Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Online


Bağlı olduğu Komisyon: EMergency Physicians in ACTion (EMPACT)
Komisyon Başkanı: Metin Yadigaroğlu
Kurs Genel Koordinatörü: Burcu Yılmaz
Kurs Tipi: Online
Kurs Süresi: 90 dk

Kursun Amaçları
Acil serviste çalışan ve/veya acil hasta yönetiminden sorumlu olan doktorların, temel bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, güncel bilgiyi takip etmelerini sağlamak

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanı, acil serviste görev alan hekimler, paramedik, hemşire

Kurs Sunum Başlıkları

 • Kritik Bakı
  • Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği
  • Özel Durumlarda Kardiyak Arrest Yönetimi ve Resüsitasyon Sonrası Yönetim Önerileri
  • Hızlı Seri Entubasyon Protokolü ve İlaç Seçimleri
  • Hipoperfüze Hastaya Yaklaşım
 • Kardiyovasküler Sistem
  • Düşük Riskli Göğüs Ağrsının Yönetimi
  • NONSTEMİ, AKS Yönetimi
  • STEMI’de Reperfüzyon İlkeleri
  • Acil Serviste Atriyal Fibrilasyon Yönetimi
  • Akut Kalp Yetmezliği Yönetimi
 • Travma
  • Travma Hastasına Hastane Öncesi ve Hastanede Genel Yaklaşım
  • Hipotansif Travma Hastasına Yaklaşım
  • Toraks Travması ve Tüp Torakostomi Endikasyonları
  • Ekstremite travmaları ( Sık Görülen Kırıklar)
 • Çevresel Aciller
  • Karbonmonoksik Acilleri
  • Yılan, Akrep ve Böcek Sokmalarına Yaklaşım
  • Tetanoz ve Kuduz İmmünizasyonu
  • Türkiye’de Afet Yönetimi
 • Toksikoloji
  • Zehirlenmiş Hastaya Genel Yaklaşım,Antidot ve Lavaj Endikasyonları
  • Vakalarla Toksikolojik Hastaya Yaklaşım, Toksidromları Tanıma
 • Nöroloji
  • Stroke ve TİA Tanıma, Yönetim, Konsültasyon, Trombolitik ve Trombektomi Endikasyonları
  • İntrakranial Kanama ve Yönetimi, Operasyon Endikasyonları ve İKK’da Tansiyon Yönetimi
  • Nöbet ve Status Epileptikus, Basamaklı Tedavi Algoritması
 • Gastrointestinal Sistem
  • Karın Ağrısına Yaklaşım ve Akut Batını Tanıma
  • Safra Kesesi ve Safra Yolu Acilleri, Konsültasyonu, ERCP ve Operasyon Endikasyonları
  • GİS Kanamaya Yaklaşım, Endoskopi, Medikal Tedavi, Kan Ürün Replesmanı
  • Barsak Acilleri (İleus, Obstruksiyon, Perforasyon, Mezenter İskemi)
 • Solunum Sistemi
  • Akut Üst Solunum Yolu Hastalıkları Tedavisi, Yatış ve Konsültasyon Endikasyonları
  • Astım ve KOAH Acil Servis Yönetimi, Servis/YBÜ Yatış Endikasyonları
  • Toplum Kaynaklı Pnömoni, Servis/YBÜ Yatış Endikasyonları
  • Pulmoner Emboli Hastasına Yaklaşım
 • Görüntüleme
  • Temel Beyin ve Toraks Tomografisi Yorumlama ve Major Patolojiler Tanıma
  • Temel Batın Tomografisi Yorumlama ve Major Patolojileri Tanıma
  • Ultrason (Kritik Hastada Ultrason)
  • Radyografi yorumlama

Paylaş Paylaş