ATAKOnline İstatistik Kampı


Kursun Amacı

En eski ve klasik kurslarımız olan Klinisyenler için İstatistik-1 kursumuzun kapsamını genişleterek sizler için online platforma taşımız bulunmaktayız.  Kursumuzun toplam süresi yaklaşık 22-25 gün olarak belirlenmiştir (Ay içindeki takvime göre değişebilmektedir). Kursumuz temelde 11 modülden oluşmaktadır. Her modül temel konu anlatımlarının önceden kaydedildiği ders videolarından, SPSS ve Jamovi gibi programlardaki bazı prosedürlerin kayıtlarını içeren kısa eğitici videolardan, kursiyerlere verilecek ödevlerden ve her modülün sonunda tüm eğitmenlerin katılacağı online pratiklerden oluşmaktadır. Bu Kursumuzda temel istatistiksel analiz metotlarını uygulamalı olarak öğretmekteyiz.

Kurs Planı

Kursumuz toplam 22-25 gün sürmekte ve 11 temel modülden oluşmaktadır. Her modül için hazırlanan iki veya daha fazla eğitici videonun ilgili günler içerisinde izlenmesi ve verilen ödevlerin yapılması gerekmektedir. Modüllere ayrılan sürenin son gününde günün tüm eğitimcilerin katıldığı “Zoom” üzerinden canlı pratiğimiz yapılmaktadır. Bu pratikte örnek veri setleri üzerinde çalışılmakta ve konunun pekişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca pratikler süresince kursiyerlerimizin konu ile ilgili soruları da yanıtlanmaktadır.

Bu pratiklerin günleri (22-25 gün süresince toplam 7 ayrı gün) kurs başlangıcında tarih olarak net şekilde size bildirilecektir. Bu dönemde mutlaka iş planınızı iyi ayarlayıp pratik dersler için boşluk yaratmalısınız. Bu kursumuzdan en iyi şekilde yararlanmanız için gerekli bir kuraldır.

Katılım Şartları

Acil Tıp Uzman ve Asistanları ve diğer branşlar için ayrı ayrı kotalar belirlenmiştir. Kesin bir kural olmamakla birlikte kurstan ideal olarak yararlanmak için sırasıyla “Araştırma Planlama” ve “Temel İstatistik-1” kurslarının alınmış olması gerekmektedir.

Katılımcı sayısı ve Online Eğitim Platformu

Bu kursumuz “Google Classroom” üzerinden yapılmakta ve canlı derslerimiz “Zoom” üzerinden gerçekleşmektedir.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Ön kayıt formu ile (yanda) kayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

Kurs fiyatı ve dahil olanlar

Kurs ücreti 2000 liradır.

 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
 • Konu anlatımlarına özgü video kayıtları
 • SPSS ve Jamovi programlarında test prosedürlerinin yapılmasına dair kısa videolar
 • Test seçim algoritmaları
 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu

Hazır Edilmesi Gerekenler

İçerisinde SPSS ve Jamovi programları yüklü kendinize ait bir kameralı bir dizüstü bilgisayarınızın olması gerekmektedir. Ayrıca internet bağlantınızın güçlü olması canlı pratiklerde sorun yaşamamanız açısından önemlidir.

Kurs Konuları

 • Veriseti oluşturma, değişkenler, p değeri, güven aralıkları, tanımlayıcı istatistikler, istatistiksel yöntem seçimi, örneklem büyüklüğü hesabı
 • Histogram, box-plot, hata grafiği (error plot), density grafikleri…
 • Ki-kare, Fisher ve dört gözlü tablolar
 • T-testi, Mann Whitney U, Wilcoxon, İşaret Testi,
 • Varyans analizine giriş, ANOVA, Kruskal-Wallis
 • Olasılık, NNT, NNH
 • Tanısal testlerin değerlendirmesi, ROC analizi, Youden J indeksi, Olabilirlik olasılıkları (+LR, -LR), Fagan nomogramı
 • Dört gözlü tablolardan duyarlılık, özgüllük analizi, PPV, NPV
 • Korelasyon ve uyum testleri

Örnek Program

 

Paylaş Paylaş