvan Deneyleri Modelleri kursu olarak yeniden isimlendirilmiştir (04.01.2020)

4 Kurs süreçleri usul ve esasları yönergesinden buraya aktarılmıştır. 

 

Paylaş Paylaş