İleri EKG Kursu


Bağlı olduğu Çalışma Grubu: Kritik Hasta Bakım Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Yeşilaras
Kurs Genel Koordinatörü: Mustafa Emin Çanakçı
Kurs Tipi: Yüz yüze / Online / Hibrit / Offline
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları
Acil servis hekimlerinin EKG konusunda bilgi düzeyini artırmak, ölümcül EKG paternlerini ve tedavilerini kavramaktır. Acil serviste kritik EKG konularında sistematik olarak bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir. Yapılan en sık EKG hataları ve olgu örnekleri EKG’ler üzerinden tartışılarak; güncel literatür ışığında EKG tanıma, okuma ve tedavisini belirlemek üzerine planlanmış temel ve ileri düzey TATD’nin yapıtaşı kurslarındandır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanı, Acil tıp uzmanı, Acil tıp öğretim üyesi, Acil serviste ve ambulansta görev alan hekimler, İntörn doktorlar

Kurs Sunum Başlıkları

  • Temel EKG
  • Bradiaritmiler
  • Dar kompleks taşikardiler
  • Geniş kompleks taşikardiler
  • Senkopta EKG
  • Sistemik hastalıklarda EKG
  • Akut koroner sendromlarda EKG
  • ST segment yüksekliği ayırıcı tanısı
  • Dal blokları ve hipertrofiler
  • Olgular ile EKG pratikleri

Paylaş Paylaş