Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve TATD Yönetim Kurulu Görüşmesi Hakkında


Değerli Acil Tıp Hekimleri

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Yıldıray ÇETE, Prof. Dr. Ersin AKSAY ve Doç. Dr. Bülent ERBİL, Sağlık Bakanı Müsteşarı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ ile 06.09.2017 tarihinde makamında çok önemli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmede, acil sağlık hizmetlerinin günümüzdeki durumu, hasta bakım kalitesinde son yıllarda yaşanan gelişme, acil sağlık hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar, acil servislerin fiziki alt yapı eksiklikleri, acil tıpta yan dallar ve yıpranma payı başta olmak üzere acil tıp uzmanlarının özlük hakları konuları ele alındı. Yapılan görüşmede;

1. Klinik toksikolojinin bir uzmanlık ana dalı olarak değil “yan dal” uzmanlık eğitimi şeklinde verilmesi gerektiği konusundaki düşüncelerimizi ve nedenlerini paylaştık. Sayın Müsteşar, Klinik Toksikolojinin bir yan dal uzmanlık eğitimi şeklinde planlanmasının daha uygun bir yaklaşım olduğunu ve bizim bu konudaki görüşlerimizi paylaştığını ifade ettiler. Yapılacak Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantılarında konunun bu şekilde ele alınacağı konusunda bize desteklerini ilettiler. 

2. Sizlerin de bildiği gibi Yan Dal Uzmanlık Sınavı ile girilen yan dal uzmanlık eğitimi alanlarından birisi de “Yoğun Bakım” yan dal uzmanlık eğitimidir. Bu sınava İç Hastalıkları, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları gibi uzmanlık alanlarından mezun olmuş hekimlerin girme hakkı varken Acil Tıp Uzmanlarına bu hak tanınmamış durumdadır. Türkiye Acil Tıp Derneği olarak, kritik hasta takip etmeyi bilen, monitörizasyon, kateterizasyon, hava yolu yönetimi gibi konularda son derece yetkin bilgi ve beceriye sahip acil tıp uzmanlarına da bu sınava girme ve Yoğun Bakım yan dal uzmanlığı eğitimi alma hakkının uzmanlık alanımıza da tanınması ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, bu konuda da olumlu düşünceleri bulunduğunu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında gündeme alınarak tartışılmasını sağlayacağını ve desteklerini ifade ettiler. 

3. Acil servislerin fiziki alt yapısının iyileştirilmesi, yan dal uzmanlık alanları gibi konularda ortak hareket edilmesi ve her birisinin projelendirilip bakanlığa sunulması konularında karar aldık. 

4. Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, acil tıp uzmanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalara büyük desteğini sundu. Acil Tıp Uzmanlarının yıpranma payı alması gereken hekim gruplarından birisi olduğunu ve zaten bu konuda çalışma yaptıklarını, önümüzdeki sürede yıpranma payı konusunun yasalaşacağı müjdesini verdi. 

Saygılarımızla,

Türkiye Acil Tıp Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yıldıray ÇETE

Paylaş Paylaş