Görevler


 • Üyelerini ve halkı afet, afet hekimliği ve afet organizasyonu konularında bilimsel olarak eğitmek.
 • Afet öncesi hazırlık döneminde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bildiklerini ve öğrendiklerini ilgili kuruluşlar ile paylaşmak, işbirliği yapmak.
 • Afetlerde ilkyardım konusunda halkı eğitmek, bilinçlendirmek ve bu konuda eğitim broşürleri hazırlamak.
 • Türkiye’deki resmi ve özel hastanelerin “Hastane Afet Planlarını” yapmaları,  yazılı bir plan hazırlamaları ve yılda en az bir kere tatbikat yapmaları konusunda teşvik etmek.
 • Afet Organizasyonu konusunda ilgili kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.
 • Sağlık kurumlarını planları ve hazırlıkları yönünden belirli aralıklarla bilgilendirmek.
 • Tüm kuruluşların, halkın ve sağlık personelinin Afet organizasyonu konusu üzerindeki bilgisini arttırmak ve günlük gelişmelere ayak uydurabilmesi için;
 • Yılda bir kez Uluslararası toplantı düzenlemek,
 • Dernek Yönetim Kurulunda görevli ve meraklı arkadaşların yurt dışı kongrelere katılımını sağlamak, teşvik etmek, destek olmak,
 • Afet ile ilgili yurt dışı kuruluşlar ile bilimsel ilişki (derneklere üye olmak vs.) kurmak,
 • Dernek bünyesinde AFET ile ilgili bir kütüphane kurmak, aylık dergilere abone olmak, ders kitapları temin etmek,
 • TATD web sayfasında afet ile ilgili bölüm hazırlamak ve konuyla ilgili çeşitli linkler yaratmak,
 • Türk Afet Tıbbı literatürüne kaynak olabilecek nitelikte, makale, derleme ve kitaplar oluşturmak.

Paylaş Paylaş