Kova (Nargile) Yöntemi ile Sentetik Kannabinoid Kullanımının Yeni bir Yan Etkisi; Akut Respiratuvar Distres SendromuUzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
İzmir Katip Çelebi Üni. Atatürk EAH Acil Tıp ABD

Kova (Nargile) Yöntemi ile Sentetik Kannabinoid Kullanımının Yeni bir Yan Etkisi;

             Akut Respiratuvar Distres Sendromu                                     

 

Sentetik kannabinoid (SK) kullanımı son dekadlarda tüm dünyada hızla artmıştır.  Kompleks içeriği nedeniyle SK' ler geniş spektrumlu bir yan etki aralığına sahiptirler. Ajitasyon, anksiyete, panik atak ve halüsinasyon gibi keyif verici maddelerden beklenen  nöro-psikolojik yan etkilere ilaveten nadir olarak da serebrovasküler hastalıklar, nöbetler, akut böbrek hasarı, miyokart enfarktüsü ve kronik akciğer hasarı olan vakalar daha önce bildirilmiştir. Bu yazıda nadir tercih edilen kova yöntemi ile SK kullanımı sonrası saatler içinde ARDS gelişen 19 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Literatürde SK' lerin akciğer hasarına ilişkin sınırlı bilgi mevcuttur ve daha önce kova yöntemi ile SK kullanımı sonrası akut gelişen başka bir ARDS vakasına rastlamadık.

17 Haziran 2017 tarihinde Turkish Journal of Emergency Medicine'da yayınlanan bu yazının full textine ulaşmak için tıklayınız

Paylaş Paylaş