ATAK – ONLINE İSTATİSTİK KAMPI


  • 1 Nisan 2021 - 28 Nisan 2021
  • Etkinlik
  • 613

KURS TANITIMI

 

ATAK Başkanı: 

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Koordinatör: 

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Eğitmenler: 

Prof. Dr. Haldun Akoğlu        

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

                                                 

Kursun Amaç ve Hedefleri

En eski ve klasik kursumuz olan Klinisyenler için İstatistik-1 kursumuzu sizler için online platforma taşımız bulunmaktayız. Bununla birlikte kursumuzun kapsamını tekrar gözden geçirerek genişletme şansını bulduk. Bu haliyle bir kamp şekline dönüşen bu klasik kursumuzun adına da “İstatistik Kampı” olarak belirledik. İstatistik kampımızın yeni genişletilmiş versiyonunu web sitemizde (www.aciltipakademisi.org) ve aşağıdaki örnek programda bulabilirsiniz. Kursumuzun Kursumuzun toplam süresi 28 gün olarak belirlenmiştir. Kursumuz temelde 11 modülden oluşmaktadır. Her modül temel konu anlatımlarının önceden kaydedildiği çevrimdışı ders videolarılarından, SPSS ve Jamovi gibi programlardaki bazı prosedürlerin kayıtlarını içeren kısa eğitici videolardan, kursiyerlere verilecek ödevlerden ve her modülün sonunda tüm eğitmenlerin katılacağı online pratiklerden oluşmaktadır. Bu Kursumuzda temel istatistiksel analiz metotlarını uygulamalı olarak öğrenmekteyiz.

 

Kurs Planı

Kursumuz toplam 28 gün sürmekte ve 11 temel modülden oluşmaktadır. Her modül için hazırlanan iki veya daha fazla eğitici videonun ilgili günler içerisinde izlenmesi ve verilen ödevlerin yapılması gerekmektedir. Modüllere ayrılan sürenin son gününde günün tüm eğitimcilerin katıldığı “Zoom” üzerinden canlı pratiğimiz yapılmaktadır. Bu pratikte örnek veri setleri üzerinde çalışılmakta ve konunun pekişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca pratikler süresince kursiyerlerimizin konu ile ilgili soruları da yanıtlanmaktadır.

Bu pratiklerin günleri (28 gün süresince toplam 7 ayrı gün) aşağıdaki programda net bir şekilde belirtilmiştir. Bu dönemde mutlaka iş planınızı iyi ayarlayıp pratik dersler için boşluk yaratmalısınız. Bu kursumuzdan en iyi şekilde yararlanmanız için gerekli bir kuraldır.

 

Lütfen bu pratik günlerinin tarihlerinin sizlerin takvimine uyduğundan emin olduktan sonra kaydınızı gerçekleştirin.

 

Katılımcı sayısı ve Online Platform

 

Bu kursumuz “Google Classroom” üzerinden yapılmakta ve canlı derslerimiz “Zoom” üzerinden gerçekleşmektedir. Katılımcı sayısı 20’dir

 

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Ön kayıt (www.aciltipakademisi.org) yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti 1500 liradır.

 

  • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
  • Konu anlatımlarına özgü video kayıtları
  • SPSS ve Jamovi programlarında test prosedürlerinin yapılmasına dair kısa videolar
  • Test seçim algoritmaları
  • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu

 

Hazır edilmesi gerekenler

İçerisinde SPSS ve Jamovi programları yüklü kendinize ait bir kameralı bir dizüstü bilgisayarınızın olması gerekmektedir. Ayrıca internet bağlantınızın güçlü olması canlı pratiklerde sorun yaşamamanız açısından önemlidir. 

 

Kurs Konuları ve Örnek Programı

 

Online İstatistik Kampı – Nisan 2021 Programı
Günler Modüller Konular Eğitmen
1 Nisan 2021

Saat 20:00

Pratik Tanışma ve Kurs/Classroom tanıtımı Tüm Eğitmenler
1-6 Nisan 2021 Modül 1 · Temel Kavramlar (Evren, örneklem, değişken ve tipleri, merkezi dağılım ölçütleri)

· İstatistik yazılımlarının kullanılması (SPSS ve Jamovi), veri tabanı hazırlama ve veri girişi

 

Prof. Dr. H. Akoğlu
6 Nisan 2021

Saat 20:00

Pratik Modül pratikleri-Online Prof. Dr. H. Akoğlu
6-10 Nisan 2021 Modül 2 · P değeri ve güven aralığı Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu
Modül 3 · Nominal değişkenlerde grup karşılaştırmaları (Ki-Kare, Fisher, McNemar, Cohran’s Q) Doç. Dr. G. Aksel

 

Modül 4 · Sayısal değişkenlerde iki grup karşılaştırmaları (T testi, Mann Whitrney U, Paired t test, İşaret testi, Wilcoxon) Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu
10 Nisan 2021

Saat 12.00

Pratik Modül pratikleri-Online Doç. Dr. G. Aksel

Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu

10-14 Nisan 2021 Modül 5 · Korelasyon analizi Doç. Dr. G. Aksel
Modül 6 · Uyum değerlendirmesi Bland Altman analizi Doç. Dr. G. Aksel
14 Nisan 2021

Saat 20.00

Pratik Modül pratikleri-Online Doç. Dr. G. Aksel
14-19 Nisan 2021 Modül 7 · Risk ölçütleri, olasılık (RR, OR, RRR, ARR, NNT/NNH) Doç. Dr. G. Aksel
Modül 8 · Tanısal değerlilik çalışmaları Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu
19 Nisan 2021

Saat 20.00

Pratik Modül pratikleri-Online Doç. Dr. G. Aksel

Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu

19-24 Nisan 2021 Modül 9 · Sayısal değişkenlerde ikiden fazla grup karşılaştırmaları (ANOVA, Kruskal Wallis)   Prof. Dr. H. Akoğlu
24 Nisan 2021

Saat 12.00

Pratik Modül pratikleri-Online Prof. Dr. H. Akoğlu
24-28 Nisan 2021 Modül 10 · Ardışık ölçümelerde ve bağımlı çoklu gruplarda ölçümler (Friedman, rmANOVA) Prof. Dr. H. Akoğlu
Modül 11 · Örneklem büyüklüğü hesaplama (Power analizi) Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu
28 Nisan 2021

Saat: 20.00

Pratik Modül pratikleri-Online

Geri bildirimler – Vedalaşma

Prof. Dr. H. Akoğlu

Doç. Dr. Ş.K. Çorbacıoğlu

 

Paylaş Paylaş