Travma Yönetimi Kursu


Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Travma Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Engin Deniz Arslan
Kurs Genel Koordinatörü: Melis Efeoğlu Saçak
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: 3 gün

Kursun Amaçları
TATD Travma Yönetimi Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve travma bakımında yer alan hekimlere, yapılandırılmış, güncel bilgi ve gelişmeleri içeren, multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulayan yaklaşım ve algoritmaları aktarmaktır.

 
Kursun Hedef Kitlesi
Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Travma hastasında birincil ve ikincil bakı
 • Hemorajik şok yönetimi
 • Toraks travmasının yönetimi
 • Abdominal travmanın yönetimi
 • Pelvis ve genitoüriner travma yönetimi
 • Ekstremite travmalarına genel yaklaşım
 • Kafa travmasının yönetimi
 • Vertebra yaralanmalarının yönetimi
 • Travmada RSI
 • Pelvik travmaların yönetimi
 • Özel hasta gruplarında travma yönetimi
 • Travmada ağrı yönetimi
 • Travmada bilgisayarlı tomografi
 • Pratikler
 • Pratik: Havayolu pratiği
 • Pratik: FAST pratiği
 • Pratik: Tüp torakostomi pratiği

 

Paylaş Paylaş