JAMOVI’de Ki-Kare ve Fisher Exact Test


Doç. Dr. Gökhan AKSEL tarafından hazırlanan bu videoda JAMOVI’de “Ki-Kare” ve “Fisher Exact” testlerinin nasıl yapıldığı çok kısa şekilde anlatılmaktadır.

Hatırlatma: kısa videolarımızda uzun konu anlatımları yer almayıp aslında sadece ilgili istatistik yazılımında testin nasıl yapılıp sonuçlara nasıl ulaştığımızın kısa tarifleri yer almaktadır.

Gerek Ki-Kare gerekse Fisher Excat testleri nominal değişkenler açısından grupları karşılaştırırken kullandığımız testlerdir. Karşılaştırılan grupların ise bağımsız gruplar olması gerekir. Örnek olarak, cinsiyet grupları arasında (kadın/erkek) koroner arter hastalığı sıklığı açısından (KAH+ / KAH -) fark var mıdır sorusuna cevap aradığımız durumlarda gruplar arasında fark olup olmadığı test edilirken kullanılırlar.

Kısaca hatırlayacak olursak, Ki-Kare’nin 2 varsayımı vardı; birincisini yukarıda söyledik, gruplar bağımsız olmalıydı ve değişken nominal olmalıydı. İkincisi de çapraz tablolardaki hücrelerin %20’den azında 5’den küçük beklenen değer olmasıdır. İlk varsayım yoksa zaten test hiç yapılamaz, ikinci varsayım karşılandığı durumlarda Pearson Ki-Kare testi esas alınırken, ihlal edildiğinde Fisher exact testi sonucu alınır.

Uygulamaya dair detaylar videomuzdadır, konuya dair daha detaylı anlatım ve pratik uygulamalar için siz değerli okurlarımızı ATAK-İstatistik kurslarımıza bekleriz.

İyi seyirler.

Paylaş Paylaş