Nörolojik Aciller Kursu


Bağlı Olduğu Çalışma Grubu:Kritik Hasta Bakım Çalışma
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Yeşilaras
Kurs Genel Koordinatörü: Murat Çetin
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları
TATD Mezuniyet sonrası eğitim faaliyetleri içerisinde tek bir eğitim programında “Nörolojik Aciller” başlıklarını toparlamak adına planlanmıştır. Nörolojik aciller oldukça sık görülen ve genelliklehızlı tanı-tedavi süreçleri sonrasının hastaların akut-kronik sürecini değiştiren önemli başlıklardır. Acil servislere başvuran hastaların yaklaşık %5’inin mutlaka nörolojik semptomları vardır. En sık görülen semptomlar veya tanılar; baş ağrısı, inmeler, nöbetler, santral sinir sistemi enfeksiyonları ve periferik sinir sistemi acilleri olarak sayılabilir. Her yıl yeni ve güncel bilgi literatürüne sahip nörolojik aciller; bu şikayetlerle hastaneye gelen hastalar için zamana bağlı tedaviler ve doğru tanının önemini giderek arttırmıştır. Bu kursunun hedeflerinden birisi de ülkemizde buna benzer bir kurs yoktur. TATD’nin bu bilgilere ulaşabilecekleri kurumsal platformda ve sürekliliği olan örnek bir “Nörolojik Aciller” kurs olmaya çalışmaktır.

Kursun Hedef Kitlesi
Öğretim Üyeleri, Acil Tıp Uzmanları, Acil Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve Acil Servis Hekimleri

Kurs Sunum Başlıkları

 • Acil Serviste Bilinç Durum Değişikliğine Yaklaşım
 • İskemik İnmelere Yaklaşım
 • İskemik İnmelerde Tedavi
 • Hemorojik İnmelere Yaklaşım
 • Acil Serviste Nörogörüntüleme
 • Acil Serviste Baş Ağrısına Yaklaşım
 • Acil Serviste Lomber Ponkisyon
 • Nöbet ve Status Epileptikus
 • Akut Vestibüler Sendrom
 • Diğer Nörolojik Aciller (Periferik sinir sistemi acilleri (GB, MG) ve MS)
 • Acil Serviste Nörolojik Hatalar & Tuzaklar
 • Olgu Örnekleri (Pratik Uygulama)
 • Lomber Ponksiyon (Pratik Uygulama)
 • Vestibüler Manevralar (Pratik Uygulama)

Paylaş Paylaş