İleri Toksikoloji Kursu


Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Toksikoloji Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Arzu Denizbaşı
Kurs Genel Koordinatörü: Sinan Karacabey
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: Bir veya iki gün

Kursun Amaçları

TATD Toksikoloji Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere toksikoloji hastalarının yönetimi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca eğitici eğitimleri yaparak ülkemiz genelinde Temel ve İleri Toksikoloji kursları düzenlemektir. Hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirilme yöntemleri de kurslarda gösterilmektedir.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

  • Digoksin zehirlenmesi
  • B- bloker ve Ca kanal blokeri zehirlenmeleri
  • Antikonvulzan ilaç toksisitesi
  • Sokak ilaçları ile olan zehirlenmeler
  • Mantar zehirlenmeleri / herbal zehirler
  • Warfarin zehirlenmesi ve tedavi protokolleri
  • Yeni kuşak antikoagulanların toksitesi
  • Analiz Yöntemleri
  • Toksikolojide Literatür Güncellemeleri

Paylaş Paylaş