Amaç ve Hedefler


ACİL TIP AKADEMİSİ (ATAK) acil tıp uzmanlarının akademik bilgi üretme konusundaki yetkinliklerini arttırma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

ATAK’ın faaliyet alanı 7 Ocak 2013 tarihli kuruluş yönergesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve TATD’nin 11. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır:

Acil Tıp Uzmanlarının (Değişik: 04.01.2020)1,

  • mezuniyet sonrası eğitimlerine katkıda bulunmak, 
  • mesleksel gelişimlerini desteklemek, 
  • profesyonelliklerine katkıda bulunmak, 
  • bu doğrultuda eğitimler ve kurslar düzenlemek. (Değişik: 04.01.2020)2

ATAK bu amaçlara ulaşmak için sitemizde ayrıntılarına ulaşacağınız kursları düzenlemektedir.

1  “Genç akademisyenler başta olmak üzere tüm” ibaresi gerekli görülmeyerek çıkarılmıştır (04.01.2020)

2  “bilimsel çalışmalara destek sağlamak,” ve “güncel acil tıp pratiğine yardımcı olabilecek bilimsel rehber kitapların oluşturulmasını sağlamak veya çevirilerini yapmak” maddeleri Araştırma Komisyon görevleri içinde yer aldığından çıkarılmıştır. (04.01.2020)

Paylaş Paylaş