Görevler


  • Tüm çalışma gruplarının düzenleyeceği eğitim faaliyetlerinin yıllık takvimini oluşturup TATD-YK’ya sunmak
  • Düzenli eğitim faaliyetleri için standartları belirlemek
  • Onaylanan eğitip faaliyetleri için TATDEM vasıtasıyla duyuru yapmak ve kayıtları almak
  • Eğitim faaliyetlerinin uygun ve standart koşullarda düzenlenmesini denetlemek
  • Tamamlanan eğitim faaliyetlerinin raporlarını incelemek ve toplamak
  • Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesini sağlamak
  • Yeni eğitim faaliyetlerini inceleyerek uygun olanları değerlendirilmek üzere TATD-Yönetim kuruluna sunmak

Paylaş Paylaş