Amaç ve Hedefler


Amaçlarımız

  • Afetin her türü ile ilgili ve her boyutta eğitim vermek,
  • Afet öncesi olası afet senaryolarına göre ayrıntılı belirlenmiş programların verilmesi,
  • Afet ile ilgili her türlü kurumun benzer hazırlıklarının incelenmesi ve bu konuda projeler geliştirilerek kamuoyu oluşturulması,
  • Afet bilinci eğitimlerine özellikle medikal konularda bilgi aktarımına öncelik vererek sürdürmek.,

Hedeflerimiz

Bu kısım hazırlanmaktadır.

Paylaş Paylaş