Akut Koroner Sendromlar Yönetimi Kursu


Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Kritik Hasta Bakım Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Yeşilaras
Kurs Genel Koordinatörü: Derya Abuşka
Kurs Tipi: Yüz yüze /Online
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları

Acil servis hekimlerine Akut Koroner Sendromları tanıyabilme, güncel kılavuz hedef sürelerine uygun olarak yönetebilme becerisi kazandırmaktır. EKG değerlendirme, reperfüzyon stratejisini belirleme, anti-trombositer ve diğer ek tedaviler konularında bilgi düzeylerini arttırmaktır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanları, acil tıp uzmanları, acil servislerde yapan tüm hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

  • Acil Serviste Göğüs Ağrısı Yönetimi
  • Akut Koroner Sendromlarda EKG (STE dışı)
  • Kılavuz Eşliğinde Non-STE AKS Yönetimi
  • AKS’de Reperfüzyon Stratejisi
  • AKS’de Anti-trombositer Tedavi
  • AKS’de Ek Tedaviler

Paylaş Paylaş