Amaç ve Hedefler


Eğitim Komitesinin çalışma usul ve esasları TATD-YK tarafından onaylanan yazılı yönerge ile düzenlenir.  Eğitim komisyonunun amacı acil tıp başta olmak üzere tüm hekimlerinin ve hekim adaylarının mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu geliştirme çabasının sürdürülmesine destek verecek eğitmenlerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Bu amaçla, düzenli eğitim faaliyeti düzenleyen tüm TATD Organları ile birlikte çalışır. Eğitim faaliyetlerinin daha yaygın ve etkin yürütülmesini sağlamak veya özel ilgi gereken eğitim faaliyetleri için kendi yapısı içinde alt komisyonlar oluşturabilir. Bu amaçla 2 alt komisyon oluşturulmuştur (1) Eğitim Geliştirme Alt Komisyonu; (2) Mezuniyet Öncesi Eğitim Alt Komisyonu

Eğitim Komitesi altında Temsilciler Kurulu Faaliyet göstermektedir. Temsilciler Kurulu üyeleri (1) Eğitim Komitesi üyeleri; (2) Eğitim Komitesi Alt Komisyon Başkanları (3) İlgili TATD ÇG/Komisyon Başkanları; (4) Kurs Genel Koordinatörleri; (5) Dijital Eğitim Koordinatörü

Paylaş Paylaş