Temel Toksikoloji Kursu


Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Toksikoloji Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Arzu Denizbaşı
Kurs Genel Koordinatörü: Sinan Karacabey
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: Bir veya iki gün

Kursun Amaçları

TATD Toksikoloji Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere toksikoloji hastalarının yönetimi hakkında bilgi vermektir. Hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirilme yöntemleri de kurslarda gösterilmektedir.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

  • Toksikolojide Semptomatoloji ve toksidromlar
  • Dekontaminasyon ve Antidot tedavileri
  • Toksikolojide Tanı Araçları
  • Ekstrakorporal tedaviler
  • Karbon Monoksit Zehirlenmeleri
  • Antidepresan Zehirlenmeleri
  • Parasetamol Zehirlenmeleri
  • Alkol Zehirlenmeleri
  • Organofosfat zehirlenmeleri

Paylaş Paylaş