6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ve Türkiye’de Yetişkin Acil Tıbbında Afet ve Toplu Yaralanmalı Olaylarda Triyaj Yönetim Algoritmaları: Tecrübelerimizin Işığında Bir Derleme


Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Komisyonu olarak, derneğimizin saygın yayın organı Turkish Journal of Emergency Medicine dergisi için kapsamlı ve derinlemesine bir deprem yönetimi algoritması üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bu derlemede, hem geçmişte yaşanan afetlerden elde ettiğimiz bilgileri ve tecrübeleri hem de son deprem sırasında öğrendiğimiz dersleri ve araştırmalarımızı, mevcut afet yönetimi literatürü ile harmanlayarak bir araya getirdik. Derlememizde, tıbbi arama kurtarma sürecinin başlangıcından itibaren, hastane öncesi hazırlıklar ve acil servis süreçlerine kadar olan geniş bir yelpazeyi ele alıyoruz. Bu süreçte, ülkemizdeki acil tıp uzmanlarının, sahadan elde ettikleri zengin tecrübeleri, bilimsel araştırmalarla birleştirerek afetlerin ardında sıkça gözden kaçırılan ancak kritik öneme sahip “hasta tanımlama”, “etkin nakil” ve “hedefe yönelik triyaj” gibi konular üzerinde özellikle durmaya gayret gösterdik.

Bu çok katmanlı yönetim algoritmasındaki temel amacımız, afet tıbbına ısınmakta olan kişilere temel kavramlarla tanışıklık kazandırmak ve bu konuda zaten belli bir tecrübeye sahip olan profesyonellere, geçtiğimiz bir yıl içerisinde ülkece yürüttüğümüz araştırmaların ışığında, dışarıdan bakıldığında önemsiz gibi görünebilen ancak aslında hayati öneme sahip olabilecek detaylara ilişkin farkındalık yaratmak ve yeniden değerlendirme fırsatı sunmak oldu.

Bu derlemenin oluşturulması sürecinde, ekip olarak harcadığımız uzun saatler ve gösterdiğimiz büyük çaba, acil tıp alanında derin bir boşluğu doldurma potansiyeline sahip olduğumuzu göstermektedir. Bu alanda geniş kapsamlı bir kaynak kitabının yazılmasının gerekliliği konusunda birleşen görüşlerimiz, özellikle afet anlarında kritik kararlar alınırken dayanak noktası olabilecek bir rehberin önemini ortaya koymaktadır. Umarız ki, böyle bir kaynağa başvurmak zorunda kalmayız; ancak, afetlerle mücadelede daha hazırlıklı olabilmek adına, bu önemli çalışmanın yazımına mümkün olan en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz.

Yazı linki:

https://journals.lww.com/tjem/fulltext/2024/24020/february_6th,_kahramanmara__earthquakes_and_the.2.aspx

Galeri


Paylaş Paylaş